Σε ποιους υγειονομικούς ελέγχους θα δοθεί προτεραιότητα ενόψει Πάσχα

4 Απριλίου, 2018
Σε ποιους υγειονομικούς ελέγχους θα δοθεί προτεραιότητα ενόψει Πάσχα
Θα ληφθεί υπόψη το επίπεδο κινδύνου των επιχειρήσεων. Επισημαίνεται η αναγκαιότητα ελέγχου της εφαρμογής της ισχύουσας αντικαπνιστικής νομοθεσίας από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

Σε ποιους υγειονομικούς ελέγχους θα δοθεί προτεραιότητα ενόψει Πάσχα

Θα ληφθεί υπόψη το επίπεδο κινδύνου των επιχειρήσεων. Επισημαίνεται η αναγκαιότητα ελέγχου της εφαρμογής της ισχύουσας αντικαπνιστικής νομοθεσίας από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

«Εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων ενόψει του Πάσχα ».

Στο πλαίσιο των υγειονομικών ελέγχων που ήδη διενεργούνται, ενόψει της εορταστικής περιόδου του Πάσχα και λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο κινδύνου των επιχειρήσεων να δοθεί προτεραιότητα σε :

– όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών,

– χώρους εκδηλώσεων,

– επιχειρήσεις αναψυχής,

– οχήματα μεταφοράς προϊόντων,

– προσωρινούς πάγκους που αναπτύσσονται είτε σε υπαίθριους είτε σε κλειστούς χώρους για τις αγοραστικές ανάγκες των Εορτών καθώς

– πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τυχόν υγειονομικά προβλήματα που δημιουργούνται από την λειτουργία τους και στην ανεξέλεγκτη διακίνηση και διάθεση σφαγίων ζώων και σε

– καταλύματα επισκεπτών –τουριστών και γενικότερα σε όλες τις εγκαταστάσεις παραγωγής, διάθεσης, διανομής κυρίως των ευαλλοίωτων τροφίμων για την αποφυγή τροφιμογενών νοσημάτων.

Κατά τους άνω ελέγχους, ειδικά για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης θα λαμβάνεται υπόψη και η ανωτ. σχετ. (11) εγκύκλιος της Δ/νσής μας.

Οι υγειονομικοί αυτοί έλεγχοι θα γίνονται:

– με μεγάλη προσοχή και αυστηρότητα και θα αφορούν κυρίως στον έλεγχο τήρησης των προβλεπόμενων υγειονομικών όρων και προϋποθέσεων.

– με πνεύμα καλής συνεργασίας με τους επαγγελματίες, αλλά και με πιστή εφαρμογή της σχετικής ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας.

Επιπρόσθετα επισημαίνεται, η αναγκαιότητα ελέγχου της εφαρμογής της ισχύουσας αντικαπνιστικής νομοθεσίας από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

Οι κ.κ. Περιφερειάρχες παρακαλούνται να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια στους υγειονομικούς υπαλλήλους (απαλλαγή από αλλότρια καθήκοντα, διευκόλυνση στις μετακινήσεις με παροχή αυτοκινήτων για τις εκτός έδρας μετακινήσεις τους, εξασφάλιση οδοιπορικών εξόδων και εξόδων υπερωριακής απασχόλησης, κ.λ.π), προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις πραγματικά αυξημένες υποχρεώσεις τους.

Οι εν λόγω δαπάνες καλύπτονται από τους προϋπολογισμούς των οικείων Περιφερειών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι οικείες Περιφέρειες παρακαλούνται να συντονίσουν τις ενέργειες στην περίπτωση εμπλοκής συναρμόδιων υπηρεσιών, ώστε να υπάρξει ορθή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν και να προστατευθεί και διασφαλισθεί άμεσα η Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον γενικότερα.

Παρακαλούμε όλοι οι υγειονομικοί υπάλληλοι που υπηρετούν στις Υπηρεσίες σας να λάβουν γνώση, ενυπόγραφα, της παρούσας εγκυκλίου.

ΑΔΑ: ΩΞΗΙ465ΦΥΟ-6Σ1

03/04/2018

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ι. ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ


ΠΑΣΚΚΕΔΙ

Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Εξειδικευμένο portal ενημέρωσης για τον κλάδο της Εστίασης και τους καταναλωτές – Αποκλειστικές υπηρεσίες για καταστήματα ΚΥΑ – Πιστοποιημένος φορέας αδειών δημόσιας εκτέλεσης μουσικής με αναγνώριση από τον ΟΠΙ.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣΣΗΜΑΝΤΙΚΑ


Εγγραφή στο newsletterΕνισχύστε την προσπάθειά μας!

ΔΩΡΕΑΝ Εγγραφή μέλους