Έως 21 Δεκεμβρίου το Δώρο Χριστουγέννων – Όλα όσα ισχύουν με άδειες και μισθούς μέσα στις γιορτές

19 Δεκεμβρίου, 2018
Έως 21 Δεκεμβρίου το Δώρο Χριστουγέννων – Όλα όσα ισχύουν με άδειες και μισθούς μέσα στις γιορτές
Ένας από τους λόγους που όλοι οι εργαζόμενοι περιμένουν τις γιορτές, πέρα από τις χριστουγεννιάτικες διακοπές, αποτελεί το δώρο που θα δουν να προστίθεται στον μισθό τους

Έως 21 Δεκεμβρίου το Δώρο Χριστουγέννων – Όλα όσα ισχύουν με άδειες και μισθούς μέσα στις γιορτές

Ένας από τους λόγους που όλοι οι εργαζόμενοι περιμένουν τις γιορτές, πέρα από τις χριστουγεννιάτικες διακοπές, αποτελεί το δώρο που θα δουν να προστίθεται στον μισθό τους, η μη καταβολή του οποίου επισύρει κυρώσεις για κάθε εργοδότη.

Κατ’ αρχήν στον υπολογισμό του δώρου λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής του μισθωτού (μισθός, ωρομίσθιο, ημερομίσθιο, ποσοστά, μικτό σύστημα κ.ο.κ.) και όχι η ιδιότητά του ως υπαλλήλου ή εργατοτεχνίτη. Και βέβαια να υπάρχει σχέση εξηρτημένης εργασίας κατά το διάστημα 1/5-31/12.

Πιο συγκεκριμένα, οι μισθωτοί δικαιούνται ολόκληρο μηνιαίο μισθό και οι ημερομίσθιοι 25 ημερομίσθια. Εννοείται ότι αυτό ισχύει για όσους έχουν εργασθεί καθ’ όλο το διάστημα 1/5-31/12, δηλ. 245 ημέρες ή μέχρι 238, οπότε δικαιούνται 2 ημερομίσθια ανά 19 ημέρες.

Όσοι μισθωτοί δεν εργάστηκαν όλο αυτό το διάστημα δικαιούνται μέρος του δώρου ίσο με 2 ημερομίσθια ή 2/25 του μηνιαίου μισθού για κάθε 19 ημέρες εργασίας. Για χρονικό διάστημα μικρότερο των 19 ημερών καταβάλλεται ανάλογο κλάσμα.

Ο ίδιος υπολογισμός ισχύει κι όταν έχουμε αλλαγή μισθού (π.χ. μείωση αποδοχών) στο διάστημα αυτό. Επίσης, όταν έχουμε μετατροπή της σύμβασης, π.χ. από πλήρη απασχόληση σε μερική, ο υπολογισμός θα γίνει χωριστά με βάση τις αποδοχές και την ημερομηνία μετατροπής.

Οι 19 ημέρες αυτές υπολογίζονται χωρίς να έχουν αφαιρεθεί οι Κυριακές και οι εορτές, που μπορεί να υπάρχουν στο διάστημα 1/5-31/12. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες απουσίας των μισθωτών λόγω αδείας άνευ αποδοχών, αδικαιολόγητης απουσίας, στάσης εργασίας, απεργίας, στράτευσης, συνδικαλιστικής άδειας και ασθένειας-εφόσον επιδοτήθηκε από ασφαλιστικό οργανισμό. Αντίθετα υπολογίζονται οι ημέρες ασθενείας χωρίς επιδότηση (και τα τριήμερα) και η άδεια τοκετού και λοχείας. Ο εργοδότης, εξάλλου, δεν συμπληρώνει το ποσό που χορηγείται από τον ασφαλιστικό οργανισμό ως δώρο.

Σε περίπτωση, τέλος, που η εργαζόμενη κάνει χρήση του 6μηνου μητρότητας του ΟΑΕΔ και αυτό εμπίπτει στο διάστημα υπολογισμού του Δώρου, τότε το δικαιούται από τον Οργανισμό

Τι ισχύει στην μερική απασχόληση

Γενικότερα, το δώρο αποτελεί το γινόμενο του μισθού ή του ημερομισθίου επί τον αριθμό, που αντιστοιχεί στις ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.

Για αμειβόμενους με ποσοστά, φασόν ή κυμαινόμενες αποδοχές ο υπολογισμός του δώρου γίνεται με βάση τον μέσο όρο των αποδοχών κατά το διάστημα 1/5-31/12.

Σε περιπτώσεις εποχιακής εργασίας, ορισμένου έργου ή χρόνου, το επίδομα Χριστουγέννων που οφείλεται είναι 1 ημερομίσθιο για κάθε 8 πραγματοποιηθέντα.

Σε περίπτωση μερικής απασχόλησης: α) καθημερινής με λιγότερες ώρες ο μισθωτός θα λάβει όσα ημερομίσθια (ή /25 του μισθού) λαμβάνει και ο πλήρως απασχολούμενος, με βάση όμως τις μειωμένες αποδοχές του, β) διαλείπουσας (όχι καθημερινής) για λιγότερες από 6 (σε εξαήμερη σύστημα) ή 5 (σε πενθήμερο σύστημα), τόσο με πλήρες ωράριο (εκ περιτροπής εργασία) όσο και κατά μειωμένο, θα λάβει ως δώρο 1 ημερομίσθιο ανά 8 πραγματοποιηθέντα. Το ημερομίσθιο αυτό είναι ανάλογο με τις ώρες απασχόλησης. Δηλαδή, αποτελείται από τόσα ημερομίσθια όσες είναι οι ώρες απασχόλησης.

Αξίζει μα σημειωθεί ότι σε περίπτωση που κυμαίνονται οι ώρες απασχόλησης, οπότε και οι ημερήσιες αποδοχές, ο υπολογισμός του δώρου θα γίνει με βάση τον μέσο όρο αποδοχών. Δεν δικαιούνται δώρου οι πρακτικώς ασκούμενοι, ενώ για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, ισχύει ό,τι και για τους δημόσιους. Στο δώρο υπολογίζεται και η αναλογία του επιδόματος αδείας.

Καταβολή δώρου και κυρώσεις

ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ του δώρου αποτελούν οι τακτικές αποδοχές της 10 Δεκεμβρίου. Η καταβολή του δώρου Χριστουγέννων θα γίνει μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου.

Οι κυρώσεις για τη μη καταβολή του δώρου είναι σημαντικές: ο εργοδότης οδηγείται στο Αυτόφωρο (ΚΠΔ άρθρα 417 επ.) και απειλείται με φυλάκιση μέχρι 6 μήνες και χρηματική ποινή (25%-50% του ποσού που δεν καταβλήθηκε).

Αμοιβή εργαζομένων τις ημέρες των εορτών

Η 25η και η 26η Δεκεμβρίου είναι ημέρες υποχρεωτικής αργίας. Η 26η Δεκεμβρίου, μάλιστα, τελευταία ανακηρύχτηκε ως υποχρεωτική αργίας με τον Ν. 4554/2018.

Να θυμίσουμε ότι κατά τις υποχρεωτικές αργίες απαγορεύεται η λειτουργία των επιχειρήσεων εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν κατά τις Κυριακές και τις αργίες, όπως προβλέπει το ΒΔ 748/1966, όπως είναι οι κλινικές, τα ξενοδοχεία, εστιατόρια κ.ο.κ.

Για μισθωτούς που δεν θα εργαστούν τη μέρα αυτή ισχύουν τα εξής:

α) Στους μισθωτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο θα καταβληθεί το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους.

β) Στους μισθωτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό καταβάλλεται κανονικά ο μηνιαίος μισθός τους

Για μισθωτούς που θα απασχοληθούν τη μέρα αυτή ισχύουν:

α) Σε όσους μεν αμείβονται με ημερομίσθιο, το κανονικό τους ημερομίσθιο (τόσα ωρομίσθια όσες ώρες απασχολήθηκαν) και προσαύξηση 75% που υπολογίζεται στο νόμιμο ωρομίσθιο τους, δηλαδή το ωρομίσθιο που προβλέπει η σύμβαση με την οποία αμείβονται π.χ. ΕΓΣΣΕ και όχι το καταβαλλόμενο, εφόσον λαμβάνουν μεγαλύτερες αποδοχές από αυτές που προβλέπει η σύμβαση. Η προσαύξηση θα υπολογιστεί για όσες ώρες εργαστούν.

β) Σε όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό

Αν πρόκειται για επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και εκτάκτως θα λειτουργήσουν τις υποχρεωτικές αργίες των Χριστουγέννων, οφείλεται, εκτός από την προσαύξηση 75%,που υπολογίζεται στο νόμιμο ημερήσιο μισθό τους και το 1/25 του συνήθως καταβαλλομένου μισθού τους.

Αν μεν πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις λοιπές από το νόμο αργίες, οφείλεται μόνον προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νομίμου ημερήσιου μισθού τους. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στο μηνιαίο μισθό τους η αμοιβή τους για την απασχόληση κατά την αργία.

Επισημαίνουμε ότι δεν δίδεται ως αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης (ρεπό) η ημέρα υποχρεωτικής αργίας.

Αντίθετα, η Πρωτοχρονιά (1η Ιανουαρίου) και τα Θεοφάνια (6 Ιανουαρίου) είναι κατ’ έθιμο αργίες.

Να επισημάνουμε ότι είναι εργάσιμες ημέρες για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, εκτός αν έχουν καθιερωθεί ως αργίες με συλλογικές συμβάσεις κ.ο.κ.

Έτσι επιτρέπεται κατά την ημέρα αυτή η λειτουργία των επιχειρήσεων όσο και η απασχόληση των μισθωτών. Στους μισθωτούς που απασχολούνται κατά τις ημέρες αυτές, αν μεν είναι ημερομίσθιοι οφείλεται να λάβουν το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους χωρίς καμία προσαύξηση, αν δε αμείβονται με μηνιαίο μισθό καμιά αμοιβή, πέρα του κανονικού μισθού τους.

Εκκαθάριση ετήσιας αδείας

Ο εργοδότης υποχρεούται να δώσει την άδεια μέχρι τη λήξη του έτους. Αυτή δεν μεταφέρεται και αν δεν δοθεί ο παραβάτης εργοδότης υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Επίσης, είναι άκυρη οποιαδήποτε συμφωνία εργοδότη-εργαζόμενου ο τελευταίος, αν και έχει λάβει τις αποδοχές αδείας- να εργαστεί κατά τη διάρκειά της ακόμα και του καταβληθεί επιπλέον μισθός.

Στο σχετικό μας άρθρο μπορείτε να δείτε τους πίνακες υπολογισμού των ημερών αδείας, ανάλογα με το είδος της σύμβασης (μερική κ.ο.κ.), αλλά και τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης.

Και να μην ξεχνάμε την υποβολή του Έντυπου Ε11. Οι εργοδότες έχουν την υποχρέωση να γνωστοποιούν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», εντός του μηνός Ιανουαρίου, στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Εγγραφή Μέλους ΔΩΡΕΑΝ – Κατάστημα Εστίασης/Διασκέδασης

Αγαπητέ επισκέπτη σε προσκαλούμε να εγγραφείς ως μέλος του ΠΑΣΚΕΔΙ. Μαζί μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Τα 35.000 μέλη μας το ξέρουν. Γίνε κι εσύ μέλος!

Αν είσαι ήδη μέλος επέλεξε: Σύνδεση

Αν δεν είσαι μέλος μπορείς να εγγραφείς ΔΩΡΕΑΝ τώρα: Εγγραφή

Έχοντας την ιδιότητα του καταστηματάρχη υγειονομικού ενδιαφέροντος μπορείς να εγγραφείς ως μέλος του ΠΑΣΚΕΔΙ εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

Αναλυτικότερα τα προνόμια των μελών εδώ.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος όλα τα νέα πάνω στην εστίαση, τον κλάδο της φιλοξενίας και τον τουρισμό; Θέλεις να ξέρεις όλα τα νέα που θα απογειώσουν την επιχείρησή σου;

Ακολούθησε τώρα το ΠΑΣΚΚΕΔΙ στα social media και μείνει διαρκώς online!

Κάντε like στο Facebook, ή follow σε Instagram & twitter!


ΠΑΣΚΚΕΔΙ

Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Εξειδικευμένο portal ενημέρωσης για τον κλάδο της Εστίασης και τους καταναλωτές – Αποκλειστικές υπηρεσίες για καταστήματα ΚΥΑ – Πιστοποιημένος φορέας αδειών δημόσιας εκτέλεσης μουσικής με αναγνώριση από τον ΟΠΙ.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ


Ενισχύστε την προσπάθειά μας!

ΔΩΡΕΑΝ Εγγραφή μέλους