Πότε επιτρέπεται η τακτοποίηση αυθαιρέτων στον αιγιαλό με την νέα Εγκύκλιο

23 Αυγούστου, 2018
Πότε επιτρέπεται η τακτοποίηση αυθαιρέτων στον αιγιαλό με την νέα Εγκύκλιο
Δεκτή έγινε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γεώργιου Σταθάκη, η νέα Εγκύκλιος για την τακτοποίηση αυθαιρέτων στον αιγιαλό.

Πότε επιτρέπεται η τακτοποίηση αυθαιρέτων στον αιγιαλό με την νέα Εγκύκλιο

Δεκτή έγινε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γεώργιου Σταθάκη, η νέα Εγκύκλιος για την τακτοποίηση αυθαιρέτων στον αιγιαλό. 

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ αναφορικά με τις προϋποθέσεις τακτοποίησης αυθαιρέτων στον αιγιαλό, αποφασίστηκε ότι όλες οι αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις που βρίσκονται στον αιγιαλό ή στον παλαιό αιγιαλό, δεν δύνανται να υπαχθούν κατά κανόνα στο πεδίο εφαρμογής του ν.4178/2013 (άρθρο 2, παρ. 2, περ. ζ, εδάφιο πρώτο).

Αντίθετα, στον παλαιό αιγιαλό και μόνο κατ’ εξαίρεση του παραπάνω αποκλεισμού υπαγωγής, επιτρέπεται η τακτοποίηση αυθαιρέτων σε δύο περιπτώσεις: 

1) να υφίστανται επ’ αυτού του ακινήτου, νομίμως, εμπράγματα δικαιώματα πολιτών που προϋφίστανται της σχετικής οριοθέτησης του παλαιού αιγιαλού, είτε να εκκρεμεί δικαστική απόφαση για την εξαίρεση των κτισμάτων σύμφωνα με τη σχετική χάραξη.

2) αυθαίρετες κατασκευές που πληρούν τρεις προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά: πρώτον, εφόσον πρόκειται για λιθόκτιστο κτίσμα που κατασκευάστηκε πριν την έναρξη ισχύος του ν.1337/1983, δεύτερον, να υπήρχε παλαιότερη χάραξη της γραμμής αιγιαλού και τρίτον, το λιθόκτιστο κτίσμα να βρισκόταν εκτός ζώνης αιγιαλού, σύμφωνα με την παλαιότερη χάραξή του (άρθρο 23 παρ. 8).

Η εν λόγω σημαντική απόφαση αναμένεται να λύσει μακροχρόνια προβλήματα που πλέον έχουν παγιωθεί. Μακροπρόθεσμος στόχος είναι να απλοποιηθούν οι διαδικασίες, αλλά και να προληφθούν πιθανές παρατυπίες που συνέβαιναν στο παρελθόν. 


ΠΑΣΚΚΕΔΙ

Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Εξειδικευμένο portal ενημέρωσης για τον κλάδο της Εστίασης και τους καταναλωτές – Αποκλειστικές υπηρεσίες για καταστήματα ΚΥΑ – Πιστοποιημένος φορέας αδειών δημόσιας εκτέλεσης μουσικής με αναγνώριση από τον ΟΠΙ.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ


Ενισχύστε την προσπάθειά μας!

ΔΩΡΕΑΝ Εγγραφή μέλους