Ο νέος Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ): τι περιλαμβάνει η ανακοίνωση

6 Αυγούστου, 2018
Ο νέος Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ): τι περιλαμβάνει η ανακοίνωση
Ανακοινώθηκαν οι νέες διατάξεις του Οργανισμού Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), τις οποίες υπογράφουν όλα τα αρμόδια όργανα και αρχές.

Ο νέος Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ): τι περιλαμβάνει η ανακοίνωση

ΦΕΚ Του Νέου ΕΦΕΤ

Ανακοινώθηκαν οι νέες διατάξεις του Οργανισμού Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), τις οποίες υπογράφουν όλα τα αρμόδια όργανα και αρχές.

Όπως προκύπτει από τις νέες διατάξεις, η ανακοίνωση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη, στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Τσιρώνη. Παράλληλα, ανακοινώνεται η απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης που αφορά μεταρρυθμιστικές δράσεις του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων που ελήφθη στην από 16/2/2018 συνεδρίασή του.

Στο ίδιο πλαίσιο, ανακοινώνεται η εξοικονόμηση πόρων συνολικού ετήσιου ύψους 40.200 € από την καταβολή επιδομάτων θέσης ευθύνης, καθώς και η εξοικονόμηση πόρων ετήσιου εκτιμώμενου ύψους 350.125,60 € από την μείωση των θέσεων, αλλά και η δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ ), ΝΠΔΔ εποπτευόμενο και επιχορηγούμενο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τη λειτουργία των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ν. Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδος.

Να σημειωθεί ότι οι εν λόγω πιστώσεις δεν λειτουργούν ως δαπάνες ετήσιου εκτιμώμενου ύψους 301.000 € για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας και μετακινήσεων των ελεγκτών, καθώς και δαπανών στέγασης, οι οποίες θα βαρύνουν τους κωδικούς προϋπολογισμού 0200, 0560, 0700, 0800. Το ίδιο ισχύει και για εφάπαξ δαπάνη εκτιμώμενου ύψους 16.000 € για την προμήθεια επίπλων και ηλεκτρονικών υπολογιστών, η οποία θα βαρύνει τον κωδικό 7000. Η προκαλούμενη δαπάνη για τη λειτουργία των ως άνω Περιφερειακών Διευθύνσεων θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του ΜΠΔΣ, όπως ισχύει.


ΠΑΣΚΚΕΔΙ

Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Εξειδικευμένο portal ενημέρωσης για τον κλάδο της Εστίασης και τους καταναλωτές – Αποκλειστικές υπηρεσίες για καταστήματα ΚΥΑ – Πιστοποιημένος φορέας αδειών δημόσιας εκτέλεσης μουσικής με αναγνώριση από τον ΟΠΙ.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ


Ενισχύστε την προσπάθειά μας!

ΔΩΡΕΑΝ Εγγραφή μέλους