Πρόγραμμα Επίσημων Ελέγχων του ΕΦΕΤ για τα έτη 2019 και 2020

6 Φεβρουαρίου, 2019
Πρόγραμμα Επίσημων Ελέγχων του ΕΦΕΤ για τα έτη 2019 και 2020
Ο ΕΦΕΤ ενέκρινε Πρόγραμμα Επίσημων Ελέγχων για τα έτη 2019 και 2020, σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας περί τροφίμων

Πρόγραμμα Επίσημων Ελέγχων του ΕΦΕΤ για τα έτη 2019 και 2020  

Ο ΕΦΕΤ ενέκρινε Πρόγραμμα Επίσημων Ελέγχων για τα έτη 2019 και 2020, σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας περί τροφίμων, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων δράσεων προηγούμενων ετών και την αξιοποίηση κάθε σχετικής πληροφορίας (από αποστολές της Ε.Ε. DG SANTE, RASFF, AAC κ.α.).

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει συνδυαστικούς ελέγχους όπως επιθεώρηση και δειγματοληψία ή εργαστηριακή ανάλυση. Πιο συγκεκριμένα, αφορά τη συνέχιση εστιασμένων δράσεων στον τομέα της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, διασφαλίζοντας την απαιτούμενη συχνότητα σε ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων σύμφωνα με την ανάλυση επικινδυνότητας.

Επιδιώκεται, επίσης, η αποτίμηση του επιπέδου συμμόρφωσης και κατ’ επέκταση, η επαλήθευση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας συστημάτων αυτοελέγχου και ιχνηλασιμότητας των τροφίμων.

Παράλληλα, στόχος είναι και η αντιμετώπιση ελληνοποιήσεων και δόλιων πρακτικών στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων, των επιτραπέζιων ελιών και των αυγών, όπως και η αντιμετώπιση φαινομένων παραπλάνησης του καταναλωτή, σε σχέση με την αναγραφή ισχυρισμών διατροφής και υγείας. Όλα αυτά φυσικά ξεκινούν με την ενίσχυση της εποπτείας και επαλήθευσης της αποτελεσματικότητας των επίσημων ελέγχων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συνολικός ετήσιος αριθμός επιθεωρήσεων του ΕΦΕΤ προσδιορίζεται σε 8.330, εκ των οποίων 700 περίπου αφορούν στα γαλακτοκομικά προϊόντα, με 510 τουλάχιστον δειγματοληψίες και αναλύσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο συνολικός αριθμός ελέγχων ποιότητας των τροφίμων, από όλες τις συναρμόδιες Υπηρεσίες και Ελεγκτικές Περιφερειακές Αρχές, ξεπερνά κατ’ έτος τις 70.000.

Το Πρόγραμμα έχει στόχο να δώσει μία ολοκληρωμένη κατεύθυνση, καθοδήγηση και συνδρομή στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές της χώρας, ώστε η διεξαγωγή των επίσημων ελέγχων να πραγματοποιείται με τρόπο ομοιόμορφο, ενιαίο, αποτελεσματικό, αποδοτικό, σε απόλυτη συμβατότητα με τους εθνικούς στρατηγικούς στόχους, στο πλαίσιο της Ενωσιακής και Εθνικής Νομοθεσίας.

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι από το Πρόγραμμα προκύπτει ότι ο ως άνω αυξημένος αριθμός ελέγχων στα γαλακτοκομικά προϊόντα σηματοδοτεί την ιδιαίτερη προσοχή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο θέμα της προστασίας των Ελληνικών Γαλακτοκομικών Προϊόντων και του εισοδήματος των Ελλήνων κτηνοτρόφων.


ΠΑΣΚΚΕΔΙ

Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Εξειδικευμένο portal ενημέρωσης για τον κλάδο της Εστίασης και τους καταναλωτές – Αποκλειστικές υπηρεσίες για καταστήματα ΚΥΑ – Πιστοποιημένος φορέας αδειών δημόσιας εκτέλεσης μουσικής με αναγνώριση από τον ΟΠΙ.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣΣΗΜΑΝΤΙΚΑ


Εγγραφή στο newsletterΕνισχύστε την προσπάθειά μας!

ΔΩΡΕΑΝ Εγγραφή μέλους