Το ΠΑΣΚΕΔΙ έφερε στην Ελλάδα την Soundreef.

22 Ιουλίου, 2018
Το ΠΑΣΚΕΔΙ έφερε στην Ελλάδα την Soundreef.
Στο πλαίσιο του σκοπού του, στις 17-07-2018 το Σωματείο μας συνεβλήθη με την πρώτη και μεγαλύτερη Α.Ο.Δ. Πνευματικών και Συγγενικών Δικαιωμάτων Μουσικής στην Ευρώπη

Το ΠΑΣΚΕΔΙ έφερε στην Ελλάδα την Soundreef.

Στο πλαίσιο του σκοπού του, στις 17-07-2018 το Σωματείο μας συνεβλήθη με την πρώτη και μεγαλύτερη Ανεξάρτητη Οντότητα Διαχείρισης Πνευματικών και Συγγενικών Δικαιωμάτων Μουσικής στην Ευρώπη, με την επωνυμία Soundreef Ltd, που έχει αδειοδοτηθεί κι εποπτεύεται από τη Βρεττανική Υπηρεσία Διανοητικής Ιδιοκτησίας (UK Intellectual Property Office ‘IPO’), όπως ευχερώς μπορείτε να διαπιστώσετε από την επίσημη Πύλη Ενημέρωσης του Βρεττανικού Δημοσίου (https://www.gov.uk/guidance/licensing-bodies-and-collective-management-organisations). Όπως, δε, μπορείτε να διαπιστώσετε από την επίσημη ιστοσελίδα της (http://www.soundreef.com/en/about-us), η εν λόγω ΑΟΔ έχει παρουσία σε 20 χώρες της Ευρώπης (πλέον 21, μαζί με την Ελλάδα), εκπροσωπεί πάνω από 31.000 δικαιούχους πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, έχει στο προστατευόμενο ρεπερτόριό της πάνω από 275.000 τίτλους μουσικής και το κοινό το οποίο ακούει την προστατευόμενη μουσική της ξεπερνά μηνιαίως τα 250 εκατομμύρια ακροατές. Δείτε τι γράφουν τα ΜΜΕ

 

Η σύμβαση υπεγράφη διά της συνδεδεμένης, με την ως άνω ΑΟΔ, εταιρίας με την επωνυμία Soundreef Media Service Srl που εδρεύει στο Μιλάνο, και η οποία κατέχει τα αποκλειστικά δικαιώματα διάθεσης των αδειών μετάδοσης μουσικής που ανήκει στο ρεπερτόριο της Soundreef Ltd, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο Προοίμιο της από 17-07-2018 Σύμβασης με το ΠΑΣΚΕΔΙ.

 

Σύμφωνα με το Προοίμιο και το άρθ. 2 της αυτής Σύμβασης, το ΠΑΣΚΕΔΙ από σήμερα και για ένα έτος από την υπογραφή (μέχρι τις 16-07-2019 και με δυνατότητα επέκεινα ανανέωσης, όπως προβλέπεται στο άρθ. 7 της Σύμβασης), καθίσταται Δικαιούχος & Αδειοδότης στην Ελλάδα (“Master Licensee”) του ρεπερτορίου της Soundreef Ltd, ρεπερτόριο το οποίο έχει εφεξής τη δυνατότητα να αδειοδοτεί περαιτέρω στα μέλη του («Sub-Licensees») σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που περιέχει η Σύμβαση.

 

Τα μέλη του ΠΑΣΚΕΔΙ που ήδη διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα Stereo Cloud, θα συνεχίσουν να μπορούν να το χρησιμοποιούν κατά το διάστημα της μετάβασης από τις υπηρεσίες του Stereo Cloud στις υπηρεσίες της Soundreef, προκειμένου να μη διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεών τους.


ΠΑΣΚΚΕΔΙ

Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Εξειδικευμένο portal ενημέρωσης για τον κλάδο της Εστίασης και τους καταναλωτές – Αποκλειστικές υπηρεσίες για καταστήματα ΚΥΑ – Πιστοποιημένος φορέας αδειών δημόσιας εκτέλεσης μουσικής με αναγνώριση από τον ΟΠΙ.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣΣΗΜΑΝΤΙΚΑ


Εγγραφή στο newsletter

Ενισχύστε την προσπάθειά μας!

ΔΩΡΕΑΝ Εγγραφή μέλους