Ποιες είναι οι νόμιμες προϋποθέσεις ίδρυσης ΛΕΣΧΩΝ ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ; Το εξειδικευμένο νομικό τμήμα του ΠΑΣΚΕΔΙ αναλύει

7 Οκτωβρίου, 2019
Ποιες είναι οι νόμιμες προϋποθέσεις ίδρυσης ΛΕΣΧΩΝ ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ; Το εξειδικευμένο νομικό τμήμα του ΠΑΣΚΕΔΙ αναλύει
Ποιες είναι όμως οι νόμιμες προϋποθέσεις ίδρυσης ΛΕΣΧΩΝ ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ; Το εξειδικευμένο νομικό τμήμα του ΠΑΣΚΕΔΙ αναλύει.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΛΕΣΜΑ:

Ομαδική προσφυγή στο ΣτΕ για τον αντικαπνιστικό νόμο

 

Η δυνατότητα ίδρυσης Λέσχης Καπνιστών έφερε τα πάνω κάτω στον κλάδο της Εστίασης, αφού φαίνεται να αποτελεί τη μοναδική νόμιμη και ασφαλή απέναντι στις τραγικές συνέπειες που φέρνει η καθολική εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου. Ποιες είναι όμως οι νόμιμες προϋποθέσεις ίδρυσης ΛΕΣΧΩΝ ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ; Το εξειδικευμένο νομικό τμήμα του ΠΑΣΚΕΔΙ αναλύει.

 

Το βασικό περιεχόμενο για την απόκτηση «Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας», η ίδρυση της οποίας προϋποθέτει τη νόμιμη λειτουργία οποιασδήποτε Λέσχης Καπνιστών (ΛΚ) απαιτεί τα εξής:

 

1. ΙΔΡΥΤΕΣ του υπόψη Νομικού Προσώπου

 

Απαιτούνται ΔΥΟ τουλάχιστον φυσικά πρόσωπα, στα οποία επιτρέπεται να συμπεριλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της ενδιαφερόμενης επιχείρησης καφεστίασης, είτε οποιοδήποτε άλλο άτομο ΔΙΚΗΣ ΤΟΥ επιλογής. Σημειωτέον, για τη συμμετοχή σε αυτού του τύπου τις εταιρείες (μη κερδοσκοπικές) ΔΕΝ απαιτείται να διαθέτουν οι συμμετέχοντες φορολογική / ασφαλιστική ενημερότητα, ούτε θεωρούνται αυτοί λόγω αυτής της συμμετοχής τους ως επιτηδευματίες εν γένει.

 

2. ΕΠΩΝΥΜΙΑ της υπό ίδρυση “αστικής” εταιρείας – Λέσχης

 

Εφόσον η (ενδιαφερόμενη για σύσταση Λ.Κ.) επιχ/ση Καφεστίασης το επιθυμεί, μπορεί να παραχωρήσει δωρεάν το δικαίωμα χρήσης του υπάρχοντος «διακριτικού τίτλου» της, ώστε να δηλώνεται αυτό και ως επωνυμία του ιδρυόμενου μη κερδοσκοπικού Φορέα, με παράθεση και του διευκρινιστικού ΛΕΣΧΗ ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ.

 

3. Ρητή μνεία στο ΣΚΟΠΟ της ιδρυόμενης Α.Μ.Κ.Ε. ότι ΔΕΝ θα παρέχεται εξηρτημένη ΕΡΓΑΣΙΑ εντός του κλειστού χώρου ΚΑΠΝΙΖΟΝΤΩΝ της Λέσχης

 

Σημειωτέον, η πιο πάνω απαγόρευση αποτελεί βασική νομική υποχρέωση για επιτρεπτό κάπνισμα μέσα σε οποιονδήποτε κλειστό χώρο, ακόμα και όταν αυτός ΔΕΝ χαρακτηρίζεται ως «κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος» – είτε πρόκειται για αμιγώς ΙΔΙΩΤΙΚΟ χώρο (όπως το εντευκτήριο ενός Συλλόγου). Εν προκειμένω, όμως, τόσο οι διοικούντες το νομικό πρόσωπο της Λέσχης – όσο και οι εγγραφόμενοι ως Μέλη αυτής (ενήλικα φυσικά πρόσωπα – Καπνιστές) δικαιούνται να προσφέρουν ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ έργο εντός του «καπνιστηρίου» της Λέσχης που, προφανώς, δεν αποτελεί εξηρτημένη εργασία. Το ίδιο και οι όποιοι ΑΥΤΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ιδιοκτήτες επιχ/σεων Καφεστίασης δικαιούνται να εξυπηρετούν αυτοπροσώπως τους καπνιστές – μέλη, όχι μόνο ως “delivery” των παραγγελλόμενων από αυτούς πάσης φύσεως ειδών της «τροφοδότριας» επιχ/σης, αλλά και με προσωπικό service μέσα σε αυτό τον χώρο της Λέσχης.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΛΕΣΜΑ:

Ομαδική προσφυγή στο ΣτΕ για τον αντικαπνιστικό νόμο

4. ΕΔΡΑ του ιδρυόμενου νομικού προσώπου και συγκεκριμένος χώρος λειτουργίας της αντίστοιχης Λέσχης Καπνιστών

 

α) Περίπτωση καταστήματος, το οποίο ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ να χωριστεί σε 2 αυτοτελείς χώρους εξυπηρέτησης πελατών (δηλ, εκτός από αυτόν όπου απαγορεύεται το κάπνισμα, δημιουργία διακεκριμένου χώρου προς αποκλειστική χρήση από το υπό ίδρυση νομικό πρόσωπο – Λέσχη Καπνιστών, με ταυτόχρονο αποχαρακτηρισμό του ως ΚΥΕ).

Ήδη από όσα έχουμε προαναφέρει, γίνεται σαφές ότι στην προκειμένη περίπτωση η ΜΟΝΗ νόμιμη εκδοχή εγκατάστασης & λειτουργίας νομικού προσώπου Λέσχης Καπνιστών εντός ενός τέτοιου καταστήματος προϋποθέτει την προηγούμενη «αποστέρηση» του υπάρχοντος εσωτερικού χώρου εξυπηρέτησης πελατών της αντίστοιχης επιχ/σης Καφεστίασης.

Προφανώς, κάτι τέτοιο σημαίνει υποχρεωτική (για την εν λόγω επιχ/ση) γνωστοποίηση στις αρμόδιες Υπηρεσίες της περαιτέρω λειτουργίας της «χωρίς σάλα», οπότε θα πρέπει να σκεφθούν σοβαρότερα όλα αυτά όσοι επιχειρηματίες του κλάδου εξετάζουν το ενδεχόμενο να μετατρέψουν ένα τέτοιο μικρό κατάστημα «μόνο για καπνίζοντες» (όπως είχαν, παλαιότερα, αυτή τη νομική δυνατότητα).

 

β) Περίπτωση καταστήματος, το οποίο ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ να χωριστεί σε 2 αυτοτελείς χώρους εξυπηρέτησης πελατών (ένας για τη ‘σάλα’ της συγκεκριμένης επιχ/σης Καφεστίασης με τις γνωστές απαγορεύσεις για το κάπνισμα και ο άλλος αυτοτελής εσωτερικός χώρος που, προφανώς, πρέπει πρώτα να αποχαρακτηριστεί από «ΚΥΕ», για να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια ως εντευκτήριο του υπό ίδρυση νομικού προσώπου, όπου μάλιστα ΔΕΝ θα παρέχεται καθόλου εξηρτημένη εργασία μέσα σε αυτή τη «Λέσχη Καπνιστών», όπως επισημαίνουμε αμέσως πιο πάνω).

Προφανώς, εφόσον το όλο κατάστημα ΔΕΝ είναι ιδιόκτητο της ενδιαφερόμενης επιχ/σης, τότε ο όποιος ιδιοκτήτης του θα πρέπει να συναινέσει εγγράφως στην απαιτούμενη εν προκειμένω νέα εκμίσθωση – είτε, κατά περίπτωση, υπεκμίσθωση του αυτοτελούς πλέον χώρου προς αποκλειστική χρήση της νεοσύστατης μη κερδοσκοπικής αστικής εταιρείας.

 

5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ του νομικού προσώπου της Λέσχης

 

Διαχειριστής της υπό ίδρυση Α.Μ.Κ.Ε. μπορεί νόμιμα να οριστεί με το Καταστατικό και ο εκ των ιδρυτών αυτής ιδιοκτήτης της ενδιαφερόμενης επιχ/σης Καφεστίασης, είτε ο άλλος ιδρυτής του υπόψη νομικού προσώπου (Αντί της ονομασίας «Διαχειριστής», επιτρέπεται να χρησιμοποιείται εν προκειμένω και ο τίτλος «Διευθυντής της Λέσχης»).

 

6. Τρόποι νόμιμης κάλυψης των ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ της “αστικής” εταιρείας – Λέσχης Καπνιστών

 

Ενόψει του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του υπό ίδρυση νομικού προσώπου, αυτό θα πρέπει να προβλέπει στο Καταστατικό του τις προϋπολογιζόμενες νόμιμες πηγές οικονομικών πόρων ΜΟΝΟ προς εξασφάλιση των ετήσιων δαπανών του, που θεωρούνται απαραίτητες για την απρόσκοπτη λειτουργία της ιδρυόμενης Λέσχης Καπνιστών. Εν προκειμένω, επιτρέπεται να προβλέπεται στο υπό σύνταξη Καταστατικό ως νόμιμη πηγή κάλυψης των όποιων λειτουργικών εξόδων και αυτή των χρηματικών εισφορών εκ μέρους των ιδρυτών εταίρων της Λέσχης. Μάλιστα, κάτι τέτοιο παρίσταται εδώ ως προδήλως εύλογο, αφού οι προκείμενες εισφορές δεν διαφέρουν ουσιωδώς από ένα είδος «χορηγίας» της αντίστοιχης επιχ/σης Καφεστίασης λόγω της από αυτήν συμβατικής ανάληψης της εν γένει «τροφοδοσίας» με είδη της του συστεγαζόμενου νομικού προσώπου, υπό τη μορφή delivery / εκτέλεσης σχετικών παραγγελιών των Μελών της Λέσχης – είτε υπό οποιαδήποτε άλλη μορφή εξυπηρέτησής τους που είναι συμβατή με τις επ’ αυτού απαγορεύσεις της αντικαπνιστικής Νομοθεσίας.

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (όχι μόνο νομικά) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΝΟΜΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

 

α) Η επιχειρούμενη πιο πάνω ανάπτυξη νομικής τεκμηρίωσης για το υπόψη θέμα ΔΕΝ αποτελεί για εμάς «κρυφή πατέντα» που δεν τη δημοσιοποιούμε, για το φόβο αντιγραφής της εκ μέρους οποιουδήποτε εμπλεκόμενου εν προκειμένω επαγγελματία – εξωτερικού συνεργάτη κάθε ενδιαφερόμενης (για ίδρυση ΛΕΣΧΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ) επιχείρησης ΚΑΦΕΣΤΙΑΣΗΣ, όπως τέτοιους συνεργάτες τους αποτελούν οι ΛΟΓΙΣΤΕΣ / ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ / ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ κλπ , κατά περίπτωση, επαγγελματίες. Άλλωστε, σε τελική ανάλυση, αυτοί είναι οι αρμοδιότεροι να μεταφέρουν στους ήδη πελάτες τους – σε κατανοητή γλώσσα – όλα τα παραπάνω. Εξ άλλου, δεν «ανησυχούμε» μήπως μας παρακάμψουν, γιατί – τουλάχιστον οι σοβαρότεροι από αυτούς – σπάνια αναλαμβάνουν ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ την ευθύνη υλοποίησης ενός τόσο απαιτητικού επαγγελματικού έργου!

 

β) Το ίδιο – όπως με την αμέσως πιο πάνω περίπτωση – δεν έχουμε αντίρρηση να τεθούν οι προαναφερόμενες νομικές θέσεις μας υπόψη και κάθε ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ, που εμπλέκεται – τόσο με τη χάραξη της αντικαπνιστικής πολιτικής του κράτους, όσο και με την εν γένει εφαρμογή της ισχύουσας γι’ αυτές απαγορεύσεις Νομοθεσίας μας. Άλλωστε, στις ΙΔΙΕΣ αυτές Δημόσιες Αρχές απευθυνόμαστε κι’ εμείς για την περαιτέρω τεκμηρίωση των παραπάνω θέσεών μας. Εν τέλει, το ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ δικαίωμα των καπνιστών πολιτών να μη στερούνται στοιχειώδους, έστω, πρόσβασης στην «κοινωνική ζωή του τόπου» (με τη λογική, δηλ, ρυθμίσεων σαν τις παραπάνω) εξακολουθεί για εμάς να είναι περαιτέρω διεκδικήσιμο, με τη νομική έννοια αυτής εδώ της άποψής μας.

 

γ) Καταληκτικά, οι παραπάνω ευσύνοπτα παρατεθείσες νόμιμες προϋποθέσεις ίδρυσης ΛΕΣΧΩΝ ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ είναι (εκ των πραγμάτων) τόσο απαιτητικές, ώστε -χωρίς καμία δόση υπερβολής – να αποκλείεται «με το καλημέρα» μέχρι και το 99% (!) των κατ’ αρχήν ενδιαφερομένων – κατά χιλιάδες, είναι αλήθεια, σε ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ εμβέλεια – για να «μην τους φύγουν οι καπνιστές πελάτες τους»

Σίγουρα σε ενδιαφέρει: Απαγόρευση και του ηλεκτρονικού τσιγάρου στους χώρους εστίασης με τα ίδια πρόστιμα

Βιβλίο αναφοράς καπνίσματος – ποιες επιχειρήσεις πρέπει να το τηρούν;

Κατά των Συνδικαλιστών που παρότρυναν τον κλάδο να βγάλει τασάκια στα τραπέζια

ΠΑΣΚΕΔΙ κατά του Υπουργού Υγείας για τον αντικαπνιστικό νόμο

Σάλος στο Μεσημέρι με τον Γιώργο Λιάγκα για τις Καπνιστικές Λέσχες

Το ΠΑΣΚΕΔΙ απαντά σε όλες τις αμφιβολίες για την ίδρυση Καπνιστικής Λέσχης

Λέσχη Καπνιστών Κομοτηνής – Μια από τις κορυφαίες Λέσχες Καπνιστών που δημιούργησε το ΠΑΣΚΕΔΙ

Απόκτησε ΛΕΣΧΗ ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ στο κατάστημά σου σε μόλις 7 μέρες!

Αντικαπνιστικός νόμος: ακόμα πιο αυστηρά μέτρα και πρόστιμα – έκκληση των καταστηματαρχών για εύρεση “χρυσής” λύσης

Εγγραφή Μέλους – Κατάστημα Εστίασης/Διασκέδασης

Αγαπητέ επισκέπτη σε προσκαλούμε να εγγραφείς ως μέλος του ΠΑΣΚΕΔΙ. Μαζί μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Τα 35.000 μέλη μας το ξέρουν. Γίνε κι εσύ μέλος!

Αν είσαι ήδη μέλος επέλεξε: Σύνδεση

Αν δεν είσαι μέλος μπορείς να εγγραφείς τώρα: Εγγραφή

Έχοντας την ιδιότητα του καταστηματάρχη υγειονομικού ενδιαφέροντος μπορείς να εγγραφείς ως μέλος του ΠΑΣΚΕΔΙ

Αναλυτικότερα τα προνόμια των μελών εδώ.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος όλα τα νέα πάνω στην εστίαση, τον κλάδο της φιλοξενίας και τον τουρισμό; Θέλεις να ξέρεις όλα τα νέα που θα απογειώσουν την επιχείρησή σου;

Ακολούθησε τώρα το ΠΑΣΚΚΕΔΙ στα social media και μείνει διαρκώς online!

Κάντε like στο Facebook, ή follow σε Instagram & twitter!


ΠΑΣΚΚΕΔΙ

Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Εξειδικευμένο portal ενημέρωσης για τον κλάδο της Εστίασης και τους καταναλωτές – Αποκλειστικές υπηρεσίες για καταστήματα ΚΥΑ – Πιστοποιημένος φορέας αδειών δημόσιας εκτέλεσης μουσικής με αναγνώριση από τον ΟΠΙ.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣΣΗΜΑΝΤΙΚΑ


Εγγραφή στο newsletter

Ενισχύστε την προσπάθειά μας!

ΔΩΡΕΑΝ Εγγραφή μέλους