Τέλος το κάπνισμα σε καζίνο και χώρους διασκέδασης – Μπάχαλο με τα μικρά καταστήματα Εστίασης

28 Μαρτίου, 2019
Τέλος το κάπνισμα σε καζίνο και χώρους διασκέδασης – Μπάχαλο με τα μικρά καταστήματα Εστίασης
Υπενθυμίζεται ότι στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο είχαν προσφύγει τόσο η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Μήνυμα Ζωής», όσο και 3 πολίτες

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΛΕΣΜΑ:

Ομαδική προσφυγή στο ΣτΕ για τον αντικαπνιστικό νόμο

 «Τέλος» το κάπνισμα σε καζίνο και χώρους διασκέδασης – Μπάχαλο με τα μικρά καταστήματα Εστίασης

Σοκ έχει υποστεί από χθες το απόγευμα ο κόσμος της διασκέδασης, αφού σύμφωνα με τα χθεσινά γεγονότα, ενώ απαγορεύθηκε μεν το κάπνισμα ακόμα ΚΑΙ στους προβλεπόμενους χώρους των κέντρων διασκεδάσεως άνω των 300 τ.μ. και στα καζίνο, όπως αποφάνθηκε το Συμβούλιο της Επικρατείας, ακυρώνοντας τη σχετική υπουργική απόφαση… η Κυβέρνηση πριν δημοσιευθεί η απόφαση, εξέδωσε νέα απόφαση με το ίδιο περιεχόμενο, προκειμένου να μην σταματήσει -για καθαρά και μόνο δημοσιονομικούς λόγους- να εισπράττει το -ήδη κριθέν- αντισυνταγματικό και παράνομο σχετικό τέλος των 200€ ανά τετραγωνικό μέτρο για τους χώρους που επιτρέπεται το κάπνισμα!

Η εξαίρεση μεγάλων χώρων υπό προϋποθέσεις

Υπενθυμίζεται ότι στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο είχαν προσφύγει τόσο η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Μήνυμα Ζωής», όσο και 3 πολίτες ζητώντας να ακυρωθεί η από 18.8.2011 υπουργική απόφαση για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων λειτουργίας των χώρων καπνιζόντων των κέντρων διασκεδάσεως με μουσική άνω των 300 τ.μ. και των καζίνο.

Από 1.9.2010 με το νόμο 3868/2010 επιβλήθηκε απόλυτη απαγόρευση του καπνίσματος στους χώρους των καταστημάτων και τους στεγασμένους υγειονομικού ενδιαφέροντος χώρους, εξαιρουμένων των καζίνο και των κέντρων διασκεδάσεως άνω των 300 τ.μ. με μουσική.

Στη συνέχεια με το νόμο 3986/2011 παρασχέθηκε στα καζίνο και τα κέντρα διασκεδάσεως άνω των 300 τ.μ. η δυνατότητα να δημιουργήσουν κλειστούς ή στεγασμένους χώρους καπνιζόντων μέχρι το ½ του συνολικού εμβαδού του καταστήματος, υπό την προϋπόθεση της καταβολής ετήσιου τέλους 200€ ανά τετραγωνικό μέτρο. Δηλαδή, θεσπίστηκε εξαίρεση από την απόλυτη απαγόρευση του καπνίσματος στους συγκεκριμένους χώρους, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος.

Το Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ (πρόεδρος η αντιπρόεδρος Μαρία Καραμανώφ και εισηγητής ο σύμβουλος Επικρατείας Διομήδης Κυριλλόπουλος) στην υπ΄ αριθμ 551/2019 απόφασή του σημειώνει ότι η εξαίρεση θεσπίστηκε βάσει οικονομικού κριτηρίου και μάλιστα του άκαμπτου κριτηρίου της καταβολής 200€ ανά τ.μ. μέχρι και το ½ του συνολικού εμβαδού του καταστήματος.

Κατά συνέπεια, συνεχίζουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, όσο μεγαλύτερο είναι το εμβαδό των κλειστών ή στεγασμένων χώρων των καζίνο και των κέντρων διασκεδάσεως για τους καπνίζοντες, «τόσο μεγαλύτερο όφελος προκύπτει για τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ αντίθετα τόσο λιγότερο εξυπηρετείται ο σκοπός της μείωσης της κατανάλωσης καπνού και της έκθεσης σε αυτόν, στον οποίο αποβλέπει η διεθνής σύμβαση της 21ης Μαΐου 2003 της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για τον έλεγχο του καπνού» η οποία κυρώθηκε με το νόμος 420/2005.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας υπογραμμίζουν ότι «η εν λόγω εξαίρεση από την απόλυτη απαγόρευση του καπνίσματος δεν θεσπίστηκε επί τη βάσει κριτηρίων προκυπτόντων από την επίμαχη διεθνή σύμβαση, αλλά αντιθέτως υπαγορεύθηκε από δημοσιονομικούς λόγους, ήτοι λόγους που παρίστανται κατ΄ εξοχήν απρόσφοροι για την εξυπηρέτηση των επιδιωκομένων από τη διεθνή σύμβαση σκοπών».

Κατ΄ ακολουθία, τονίζουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, η διάταξη του άρθρου 45 του νόμου 3986/2011 είναι ανίσχυρη ως αντιβαίνουσα στις διατάξεις της κυρωθείσας με το νόμο 3420/2005 διεθνής σύμβαση, η οποία έχει επαυξημένη ισχύ έναντι κάθε αντίθετης διάταξης της εσωτερικής έννομης τάξης».

Συνεπώς, καταλήγει το ΣτΕ, η προσβαλλόμενη Υ1/ΓΠ/οικ.93828/18.8.2011 κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. Υ1/ΓΠοικ./134274/23.11.2011 κοινή υπουργική απόφαση (των υπουργών Οικονομικών και Υγείας) είναι μη νόμιμη και ως εκ τούτου πρέπει να ακυρωθεί.

Νέα υπουργική απόφαση με το ίδιο περιεχόμενο

Όμως, την ίδια μέρα που δημοσιεύθηκε η επίμαχη ακυρωτική απόφαση του ΣτΕ, προσέφυγαν και πάλι στο δικαστήριο της οδού Πανεπιστημίου, η ίδια μη κερδοσκοπική εταιρεία και οι ίδιοι πολίτες, ζητώντας να ακυρωθεί πλέον η νέα απόφαση των ίδιων υπουργών, η οποία αντικαθιστά την απόφαση που ακυρώθηκε και έχει ακριβώς το ίδιο περιεχόμενο με την ακυρωθείσα.

Δηλαδή, εντελώς τυχαία, στις 14.1.2019 οι υπουργοί Οικονομικών και Υγείας, εξέδωσαν νέα απόφαση με το ίδιο περιεχόμενο με την απόφαση που ακυρώθηκε (με άλλο φυσικά αριθμό), έτσι ώστε εν όψει της ακυρωτικής απόφασης που θα εξέδιδε το ΣτΕ, να συνεχίζει να εισπράττει παράνομα και αντισυνταγματικά το τέλος των 200€ ανά τ.μ., μέχρι μετά από χρόνια το ΣτΕ να εκδώσει νέα απόφαση.

Όπως, έλεγαν δικηγόροι, το ΣτΕ -για θέμα και μόνο γοήτρου- θα πρέπει να εισάγει τη νέα αίτηση ακύρωσης άμεσα προς συζήτηση και να εκδώσει τη νέα απόφασή του την επόμενη ημέρα. Δηλαδή, να μην περιμένει άλλα τόσα χρόνια να δικάσει την υπόθεση, «βάζοντας πλάτη» στην ουσία στην Κυβέρνηση να καρπούται επί σειρά ετών, το επίμαχο τέλος των 200 ευρώ και παράλληλα να παραβιάζει συνειδητά την επίμαχη διεθνή σύμβαση και το Σύνταγμα και μάλιστα σε βάρος των μη καπνιζόντων.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΛΕΣΜΑ:

Ομαδική προσφυγή στο ΣτΕ για τον αντικαπνιστικό νόμο

Το κράτος καλείται να πάρει αποφάσεις

Όπως γίνεται κατανοητό οι εξαιρέσεις και τα παραθυράκια που αφήνονται ανοικτά από το κράτος επιτείνουν μια ήδη προβληματική κατάσταση. Το κράτος πρέπει να αποφασίσει αν ο νόμος θα έχει καθολική ισχύ για όλους τους τύπους καταστημάτων διασκέδασης ή για κανέναν. Αν το Κράτος θέλει για εισπρακτικούς λόγους να διατηρήσει την ολική απαγόρευση και στους χώρους των μικρών καταστημάτων Εστίασης, ας παρέχει τη δυνατότητα να διαμορφώσουν τα καταστήματα Εστίασης ειδικούς χώρους για καπνίζοντες. Εναλλακτικά μπορεί να τους παρέχει τη δυνατότητα να δηλώνουν στην άδειά τους ότι συγκεκριμένοι χώροι εντός του καταστήματος είναι καπνιζόντων ή μη καπνιζόντων.

Συν τοις άλλοις, το ποσό που καλούνται να πληρώσουν τα μικρά καταστήματα Εστίασης κρίνεται δυσβάσταχτο. Με μια πιο παραγωγική λογική, το ποσό για τα μικρά αυτά καταστήματα μπορεί να κυμανθεί στα 100€ / τετραγωνικό μέτρο, επιτρέποντας τόσο την άνετη λειτουργία τους, όσο και τη δυνατότητα να παραμείνουν ανταγωνιστκά. 

του Αντώνη Καραμπουρνιώτη

Εγγραφή Μέλους – Κατάστημα Εστίασης/Διασκέδασης

Αγαπητέ επισκέπτη σε προσκαλούμε να εγγραφείς ως μέλος του ΠΑΣΚΕΔΙ. Μαζί μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Τα 35.000 μέλη μας το ξέρουν. Γίνε κι εσύ μέλος!

Αν είσαι ήδη μέλος επέλεξε: Σύνδεση

Αν δεν είσαι μέλος μπορείς να εγγραφείς  τώρα: Εγγραφή

Έχοντας την ιδιότητα του καταστηματάρχη υγειονομικού ενδιαφέροντος μπορείς να εγγραφείς ως μέλος του ΠΑΣΚΕΔΙ

Αναλυτικότερα τα προνόμια των μελών εδώ.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος όλα τα νέα πάνω στην εστίαση, τον κλάδο της φιλοξενίας και τον τουρισμό; Θέλεις να ξέρεις όλα τα νέα που θα απογειώσουν την επιχείρησή σου;

Ακολούθησε τώρα το ΠΑΣΚΚΕΔΙ στα social media και μείνει διαρκώς online!

Κάντε like στο Facebook, ή follow σε Instagram & twitter!


ΠΑΣΚΚΕΔΙ

Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Εξειδικευμένο portal ενημέρωσης για τον κλάδο της Εστίασης και τους καταναλωτές – Αποκλειστικές υπηρεσίες για καταστήματα ΚΥΑ – Πιστοποιημένος φορέας αδειών δημόσιας εκτέλεσης μουσικής με αναγνώριση από τον ΟΠΙ.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣΣΗΜΑΝΤΙΚΑ


Εγγραφή στο newsletterΕνισχύστε την προσπάθειά μας!

ΔΩΡΕΑΝ Εγγραφή μέλους