Σκληρή απάντηση ΠΑΣΚΕΔΙ στην ΕΥΕΔ

19 Δεκεμβρίου, 2018
Σκληρή απάντηση ΠΑΣΚΕΔΙ στην ΕΥΕΔ
Επιστολή προς την Ειδική Υπηρεσία Έκτακτης Διαχείρισης Δικαιωμάτων με Κοινοποίηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού και τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας ΟΠΙ, έστειλε το ΠΑΣΚΕΔΙ

Σκληρή απάντηση ΠΑΣΚΕΔΙ στην ΕΥΕΔ

Επιστολή προς την Ειδική Υπηρεσία Έκτακτης Διαχείρισης Δικαιωμάτων με Κοινοποίηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού και τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας ΟΠΙ, έστειλε το ΠΑΣΚΕΔΙ, σε μια προσπάθεια καταστολής εκφοβιστικών ενεργειών προς τα μέλη μας, από εξωτερικούς συνεργάτες της ΕΥΕΔ.

Το ΠΑΣΚΕΔΙ δηλώνει ότι με έκπληξη παρέλαβε (μετά από πιέσεις και αφού είχε ήδη δημοσιοποιηθεί σε συγκεκριμένο ΜΜΕ) την από 21-11-2018 επιστολή της ΕΥΕΔ, με την οποία παντελώς αόριστα και γενικόλογα καταγγέλλονταν το Σωματείο για δήθεν παράνομες πρακτικές και μεθοδολογίες, την οποία, μάλιστα, επιστολή, όπως ήταν αναμενόμενο, η ΕΥΕΔ είχε κοινοποιήσει στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας, αλλά πρωτίστως φρόντισε να διοχετεύσει και σε εξωτερικούς συνεργάτες της.

Είναι προφανές ότι η ΕΥΕΔ κρίνει εξ ιδίων τα αλλότρια, καθώς εδώ και καιρό είναι γνωστές οι πρακτικές τις οποίες μετέρχεται καθώς και ο συσχετισμός της με τον ΟΠΙ.

Επί των θεμάτων αυτών το ΠΑΣΚΕΔΙ θεωρεί ότι η επιστολή παραίτησης της κας Σταματούδη από τον ΟΠΙ περιγράφει με σαφήνεια και το κυριότερο, εκ των έσω το τί ακριβώς συμβαίνει στην ΕΥΕΔ. Κρίσιμη είναι η επιστολή της, κατά το μέρος στο οποίο αναφέρεται:

«…δ) Στη μη κατάθεση εγγράφου της ελεγκτικής εταιρείας Ernst & Young στον εισαγγελέα που σχετίζεται με την υπόθεση της ΑΕΠΙ

ε) Στην ανύπαρκτη εποπτεία της Ειδικής Υπηρεσίας Έκτακτης Διαχείρισης (ΕΥΕΔ)

στ) Στην παράλογη κατάσταση όπου ο ελεγχόμενος ταυτίζεται με τον ελεγκτή και τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΥΕΔ (που συλλέγει πνευματικά δικαιώματα) είναι ταυτοχρόνως και μέλη του Δ.Σ. του ΟΠΙ (που εποπτεύει τους φορείς που συλλέγουν πνευματικά δικαιώματα), και δεν αφήνουν τις υπηρεσίες του ΟΠΙ να ελέγξουν την ΕΥΕΔ

ζ) Στη διακριτική μεταχείριση μεταξύ της ΕΥΕΔ και των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης που δραστηριοποιούνται στην ίδια αγορά, η οποία συνεπάγεται και διακριτική μεταχείριση μεταξύ δημιουργών και άλλων δικαιούχων

η) Στην τεράστια και αδικαιολόγητη διαφοροποίηση των μισθών προσωπικού μεταξύ ΟΠΙ και ΕΥΕΔ. Το ενδιαφέρον είναι ότι όσο πιο αδιαφανή είναι τα κριτήρια επιλογής προσωπικού της ΕΥΕΔ, τόσο υψηλότερες είναι και οι απολαβές

θ) Στην έλλειψη διαφάνειας ως προς τις σημερινές σχέσεις της ΕΥΕΔ με την ΑΕΠΙ με ενδεικτικό στοιχείο τη μη δημοσίευση στη Διαύγεια του μισθωτηρίου μεταξύ ΑΕΠΙ και ΕΥΕΔ, του ύψους του μισθώματος και του εάν έχει συμψηφισθεί το μίσθωμα με τις οφειλές που έχει η ΑΕΠΙ προς τον ΟΠΙ

ι) Στην έλλειψη διαφάνειας γενικότερα διότι κανένα από τα έξοδα και τις συμφωνίες που έχει συνάψει μέχρι σήμερα η ΕΥΕΔ δεν έχουν αναρτηθεί στη Διαύγεια…».

Ως προς την ουσία της επιστολής της ΕΥΕΔ, λεκτέα είναι τα ακόλουθα:

Αναφορικά με την παράγραφο 2 της επιστολής:

Με την με αρ. 19421/24-06-2016 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών έκλεισε οριστικά ένας φαύλος κύκλος αυθαιρεσιών αναφορικά με τα πρόστιμα που καλούνταν να πληρώσουν καταστηματάρχες για δικαιώματα μουσικής στην ΑΕΠΙ. Με την ως άνω εγκύκλιο ορίζεται ότι: «Για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε Καταστήµατα Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος λόγω καταστρατήγησης των διατάξεων του ν. 2121/1993 (ΦΕΚ Α’ 25), απαιτείται βεβαίωση παράβασης από δημόσια Αρχή και όχι από ιδιώτη (Ολοµ. ΣτΕ 1934/1998, 1972/2012, 15/2015), µε την οποία βεβαιώνονται όλα τα στοιχεία του ελέγχου (τόπος, χρόνος, διενεργήσας τον έλεγχο κλπ), καθώς και έστω και ενδεικτική παράθεση των τίτλων των μουσικών συνθέσεων και των επωνυμιών των παραγωγών εταιρειών που εκτελέστηκαν δημόσια (ΑΠ 1553/2013)».

Είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ το ότι με την ως άνω επιστολή σας επιδιώκετε ουσιαστικά να «ακυρώσετε» την ως άνω εγκύκλιο του Υπουργείου μόνο και μόνο για να επιστρέψετε στην επί ΑΕΠΙ εποχή, όπου οι εισπράκτορες αυτής λειτουργούσαν εκβιαστικά σε βάρος των χρηστών, εφαρμόζοντας τακτικές εκφοβισμού, χωρίς να εποπτεύονται ουσιαστικά από καμία υπηρεσία και κανέναν οργανισμό. Αναρωτιόμαστε, λοιπόν, εφόσον η διαπίστωση του αν ένας καταστηματάρχης εκτελεί η όχι εκπροσωπούμενο από εσάς ρεπερτόριο είναι ζήτημα πραγματικό, ποιος ο λόγος να διστάζει ο εισπράκτορας της υπηρεσίας σας να ζητήσει τη σύμπραξη της δημόσιας αρχής, εφόσον η κατάσταση είναι όπως περιγράφετε στην επιστολή σας; Η απάντηση είναι αυταπόδεικτη και για το λόγο αυτό επιφυλασσόμαστε για κάθε δικαίωμά του Σωματείου μας ατομικά και των μελών του.

Αναφορικά με την παράγραφο 3 της επιστολής:

Με την ως άνω επιστολή σας ισχυρίζεστε γενικά και αόριστα ότι μέρος του ρεπερτορίου του ΠΑΣΚΕΔΙ τη χρήση του οποίου προσφέρει στα μέλη του, εκπροσωπείται από την ΕΥΕΔ, χωρίς, ωστόσο, να κατονομάζετε ποιο είναι το ρεπερτόριο αυτό. Είναι προφανές ότι η ως άνω αναφορά αποβλέπει στη δημιουργία εντυπώσεων και μόνο και για το λόγο αυτό σας καλούμε να απόσχετε από τέτοιου είδους δηλώσεις, οι οποίες βλάπτουν τα συμφέροντα του Σωματείου και για την προάσπιση των οποίων επιφυλασσόμαστε ρητά. Παρέλκει να επισημάνουμε ότι καθιστούμε σαφές στα μέλη μας, τα οποία ενημερώνουμε επαρκώς προς τούτο, ότι η απαλλαγή τους από την καταβολή σε οποιονδήποτε ΟΣΔ/ΑΟΔ ισχύει, μόνο εφόσον αναπαράγουν μουσική αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας μας.

Αναφορικά με την παράγραφο 4 της επιστολής:

Όπως γνωρίζετε εκ των έσω, λόγω της σχέσης που σας συνδέει με τον ΟΠΙ, η καθυστέρηση γνωστοποίησης της Soundreef στον ΟΠΙ αφορούσε σε διαδικαστικά κωλύματα τα οποία έχουν ήδη αρθεί και ως εκ τούτου η Soundreef, ήδη από την 26-11-2018, ΔΗΛΑΔΗ 5 ΗΜΕΡΕΣ μετά τη σύνταξη της επιστολής σας, είχε ολοκληρώσει όλη τη διαδικασία.

ΕΠΕΙΔΗ η κα Σταματούδη στην ως άνω επιστολή παραίτησής της επισήμανε εύστοχα ότι «…Ο ΟΠΙ δεν μπορεί να έχει ρόλο ανταγωνιστή σε μία αγορά, τους παίκτες της οποίας καλείται να εποπτεύσει. Η προσωρινότητα της ΕΥΕΔ δεν απαλύνει το πρόβλημα. Αρκούν προσωρινές καταστάσεις για να διαλύσουν μία αγορά..».

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε δικαιώματός του, το ΠΑΣΚΕΔΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ εντόνως και για όσα αναληθή περιγράφονται στην ως άνω επιστολή, ΑΠΟΚΡΟΥΕΙ ως απαράδεκτες τις προειδοποιήσεις περί προσφυγής σας σε νόμιμες ενέργειες, ΚΑΛΕΙ την ΕΥΕΔ όπως άρει τη βλαπτική για το Σωματείο συμπεριφορά και όπως απόσχει από αυτήν στο μέλλον, διαφορετικά ΔΗΛΩΝΕΙ ότι θα προβεί στην προάσπιση κάθε είδους δικαιώματός του, με την προσφυγή του στη δικαιοσύνη.

Εγγραφή Μέλους ΔΩΡΕΑΝ – Κατάστημα Εστίασης/Διασκέδασης

Αγαπητέ επισκέπτη σε προσκαλούμε να εγγραφείς ως μέλος του ΠΑΣΚΕΔΙ. Μαζί μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Τα 35.000 μέλη μας το ξέρουν. Γίνε κι εσύ μέλος!

Αν είσαι ήδη μέλος επέλεξε: Σύνδεση

Αν δεν είσαι μέλος μπορείς να εγγραφείς ΔΩΡΕΑΝ τώρα: Εγγραφή

Έχοντας την ιδιότητα του καταστηματάρχη υγειονομικού ενδιαφέροντος μπορείς να εγγραφείς ως μέλος του ΠΑΣΚΕΔΙ εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

Αναλυτικότερα τα προνόμια των μελών εδώ.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος όλα τα νέα πάνω στην εστίαση, τον κλάδο της φιλοξενίας και τον τουρισμό; Θέλεις να ξέρεις όλα τα νέα που θα απογειώσουν την επιχείρησή σου;

Ακολούθησε τώρα το ΠΑΣΚΚΕΔΙ στα social media και μείνει διαρκώς online!

Κάντε like στο Facebook, ή follow σε Instagram & twitter!

 

Ακολουθήστε μας στο Google News

 

 

Εγγραφή Μέλους ΔΩΡΕΑΝ – Κατάστημα Εστίασης/Διασκέδασης

Αγαπητέ επισκέπτη σε προσκαλούμε να εγγραφείς ως μέλος του ΠΑΣΚΕΔΙ. Μαζί μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Τα 40.000 μέλη μας το ξέρουν. Γίνε κι εσύ μέλος!

Αν είσαι ήδη μέλος επέλεξε: Σύνδεση

Αν δεν είσαι μέλος μπορείς να εγγραφείς ΔΩΡΕΑΝ τώρα: Εγγραφή

Έχοντας την ιδιότητα του καταστηματάρχη υγειονομικού ενδιαφέροντος μπορείς να εγγραφείς ως μέλος του ΠΑΣΚΕΔΙ εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

Αναλυτικότερα τα προνόμια των μελών εδώ.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος όλα τα νέα πάνω στην εστίαση, τον κλάδο της φιλοξενίας και τον τουρισμό; Θέλεις να ξέρεις όλα τα νέα που θα απογειώσουν την επιχείρησή σου;

Ακολούθησε τώρα το ΠΑΣΚΚΕΔΙ στα social media και μείνει διαρκώς online!

Κάντε like στο Facebook, ή follow σε Instagram & twitter!

Ελάτε σε επαφή μαζί μας

Είμαστε στη διάθεσή σας 24/24 για κάθε ζήτημα που αφορά την επιχείρησή σας.

Θεσσαλονίκη

Μαυροκορδάτου 24 με Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας 151, 1ος όροφος – 546 45 Θεσσαλονίκη 2310 932420 – 932473 – 932481

Αθήνα

Λεωφ. Συγγρού 196 2ος όροφος 176 71 Καλλιθέα Αθήνα (Κέντρο) 210 22 41 227

paskedi@paskedi.gr


ΠΑΣΚΚΕΔΙ

Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Εξειδικευμένο portal ενημέρωσης για τον κλάδο της Εστίασης και τους καταναλωτές – Αποκλειστικές υπηρεσίες για καταστήματα ΚΥΑ – Πιστοποιημένος φορέας αδειών δημόσιας εκτέλεσης μουσικής με αναγνώριση από τον ΟΠΙ.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣΣΗΜΑΝΤΙΚΑ


Άμεσο μήνυμα    Ενισχύστε την προσπάθειά μας!

    ΔΩΡΕΑΝ Εγγραφή μέλους