Τι προβλέπει η συμφωνία Τσίπρα-Ιερώνυμου και ποια τα πραγματικά ερωτήματα που εγείρονται

9 Νοεμβρίου, 2018
Τι προβλέπει η συμφωνία Τσίπρα-Ιερώνυμου και ποια τα πραγματικά ερωτήματα που εγείρονται
Η πρωτοφανής για τα δεδομένα της σύγχρονης Ελλάδας ίδρυση Ειδικού Ταμείου Αξιοποίησης της Εκκλησιαστικής Περιουσίας, ύστερα από τη συμφωνία Κυβέρνησης και Εκκλησίας της Ελλάδος

Τι προβλέπει η συμφωνία Τσίπρα-Ιερώνυμου και ποια τα πραγματικά ερωτήματα που εγείρονται

Η πρωτοφανής για τα δεδομένα της σύγχρονης Ελλάδας ίδρυση Ειδικού Ταμείου Αξιοποίησης της Εκκλησιαστικής Περιουσίας, ύστερα από τη συμφωνία Κυβέρνησης και Εκκλησίας της Ελλάδος, αποτελεί ένα ρηξικέλευθο γεγονός στις σχέσεις κράτους-εκκλησίας με άμεσο αντίκτυπο στον δημοσιονομικό τομέα.

Μετά τη συνάντηση που είχαν οι κύριοι Τσίπρας και Ιερώνυμος, ο πρωθυπουργός παρουσίασε ένα πλαίσιο συμφωνίας 15 σημείων βάσει των οποίων, οι κληρικοί δεν θα είναι πλέον δημόσιοι υπάλληλοι αλλά οι μισθοί τους θα καταβάλλονται από το Ειδικό Ταμείο Εκκλησιαστικής Περιουσίας, το οποίο όμως θα λαμβάνει ισόποση επιδότηση από το κράτος. 

Στο Ειδικό Ταμείο περιέρχεται ολόκληρη η εκκλησιαστική περιουσία, από την οποία παραιτείται πλέον το Δημόσιο από οποιεσδήποτε απαιτήσεις. Το Ταμείο θα διοικείται από πενταμελές συμβούλιο που θα ελέγχεται από κοινού από την Εκκλησία και την Πολιτεία.

Η κυβέρνηση δεσμεύθηκε ότι θα διατηρήσει ως έχει το προοίμιο του Συντάγματος που αναφέρεται στο θρήσκευμα κατά τη διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης που θα ακολουθήσει. 

Οι πρώτες αντιδράσεις

Όπως ήταν μάλλον αναμενόμενο υπήρξε έντονη αντίδραση για τη συμφωνία του Αρχιεπισκόπου με τον Πρωθυπουργό από τον Ιερό Σύνδεσμο Κληρικών Ελλάδος, προειδοποιώντας ότι εάν δεν ακυρωθεί, θα προβεί σε μαζικές και πρωτόγνωρες κινητοποιήσεις.

Μάλιστα, ο Σύνδεσμος, που αριθμεί 8000 εγγεγραμμένους κληρικούς, προειδοποιεί ότι: «θα δώσει αγώνες για να παραμείνει ως συμβατική υποχρέωση του κράτους η μισθοδοσία του Ιερού Κλήρου, ως έχει, ως αντάλλαγμα για τα όσα έχει προσφέρει η Εκκλησία προς την πολιτεία”, ενώ καλεί την Ιεραρχία της Εκκλησίας να καταψηφίσει «τα προ καιρού συμφωνηθέντα Αρχιεπισκόπου και Πρωθυπουργού».

Ανάμεσα στα βασικά ερωτήματα των κληρικών σχετικά με τον ιστορικό αυτό διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας, που πυροδοτεί τις αντιδράσεις του σώματος των κληρικών, είναι το ζήτημα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και του καθεστώτος ασφάλισης.

Τι προβλέπει το κοινό ανακοινωθέν Εκκλησίας – Πολιτείας

Στο Κοινό Ανακοινωθέν Εκκλησίας-Πολιτείας στο οποίο κατέληξαν ο πρωθυπουργός και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και το οποίο διάβασε ο κ. Τσίπρας αναφέρεται ως στόχος η θέσπιση ενός νέου πλαισίου διευθέτησης και επίλυσης ιστορικών εκκρεμοτήτων, αλλά και η ενίσχυση της αυτονομίας της Ελλαδικής Εκκλησίας έναντι του Ελληνικού Κράτους, αναγνωρίζοντας την προσφορά και τον ιστορικό της ρόλο στη γέννηση και τη διαμόρφωση της ταυτότητάς του.

Οι προτάσεις:

1. Το Ελληνικό Δημόσιο αναγνωρίζει ότι μέχρι το 1939 οπότε εκδόθηκε ο αναγκαστικός νόμος 1731/1939 απέκτησε εκκλησιαστική περιουσία έναντι ανταλλάγματος που υπολείπεται της αξίας της.

2. Το Ελληνικό Δημόσιο αναγνωρίζει ότι ανέλαβε τη μισθοδοσία του κλήρου, ως με ευρεία έννοια, αντάλλαγμα για την εκκλησιαστική περιουσία που απέκτησε.

3. Το Ελληνικό Δημόσιο και η Εκκλησία αναγνωρίζουν ότι οι κληρικοί δεν θα νοούνται στο εξής ως δημόσιοι υπάλληλοι και ως εκ τούτου διαγράφονται από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών.

4. Το Ελληνικό Δημόσιο δεσμεύεται ότι θα καταβάλλει ετησίως στην Εκκλησία με μορφή επιδότησης ποσό αντίστοιχο με το σημερινό κόστος μισθοδοσίας των εν ενεργεία ιερέων, το οποίο θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις μισθολογικές μεταβολές του Ελληνικού Δημοσίου.

5. Η Εκκλησία αναγνωρίζει ότι μετά τη Συμφωνία αυτή παραιτείται έναντι κάθε άλλης αξίωσης για την εν λόγω εκκλησιαστική περιουσία.

6. Η ετήσια επιδότηση θα καταβάλλεται σε ειδικό ταμείο της Εκκλησίας και προορίζεται αποκλειστικά για τη μισθοδοσία των κληρικών, με αποκλειστική ευθύνη της Εκκλησίας της Ελλάδος και σχετική εποπτεία των αρμόδιων ελεγκτικών κρατικών αρχών.

7. Με τη Συμφωνία διασφαλίζεται ο σημερινός αριθμός των οργανικών θέσεων κληρικών της Εκκλησίας της Ελλάδος, καθώς και ο σημερινός αριθμός των λαϊκών υπαλλήλων της Εκκλησίας της Ελλάδος.

8. Πιθανή επιλογή της Εκκλησίας της Ελλάδος για αύξηση του αριθμού των κληρικών δεν δημιουργεί απαίτηση αύξησης του ποσού της ετήσιας επιδότησης.

9. Το Ελληνικό Δημόσιο και η Εκκλησία της Ελλάδος αποφασίζουν τη δημιουργία Ταμείου Αξιοποίησης Εκκλησιαστικής Περιουσίας.

10. Το Ταμείο αυτό θα διοικείται από πενταμελές διοικητικό συμβούλιο. Δύο μέλη του Ταμείου θα διορίζονται από την Εκκλησία της Ελλάδος, δύο μέλη θα διορίζονται από την Ελληνική Κυβέρνηση, ενώ ένα μέλος θα διορίζεται από κοινού.

11. Το Ταμείο Αξιοποίησης Εκκλησιαστικής Περιουσίας θα αναλάβει τη διαχείριση και αξιοποίηση των από το 1952 και μέχρι σήμερα ήδη αμφισβητούμενων, μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Εκκλησίας της Ελλάδος περιουσιών, αλλά και κάθε περιουσιακού στοιχείου της Εκκλησίας που εθελοντικά η ίδια θα θελήσει να παραχωρήσει στο εν λόγω Ταμείο προς αξιοποίηση.

12. Τα έσοδα και οι υποχρεώσεις του ΤΑΕΠ επιμερίζονται κατά ίσο μέρος στο Ελληνικό Δημόσιο και την Εκκλησία της Ελλάδος.

13. Τα ανάλογα ισχύουν και για τις περιουσίες των επιμέρους Μητροπόλεων, ήτοι των αμφισβητούμενων περιουσιών, αλλά και όσων οι Μητροπόλεις εθελοντικά παραχωρήσουν στο ΤΑΕΠ.

14. Η ήδη συσταθείσα με τον Ν.4182/2013 Εταιρεία Αξιοποίησης Ακίνητης Εκκλησιαστικής Περιουσίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών εντάσσεται επίσης στο ΤΑΕΠ και διοικείται με το σημερινό κατά νόμο καθεστώς.

15. Οι παραπάνω δεσμεύσεις των μερών θα ισχύουν υπό την προϋπόθεση τήρησης της Συμφωνίας στο σύνολό της.

Οι συνέπειες της απόφασης που ΔΕΝ αποτελεί –ακόμα- διαχωρισμό Κράτους-Εκκλησίας

Παρότι πρόκειται για ένα ιστορικό γεγονός, εντελώς πρωτόγνωρο για τα δεδομένα του σύγχρονου ελληνικού κράτους, η νέα διαμορφωθείσα κατάσταση δεν αλλάζει, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, τα ισχύοντα στο καθεστώς λειτουργίας της Εκκλησίας σε σχέση με το δημοσιονομικό τομέα.

Εκείνο που τίθεται προ των πυλών, ωστόσο, είναι η πορεία αυτής της νέας κατάστασης, στο βάθος της οποίας, όπως φοβούνται πολλοί κληρικοί, δεν προβλέπεται η προστασία τους σε όλα τα επίπεδα από το κράτος. Με άλλα λόγια, θα είναι ευκολότερο για το κράτος να προβεί σε «περικοπές» του διαθέσιμου ποσού για το Ειδικό Ταμείο Εκκλησιαστικής Περιουσίας, αφήνοντας, κατά κάποιο τρόπο, «μετέωρη» την σχετική κατάσταση με τα αμοιβολόγια, την ασφάλιση ή την συνταξιοδότηση των κληρικών, σε αντίθεση με το δημοσιοϋπαλληλικό καθεστώς που ίσχυε μέχρι πρότινος.   

Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι οι μισθοί των κληρικών με το νέο καθεστώς, δεν θα καταβάλλονται μεν από το κράτος μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, αλλά το κράτος θα καταβάλει ισόποση επιχορήγηση στην Εκκλησία που είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, προκειμένου αυτή να καταβάλει τους μισθούς. Οι κληρικοί εξακολουθούν να είναι υπάλληλοι νπδδ και το ποιοι φορείς ανήκουν στη γενική κυβέρνηση καθορίζεται από την Eurostat. Η δημόσια δαπάνη θα είναι ίδια, με τις ίδιες δημοσιονομικές επιπτώσεις.

Ουσιαστικά με τη συμφωνία Τσίπρα-Ιερώνυμου σημειώνεται μια διευθέτηση βαθύτατων ιστορικών δεσμών μεταξύ ορθόδοξης εκκλησίας και κράτους, εν προκειμένω ως προς την περιουσία. Αλλά μέχρι εκεί. Η Ελλάδα είναι χώρα θρησκευτικά φιλελεύθερη και ισχύει η θρησκευτική ελευθερία για όλους χωρίς περιορισμούς. Η δε έννοια της επικρατούσας θρησκείας είναι ιστορικού και περιγραφικού περιεχομένου και δεν μπορεί να θεμελιώσει περιορισμούς της θρησκευτικής ελευθερίας. Το πρακτικό ερώτημα είναι τι θα συμβεί αν και άλλες θρησκευτικές κοινότητες ή άλλα εκκλησιαστικά ή νομικά πρόσωπα της ήδη ισχύουσας νομοθεσίας ζητήσουν κρατική επιχορήγηση για τους μισθούς των λειτουργών τους, όπως συμβαίνει στη θρησκευτικά ουδέτερη Γερμανία, όπου ιστορικά έπρεπε να συνυπάρξουν καθολικοί και προτεστάντες.  

του Αντώνη Καραμπουρνιώτη

Εγγραφή Μέλους ΔΩΡΕΑΝ – Κατάστημα Εστίασης/Διασκέδασης

Αγαπητέ επισκέπτη σε προσκαλούμε να εγγραφείς ως μέλος του ΠΑΣΚΕΔΙ. Μαζί μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Τα 35.000 μέλη μας το ξέρουν. Γίνε κι εσύ μέλος!

Αν είσαι ήδη μέλος επέλεξε: Σύνδεση

Αν δεν είσαι μέλος μπορείς να εγγραφείς ΔΩΡΕΑΝ τώρα: Εγγραφή

Έχοντας την ιδιότητα του καταστηματάρχη υγειονομικού ενδιαφέροντος μπορείς να εγγραφείς ως μέλος του ΠΑΣΚΕΔΙ εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

Αναλυτικότερα τα προνόμια των μελών εδώ.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος όλα τα νέα πάνω στην εστίαση, τον κλάδο της φιλοξενίας και τον τουρισμό; Θέλεις να ξέρεις όλα τα νέα που θα απογειώσουν την επιχείρησή σου;

Ακολούθησε τώρα το ΠΑΣΚΚΕΔΙ στα social media και μείνει διαρκώς online!

Κάντε like στο Facebook, ή follow σε Instagram & twitter!


ΠΑΣΚΚΕΔΙ

Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Εξειδικευμένο portal ενημέρωσης για τον κλάδο της Εστίασης και τους καταναλωτές – Αποκλειστικές υπηρεσίες για καταστήματα ΚΥΑ – Πιστοποιημένος φορέας αδειών δημόσιας εκτέλεσης μουσικής με αναγνώριση από τον ΟΠΙ.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ


Ενισχύστε την προσπάθειά μας!

ΔΩΡΕΑΝ Εγγραφή μέλους