Ανοιχτή επιστολή προς Συνθέτες – Στιχουργούς – Τραγουδιστές

28 Ιουνίου, 2018
Ανοιχτή επιστολή προς Συνθέτες - Στιχουργούς - Τραγουδιστές

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς τους δημιουργούς (συνθέτες και στιχουργούς)

Αξιότιμοι, κυρίες και κύριοι,

Ο ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. (Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων & Καταναλωτών Εστίασης & Διασκέδα­σης) ιδρύθηκε το 2004 με την με αριθ. 19242/2004 απόφαση του Μονομελούς Πρω­τοδικείου Θεσσαλονίκης και αριθμεί σήμερα 35.000 μέλη – καταστήματα υ­γει­ο­­νομικού ενδιαφέροντος, αλλά και 557.500 μέλη-καταναλωτές, πανελλαδικά.

Απευθυνόμαστε σε όλους εσάς προσωπικά  τους δημιουργούς (συνθέτες και στι­­­χουργούς), αναφερόμενοι σ΄ ένα θέμα που ταλανίζει εδώ και δεκαετίες το χώ­­ρο σας και που αφορά στη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων των καλλιτεχνών χωρίς κανένα ουσιαστικό έλεγχο, ούτε από την πλευρά των δη­μι­ουρ­­γών, ούτε από την πλευρά της πολιτείας μέχρι σήμερα.

Η πρότασή μας

Σας καλούμε, στο πλαίσιο του Ν. 4481/2017 που διέπει τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, να μας πα­ραχωρήσετε μία από τις 17 περίπου εξουσίες των έργων σας που αναφέρεται στο άρ­θρο 12 του παρόντος νόμου και αφορά στο “Δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης των ραδιοφωνικά μεταδιδόμενων έργων”. Συγκεκριμένα, να μας παραχωρή­σετε το δικαίωμα δωρεάν δημόσιας εκτέλεσης έργων της επιλογής σας, μόνο μέσω του δια­δι­κτυα­κού ραδιοφωνικού σταθμού του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.

Τα οφέλη που αποκομίζετε από μια τέτοια σας ενέργεια είναι:

1.   Έχετε το δικαίωμα παραχώρησης συγκεκριμένου αριθμού τραγουδιών (τα οποία επιλέγετε εσείς) για δωρεάν μετάδοση και για όσο χρονικό διάστημα εσείς επι­θυμείτε.

2.   Δημιουργίες σας, που με το πέρασμα του χρόνου δεν ακούγονται πλέον, ε­πα­να­φέ­­­ρονται στο προσκήνιο και μεταδίδονται, μέσω διαδικτύου, σε­ χιλιά­δες κα­τα­στήματα – μέλη μας (Εστιατόρια, Ταβέρνες, Καφετέριες, Bar, Beach Bar κτλ.), εντός και εκτός Ελλάδας.

3.   Δεν θίγονται τα Πνευματικά και Συγγενικά σας δικαιώματα από τους Οργα­νισμούς που τα έχετε αναθέσει, ούτε αποδεσμεύεστε από αυτούς, εκτός αν αλ­λάξετε απόφαση, με βάση το δικαίωμα που σας παρέχει το άρθρο 12 του  Ν. 4481/2017.

4.   Τραγούδια άγνωστων δημιουργών που, είτε ανήκουν σε Οργανισμούς, είτε όχι, τους δίνεται μια τεράστια ευκαιρία να γίνουν γνωστά, χωρίς καμία απο­λύ­τως δέσμευση.

Το άρθρο 12 παρ. 1 του Ν. 4481/2017, σας παρέχει αυτό το δικαίωμα αποκλει­στι­­­κής διαχείρισης των εξουσιών των έργων σας, σύμφωνα με τα συμφέροντά σας. Επαφίεται σ΄ εσάς, να παραχωρήστε το δικαίωμα επιλεκτικής μετάδο­σης των έργων σας στον ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. για να δώσετε την ευκαιρία, σε χιλιάδες κα­τα­στήματα –μέλη μας, να προβάλλουν τις δημιουργίες σας ραδιοφωνικά.

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη ενημέρωση ή διευκρίνιση στα τηλέφωνα 2310932420 (από 09.00 έως 17.00 καθημερινά εκτός Σαββατο­κύ­ρι­α­κου) ή paskedi­@­paskedi.gr.

Για τον,

ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ηλίας Καλιώρας

Υποβολή ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ


ΠΑΣΚΚΕΔΙ

Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Εξειδικευμένο portal ενημέρωσης για τον κλάδο της Εστίασης και τους καταναλωτές – Αποκλειστικές υπηρεσίες για καταστήματα ΚΥΑ – Πιστοποιημένος φορέας αδειών δημόσιας εκτέλεσης μουσικής με αναγνώριση από τον ΟΠΙ.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ


Ενισχύστε την προσπάθειά μας!

ΔΩΡΕΑΝ Εγγραφή μέλους