ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΣΚΚΕΔΙ – Βοηθούμε τους επαγγελματίες της Εστίασης να ξανανοίξουν τα καταστήματά τους με προοπτικές

24 Απριλίου, 2020
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΣΚΚΕΔΙ - Βοηθούμε τους επαγγελματίες της Εστίασης να ξανανοίξουν τα καταστήματά τους με προοπτικές
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΣΚΚΕΔΙ για να μπορέσουν οι Επαγγελματίες του Κλάδου μας να ξανανοίξουν τα καταστήματά τους με όσο το δυνατόν ελπιδοφόρες προοπτικές.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΣΚΚΕΔΙ για να μπορέσουν οι Επαγγελματίες του Κλάδου μας να ξανανοίξουν τα καταστήματά τους με όσο το δυνατόν ελπιδοφόρες προοπτικές.

ΔΡΑΣΗ 1η

Άμεση ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ για οριστική ΔΙΑΓΡΑΦΗ (και όχι απλή «αναστολή» μέχρι 14 Μαϊου) ΟΛΩΝ των οικονομικών υποχρεώσεών μας που ήταν να πληρώσουμε μέσα στο ΔΙΜΗΝΟ αναγκαστικού κλεισίματος των καταστημάτων μας

Κατ’ αρχάς, στην παρούσα συμμετοχική δράση του Σωματείου μας έχουμε περιλάβει το ΣΥΝΟΛΟ σχεδόν των πιο πάνω υποχρεώσεών μας – είτε οι «δικαιούχοι» τους (αυτοί, δηλ, που κανονικά θα έπρεπε να τους πληρώσουμε το δίμηνο αυτό) ανήκουν στον ευρύτερο ΙΔΙΩΤΙΚΟ τομέα, είτε στον ΔΗΜΟΣΙΟ.

Συμμετοχές

-Ηλεκτρονική ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ συμπληρώστε εδώ

-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ αποστολής στο Σωματείο μας των μηνυμάτων «κατ’ αρχήν ενδιαφέροντος» όσων επαγγελματιών εστίασης σκέπτονται να συμμετάσχουν στις υπόψη ΟΜΑΔΙΚΕΣ νομικές διεκδικήσεις μας.

-Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν σχετικό ΜΗΝΥΜΑ τους – είτε μέσω του messenger της Σελίδας μας στο FACEBOOK (ΠΑΣΚΕΔΙ), είτε μέσω SMS από το κινητό σας (στο κιν. 6990 90 19473) ή και στο e-mail του Σωματείου μας (paskedi@paskedi.gr)

Που απευθύνεται

1) Σε «ιδιώτες» δικαιούχους πληρωμής από εμάς των όποιων «συμβατικών» υποχρεώσεών μας επαναλαμβανόμενης μορφής περιλαμβάνονται – μεταξύ άλλων – και οι ακόλουθοι:

         ▪ Εταιρείες ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ (και η ΔΕΗ στον ιδιωτικό τομέα εντάσσεται τυπικά) / ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ / ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ κ.α. εταιρείες παρόμοιας δραστηριότητας.

         ▪ Εταιρείες παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών τύπου NOVA – FORTHNET / COSMOTE κλπ

         ▪ Φορείς διαχείρισης «μουσικών δικαιωμάτων», όπως GEA / Αυτοδιαχείριση κ.α.

         ▪ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, εν σχέσει με διάφορες δανειακές ή άλλες παρεμφερείς περιοδικές υποχρεώσεις μας.

         ▪ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ εταιρείες, αναφορικά με τυχόν υποχρεώσεις μας από ασφαλιστήρια συμβόλαια κάθε είδους (όπως, επαγγελματικών οχημάτων / εξοπλισμού και οποιωνδήποτε άλλων ιδιωτικών καλύψεών μας)

         ▪ και, φυσικά, οι διάφοροι ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ μας / οι ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ των ενοικιασμένων καταστημάτων μας και το όποιο απασχολούμενο από εμάς ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

2) Σε «δικαιούχους» του λεγόμενου ΔΗΜΟΣΙΟΥ τομέα (αυτούς που μας τα απαιτούν χωρίς τη συμβατική συναίνεσή μας) περιλαμβάνονται, βασικά, οι ακόλουθοι:

         ▪ Το ίδιο το ελληνικό ΔΗΜΟΣΙΟ, αναφορικά με τις εν γένει ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ μας υποχρεώσεις.

         ▪ Οι Οργανισμοί υποχρεωτικής («ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ») ασφάλισης – για εμάς τους ίδιους και όλους τους εργαζομένους μας.

         ▪ Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΔΗΜΟΙ, κυρίως) με τα διάφορα πολυάριθμα «τέλη» τους

         ▪ κλπ Ν.Π.Δ.Δ. που κι’ αυτά «μας ζητάνε χωρίς να μας ρωτήσουν» !

Λίγα λόγια για τη 1η Δράση

Εν προκειμένω, η νομική άποψη όλων των πιο πάνω «δικαιούχων» είναι ότι ΔΕΝ γεννάται θέμα για  οριστική απαλλαγή μας από αυτές τις αχρεώστητες υποχρεώσεις μας, αλλά μόνο για ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ διευκόλυνσή μας !

ΟΛΟΙ αυτοί, όμως,  «παραβλέπουν» το γεγονός ότι καθ’ όλο το τρέχον δίμηνο δεν μπορούμε – χωρίς να φταίμε καθόλου από την πλευρά μας – να αξιοποιήσουμε όσα δικαιολογούσαν την αντίστοιχη υποχρέωσή μας για πληρωμή, είτε (προκειμένου για εισπράκτορες του ΔΗΜ. Τομέα) το γεγονός ότι και γι’ αυτούς ισχύουν – αναλογικά – τα αμέσως παραπάνω.

Γι’ αυτό, άλλωστε, εν προκειμένω επιβάλλεται νομικά να αναλάβουμε «επιθετικές» νομικές πρωτοβουλίες (από 14/5, το αργότερο) και όχι, απλώς, να περιμένουμε αυτούς να κινηθούν πρώτοι εναντίον μας για την αναγκαστική είσπραξη των «ληξιπρόθεσμων» αυτών … απαιτήσεών τους.

Διαφορετικά, θα μας καταλογιστούν αυτές ως «οριστικώς απαιτητές», παρ’ όλο που θα μπορούσαμε νομικώς να τις διαγράψουμε – με πολύ μεγάλες πιθανότητες επ’ αυτού (τουλάχιστον, εν σχέσει με τα ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ τέτοια χρέη του καθενός μας).

Όσον αφορά τα διάφορα πλεονεκτήματα της εν λόγω ΟΜΑΔΙΚΗΣ νομικής διεκδίκησής μας – σε σύγκριση με την υπάρχουσα δυνατότητα ΑΤΟΜΙΚΗΣ διεκδίκησης μέσω του τυχόν προσωπικού Δικηγόρου ορισμένων «ανεξάρτητων» ενδιαφερομένων από τον Κλάδο μας – η υπόψη ομαδική νομική λύση δεν έχει μόνο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ οφέλη. Κι’ αυτό, γιατί (εν σχέσει, κυρίως, με το ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ στάδιο αυτών των υποθέσεων) οι ΙΔΙΩΤΕΣ, τουλάχιστον, δικαιούχοι των πιο πάνω πληρωμών μας συνήθως εμφανίζονται πιο «διαλλακτικοί» στις περιπτώσεις που έχουν απέναντί τους μια σεβαστή ΜΑΖΙΚΗ νομική αντιπαράθεση!

Προκειμένου να διαχειριστούμε ΓΡΗΓΟΤΕΡΑ την περίπτωση του καθενός σας, η τηλεφωνική γνωστοποίηση του σχετικού ενδιαφέροντός σας ΔΕΝ εξασφαλίζει την ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ανταπόκρισή μας στις (ασφυκτικές, πλέον) προθεσμίες για την προετοιμασία των απαιτούμενων εν προκειμένω προκαταρκτικών νομικών ενεργειών!

Δράση 2η

Ομαδικές νομικές διεκδικήσεις που αφορούν ΑΝΑΛΟΓΗ ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ επί όσο διάστημα διαρκέσει η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ των αδειοδοτημένων χώρων εξυπηρέτησης πελατών των καταστημάτων εστίασης.

1. Διεκδίκηση κατά ελληνικού Δημοσίου (για μείωση ΦΠΑ κλπ φόρων / ακύρωση Πράξης μειωμένης πληρότητας χώρων /αποζημίωση λόγω απώλειας εισοδήματος κ.α)

2. Διεκδίκηση κατά ΔΗΜΩΝ (μείωση δημοτικών τελών / παραχώρηση πρόσθετων διαθέσιμων εξωτερικών δημοτικών χώρων κλπ)

3. Διεκδίκηση για θέματα συμβάσεων εργασίας προσωπικού (δικαίωμα απόλυσης πλεοναζόντων εργαζόμενων)

4. Διεκδίκηση κατά ΕΦΚΑ (για μείωση ασφαλιστικών εισφορών κ.α.)

5. Διεκδίκηση προς ιδιοκτήτες καταστημάτων που είστε ενοικιαστές (μείωση ενοικίων)

6. Διεκδίκηση προς Προμηθευτές (κατά περίπτωση)

7. Διεκδίκηση προς Παρόχους ρεύματος (ΔΕΗ ή άλλους)/ Φυσικού αερίου / Ύδρευσης κλπ

8. Διεκδίκηση προς εταιρείες παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών (COSMOTE/            NOVA – Forthnet κ.α)

9. Διεκδίκηση προς Φορείς διαχείρισης ‘μουσικών δικαιωμάτων’ (GEA / Αυτό-διαχείριση κλπ)

10. Διεκδίκηση προς Τράπεζες (για δόσεις δανείων κλπ)

11. Διεκδίκηση προς ιδ. ασφαλιστικές εταιρείες (για δόσεις ασφαλίστρων κλπ)

Συμμετοχές

-Ηλεκτρονική ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ συμπληρώστε εδώ

-Λήξη προθεσμίας αποστολής Φόρμας συμμετοχής : Μέχρι 15/5/2020


ΠΑΣΚΚΕΔΙ

Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Εξειδικευμένο portal ενημέρωσης για τον κλάδο της Εστίασης και τους καταναλωτές – Αποκλειστικές υπηρεσίες για καταστήματα ΚΥΑ – Πιστοποιημένος φορέας αδειών δημόσιας εκτέλεσης μουσικής με αναγνώριση από τον ΟΠΙ.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ


Ενισχύστε την προσπάθειά μας!

ΔΩΡΕΑΝ Εγγραφή μέλους