Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: Μόνο σε Αστυνομία & επιθεωρητές δείχνουμε πιστοποιητικά

2 Ιουλίου, 2021
Eirini-Loizidou-Nicolaidou

Δεν είσαι υπόχρεος να δείξεις το test στον εργοδότη σου

Σε ποιους είσαι υπόχρεος να δείξεις το αρνητικό rapid test / Ξεκαθαρίζει η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Εξ’ αφορμής ερωτημάτων που δέχομαι για το πότε ένας πολίτης έχει υποχρέωση να επιδεικνύει πιστοποιητικό ότι, έχει εμβολιαστεί ή έχει αρνητικό rapid test ή PCR ή ότι έχει προσβληθεί και αναρρώσει από COVID-19, η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  διευκρινίζει με σχετική ανακοίνωση τα εξής:

Τα πιστοποιητικά αυτά αποτελούν δεδομένα υγείας και με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, πρέπει να τυγχάνουν αυξημένης προστασίας.

 

Εργοδοτούμενοι που έχουν υποχρέωση να κατέχουν πιστοποιητικά αρνητικού rapid test ή PCR, στα πλαίσια των Διαταγμάτων για τους χώρους εργασίας, ουδεμία υποχρέωση έχουν να τα προσκομίζουν ή να τα επιδεικνύουν στον εργοδότη τους, αλλά να τον ενημερώνουν για το αποτέλεσμα.

Στο παρόν στάδιο, εργοδοτούμενος που έχει εμβολιασθεί και εξαιρείται από την υποχρέωση να υποβάλλεται σε rapid test ή PCR, για κάποιο χρονικό διάστημα, ενημερώνει τον εργοδότη του σχετικά, αλλά δεν υποχρεούται να προσκομίσει οποιοδήποτε πιστοποιητικό.

Σε κάθε περίπτωση, την ευθύνη απόδειξης την έχει το πρόσωπο που υποχρεούται να κατέχει τέτοιο πιστοποιητικό.

Πολίτες που κατέχουν τέτοια πιστοποιητικά, εφόσον τους ζητηθεί, έχουν υποχρέωση να τα επιδεικνύουν σε αρμόδιους Επιθεωρητές ή Αστυνομικούς, στα πλαίσια ελέγχων συμμόρφωσης με τα ισχύοντα Διατάγματα.

Εκτός από τον αρμόδιο Επιθεωρητή ή τον Αστυνομικό, κανένα πρόσωπο δεν δικαιούται να ζητά από πολίτη, οποιοδήποτε πιστοποιητικό, είτε για να του επιτραπεί η είσοδος σε έναν χώρο, είτε για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

ΠΗΓΗ


ΠΑΣΚΚΕΔΙ

Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Εξειδικευμένο portal ενημέρωσης για τον κλάδο της Εστίασης και τους καταναλωτές – Αποκλειστικές υπηρεσίες για καταστήματα ΚΥΑ – Πιστοποιημένος φορέας αδειών δημόσιας εκτέλεσης μουσικής με αναγνώριση από τον ΟΠΙ.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣΣΗΜΑΝΤΙΚΑ


Εγγραφή στο newsletter

Ενισχύστε την προσπάθειά μας!

ΔΩΡΕΑΝ Εγγραφή μέλους