ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Το η ιστοσελίδα paskedi.gr αποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία της εταιρείας του ΠΑΣΚΚΕΔΙ (Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης).

Όλες οι πληροφορίες του παρόντος διαδικτυακού τόπου παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Το ΠΑΣΚΚΕΔΙ δύναται να πραγματοποιεί αλλαγές ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Το ΠΑΣΚΚΕΔΙ δύναται επίσης να «κλείσει» την παρούσα ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση.
Το ΠΑΣΚΚΕΔΙ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας αυτής λόγω νέων στοιχείων. Επιπλέον, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή κάθε πληροφορία σχετική με την τιμολόγηση.
Το ΠΑΣΚΚΕΔΙ δεν ευθύνεται για ζημίες, άμεσες ή έμμεσες που προκύπτουν από τη χρήση ή την επιδεικνυόμενη εμπιστοσύνη σε πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ή όποια άλλη ιστοσελίδα ενδεχομένως συνδέεται με την παρούσα.
Σύνδεσμοι σε άλλους δικτυακούς τόπους παρέχονται μόνο προς εξυπηρέτηση. Η εταιρία δεν ελέγχει αυτούς τους δικτυακούς τόπους και εισέρχεσθε σε αυτούς με αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Το ΠΑΣΚΚΕΔΙ ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή την χρήση των σελίδων αυτών αναγνωρίζει ή αποδέχεται.
Το ΠΑΣΚΚΕΔΙ ουδεμία υπαιτιότητα λόγω εμφάνισης ιών ή άλλων επιβλαβών στοιχείων που εισέρχονται με δόλο ή τυχαία στην ιστοσελίδα και συνδεδεμένων ιστοσελίδων αναγνωρίζει ή αποδέχεται.
Προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στην εταιρία μέσω της συγκεκριμένης ιστοσελίδας διαλαμβάνονται αυτομάτως ως περιέχοντα συναίνεση για επεξεργασία εκ μέρους της εταιρίας σύμφωνα με το Νόμο 2472/1997, όπως αυτός ισχύει.
Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας είναι πνευματική ιδιοκτησία, όλων των δικαιωμάτων διατηρουμένων από το ΠΑΣΚΚΕΔΙ.


ΠΑΣΚΚΕΔΙ

Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Εξειδικευμένο portal ενημέρωσης για τον κλάδο της Εστίασης και τους καταναλωτές – Αποκλειστικές υπηρεσίες για καταστήματα ΚΥΑ – Πιστοποιημένος φορέας αδειών δημόσιας εκτέλεσης μουσικής με αναγνώριση από τον ΟΠΙ.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ