Ετικέτα: Τουρίστες
ÏÉ ÕØÇËÅÓ ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÅÓ ÏÄÇÃÇÓÁÍ ÔÏÕÓ ÊÁÔÏÉÊÏÕÓ ÔÇÓ ÐÏËÇÓ ÓÔÉÓ ÐÁÑÁËÉÅÓ ÔÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ.ÁÅÑÏÖÙÔÏÃÑÁÖÉÁ ÁÍÔÙÍÇÓ ÍÉÊÏËÏÐÏÕËÏÓ/EUROKINISSSI

brain_1-1280x640.jpg

5 Ιουνίου, 2021
Μιλήσαμε με έξι επαγγελματίες που μετά από αρκετά χρόνια στο εξωτερικό εξετάζουν το ενδεχόμενο να εγκατασταθούν μόνιμα στη χώρα ή έχουν κάνει ήδη το βήμα. Πόσο δελεαστικά τους φαίνονται τα φορολογικά κίνητρα που έχει ανακοινώσει η ελληνική κυβέρνηση; Ελίζα Τριανταφύλλου Στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, το φαινόµενο της μαζικής εκροής ανθρώπινου κεφαλαίου, κατά κανόνα νεαρών […]


ΠΑΣΚΚΕΔΙ

Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Εξειδικευμένο portal ενημέρωσης για τον κλάδο της Εστίασης και τους καταναλωτές – Αποκλειστικές υπηρεσίες για καταστήματα ΚΥΑ – Πιστοποιημένος φορέας αδειών δημόσιας εκτέλεσης μουσικής με αναγνώριση από τον ΟΠΙ.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣΣΗΜΑΝΤΙΚΑ


Εγγραφή στο newsletter