Το αρχοντικό Chana

Η οικογένεια ανήκει στην αίρεση – Chana Pawl με περίπου 2.000 οπαδούς.

Μάλιστα η αίρεση, που επιτρέπει την πολυγαμία για τους άνδρες, ιδρύθηκε από τον παππού του Chana το 1942.