2310 932420 - 932473 - 932481 paskedi@paskedi.gr

Όροι χρήσης


Οι επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου, ιδιοκτησίας του Πανελληνίου Σωματείου Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης (ΠΑΣΚΕΔΙ) (στο εξής «το σωματείο»), οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις χρήσης, οι οποίοι διέπουν τη λειτουργία του και καταλαμβάνουν το σύνολο του περιεχομένου του. Σε περίπτωση διαφωνίας εν όλω ή εν μέρει με τους κάτωθι όρους, οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να μην κάνουν χρήση του διαδικτυακού τόπου. Η περιήγηση στο δικτυακό τόπο paskedi.gr συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των κατωτέρω όρων και προϋποθέσεων χρήσης. Το σωματείο διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει μονομερώς και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις χρήσης.


Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας


Το σύνολο του περιεχομένου του paskedi.gr, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, κειμένων, φωτογραφιών, λογοτύπων, απεικονίσεων, παρεχομένων υπηρεσιών, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από την εθνική, κοινοτική  και διεθνή νομοθεσία, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

Το σύνολο του περιεχομένου του paskedi.gr διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες  αποκλειστικά  για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται  η με οποιοδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, αντιγραφή ή χρήση τους  χωρίς την έγγραφη άδεια του σωματείου.


Υποχρεώσεις  επισκέπτη/χρήστη


Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας και των κανονιστικών διατάξεων, όπως ισχύουν καθώς και να απέχει από κάθε παράνομη ή/και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου. Η πρόκλησης οποιασδήποτε ζημίας στο paskedi.gr απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση του περιεχομένου ή των υπηρεσιών του από τον χρήστη/επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής ευθύνης του τελευταίου. Το σωματείο διατηρεί το δικαίωμα άσκησης κάθε πρόσφορου νομίμου μέσου κατά του επισκέπτη/χρήστη για κακή ή αθέμιτη χρήση του περιεχομένου ή των υπηρεσιών της, μη αποκλειόμενης της διεκδίκησης αποζημίωσης.


Υπηρεσίες ενημέρωσης προς εγγεγραμμένα μέλη


Τα μέλη που εγγράφονται στο Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης (ΠΑΣΚΕΔΙ) αποδέχονται την λήψη emails με ενημερωτικό περιεχόμενο τα οποία θα περιέχουν συνδέσμους που θα οδηγούν σε σελίδες του δικτυακού τόπου paskedi.gr.


Περιορισμός ευθύνης


Το σωματείο δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη εξ΄αφορμής  της χρήσης του δικτυακού τόπου.

Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση του σωματείου ρητή ή έμμεση. Το σωματείο σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ σφαλμάτων παροχή των υπηρεσιών ή/και του περιεχομένου του δικτυακού τόπου, ούτε ακόμη την  απουσία κακόβουλου λογισμικού ή «ιών», προερχόμενων από τρίτους, είτε πρόκειται για το paskedi.gr είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνεται το περιεχόμενο του.


«Δεσμοί» (links) προς άλλα sites


To paskedi.gr σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «δεσμών», (links), ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των δικτυακών τόπων για τους οποίους υπάρχει δυνατότητα παραπομπής ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και ο επισκέπτης/χρήστη οφείλει να απευθύνεται. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.


Προστασία προσωπικών δεδομένων


Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του paskedi.gr διέπεται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας  (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως ισχύει,  ν.2774/1999 όπως ισχύει και τις σχετικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ).

Στην περίπτωση «δεσμών» προς άλλους δικτυακούς τόπους, το paskedi.gr  δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.


Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι


Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του paskedi.gr, όπως εκάστοτε διατυπώνονται, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες και ερμηνεύονται με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Εάν κάποια διάταξη καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Κάθε τροποποίηση των όρων της παρούσας ισχύει μόνο αν διατυπωθεί εγγράφως και ενσωματωθεί σε αυτή.


;