Συνδιοργάνωση ημερίδων με Επιμελητήρια για ενημέρωση της Εστίασης σε θέματα Πνευματικών Δικαιωμάτων

Απρίλιος 21, 2018
Συνδιοργάνωση ημερίδων με Επιμελητήρια για ενημέρωση της Εστίασης σε θέματα Πνευματικών Δικαιωμάτων
Στο πλαίσιο της κοινής μας προσπάθειας θα αποτελούσε ιδιαίτερη χαρά και τιμή για εμάς, εφόσον απο­δε­χό­σασταν την πρότα­σή μας για από “κοινού συνδιοργανώσεις εκδηλώσεων - ημερίδων”

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Το Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων & Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης ιδρύθηκε το 2004 με την υπ΄ αριθ. 19242/2004 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. 

Μεταξύ των σκοπών του είναι:

    Η συνένωση όλων των μελών που δραστηριοποιούνται σε επιχειρήσεις υγειονομικού εν­διαφέ­ροντος για τη μελέτη, διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών, επαγγελ­μα­τικών, ασφαλιστι­κών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων, στα πλαίσια εξυ­πηρέτησης του κοινωνικού συνόλου, μα και η προάσπιση των συμφερόντων των εκατομμυρίων Καταναλωτών, Ελλήνων και ξένων.

  Η επεξεργασία και διαμόρφωση τουριστικής πολιτικής για την περαιτέρω ανάπτυξη και προβολή της, σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα της πολιτείας.

Η πρότασή μας

Στο πλαίσιο της κοινής μας προσπάθειας για την οικονομική ανάπτυξη και πρόοδο του “επι­χειρείν” στη χώρα μας, θα αποτελούσε ιδιαίτερη χαρά και τιμή για εμάς, εφόσον απο­δε­χό­σασταν την πρότα­σή μας για από “κοινού συνδιοργανώσεις εκδηλώσεων – ημερίδων” που θα λαμ­­βά­νουν χώρα στις εγκαταστά­σεις του Επιμελητηρίου σας, με απώτερο στόχο την πληρέστερη και πιο εξει­δικευμένη ενημέρωση των επαγγελ­μα­τιών εστίασης και διασκέδασης που δραστη­ρι­οποιούνται στην περιοχή ευθύνης σας, γύρω από γενι­κά θέματα που απασχολούν το συγκε­κρι­­μένο κλά­δο, όπως:

1) Πνευματικά & Συγγενικά Δικαιώματα μουσικής.

2) ΑΕΠΙ & ΝΕΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΕΠΙ. Τι συμβαίνει; Ανάλυση με κάθε λεπτομέρεια.

3) Ποιοι νέοι φορείς μουσικής (ΟΣΔ) θα αξιώσουν οικονομικές απαιτήσεις, τη θερινή σαιζόν, στα καταστήματα Εστίασης;

4) Προφυλάξεις που πρέπει να ληφθούν.

5) Χιλιάδες Αγωγές διανέμει ο GEA. Υπάρχει λύση; Φυσικά. Μα πως; Να πως. StereoCloud.

6) Παρουσίαση και γνωριμία με το StereoCloud. Την μοναδική νόμιμη λύση του ΠΑΣΚΕΔΙ σε όλη την Ελλάδα.

Οι διαλέξεις και ομιλίες θα πραγ­ματοποιούνται από έμπειρα και εξειδικευ­μένα στελέχη του Συνδέσμου μας, σε συνεργασία πάντα με αντίστοιχα στε­λέχη που απα­σχο­λείτε στις υπηρεσίες σας.

Με τον τρόπο αυτό, πιστεύουμε ότι αναβαθμίζεται ο θεσμός της αρμονικής συνεργασίας του επιχει­ρηματικού κόσμου και των Επιμελητηρίων της χώρας προς αμοιβαίο όφελος των δύο πλευρών και πρωτίστως των πολιτών-καταναλωτών της περιφέρειάς σας.

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για μια προσωπική συνάντηση, ώστε να σας αναλύσουμε λε­πτο­μερώς τις δράσεις και ενέργειες που μπορούμε να αναπτύξουμε μεταξύ μας, με απώ­τε­ρο στόχο την επιλογή των άριστων πρακτικών που μπορούν να αποτελέσουν κοινό πεδίο εφαρμο­γής.

Θεσσαλονίκη, 21/4/2018

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ηλίας Καλιώρας

(Κιν. 6983161473)


ΠΑΣΚΚΕΔΙ

Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Εξειδικευμένο portal ενημέρωσης για τον κλάδο της Εστίασης και τους καταναλωτές – Αποκλειστικές υπηρεσίες για καταστήματα ΚΥΑ – Πιστοποιημένος φορέας αδειών δημόσιας εκτέλεσης μουσικής με αναγνώριση από τον ΟΠΙ.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣΣΗΜΑΝΤΙΚΑ


Εγγραφή στο newsletter

Ενισχύστε την προσπάθειά μας!

ΔΩΡΕΑΝ Εγγραφή μέλους