Πώς αμείβεται η 25η Μαρτίου 2018

21 Μαρτίου, 2018
Πώς αμείβεται η 25η Μαρτίου 2018
Η 25η Μαρτίου φέτος συμπίπτει με ημέρα Κυριακή. Πώς αμείβεται

Πώς αμείβεται η 25η Μαρτίου 2018

 Η 25η Μαρτίου φέτος συμπίπτει με ημέρα Κυριακή. Πώς αμείβεται

 Για όλους τους εργαζόμενους που συνδέονται με τον εργοδότη τους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, έχουν ορισθεί από το νόμο 6 ημέρες ως εορτές αργίας (Β.Δ. 748/1966-Άρθρο 4)

Η 25η Μαρτίου, όπως και η Δευτέρα του Πάσχα, η 15η Αυγούστου, η 25η Δεκεμβρίου, η 1η Μαίου και η 28η Οκτωβρίου έχουν καθιερωθεί ως εξαιρέσιμες αργίες. Έχει, λοιπόν, εξομοιωθεί προς την Κυριακή και κατά τη διάρκειά της απαγορεύεται η απασχόληση εργαζομένων. Αυτό προβλέπεται με το ΝΔ 3755/1957 -άρθρο 2 (ΦΕΚ 182/Α/17-9-1957).

Εννοείται, όπως ισχύει για όλες τις υποχρεωτικές αργίες, ότι από την απαγόρευση εξαιρείται η απασχόληση εργαζομένων σε επιχειρήσεις, που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές.

Να υπενθυμίσουμε ότι, αν για κάποιον εργαζόμενο είχε προγραμματιστεί η ημέρα της 25ης Μαρτίου ως ρεπό, αυτό δεν μεταφέρεται σε άλλη ημέρα της εβδομάδας. Αντίστοιχα δεν μπορεί η επιχείρηση να επιβάλλει συμψηφισμό της υποχρεωτικής αργίας με οφειλόμενη ανάπαυση.

Φέτος, η 25η Μαρτίου συμπίπτει με ημέρα Κυριακή. Πώς αμείβεται λοιπόν:

Να τονίσουμε, βέβαια, ότι δεν γεννάται θέμα μετάθεσης σε άλλη εργάσιμη μέρα, διότι όπως είναι γνωστό τόσο για τον ιδιωτικό όσο και το Δημόσιο τομέα καταργήθηκαν οι διατάξεις περί μεταθέσεως των αργιών, όταν συμπίπτουν με ημέρα Κυριακή.

Α) Οι επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν την Κυριακή οφείλουν:

α) Σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί επί του νομίμου ημερομισθίου τους. Ο υπολογισμός θα γίνει για όσες ώρες πραγματικά εργαστούν. Επιπλέον οφείλουν να χορηγήσουν αναπληρωματική ανάπαυση (ρεπό) σε άλλη εργάσιμη ημέρα της επόμενης εβδομάδας.Η ανάπαυση οφείλεται, εφόσον η απασχόληση υπερβεί τις 5 ώρες.

β) σε όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό οφείλουν προσαύξηση 75% του νομίμου μισθού τους και αναπληρωματική ανάπαυση, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις περί υποχρεωτικής ανάπαυσης την Κυριακή και τις ημέρες αργίας είτε για επιχειρήσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις αυτές.

Αν πρόκειται για επιχειρήσεις, που ανήκουν στις εξαιρέσεις και μπορούν να λειτουργούν την Κυριακή -άρα και τις αργίες η καταβολή και του 1/25 του μηνιαίου γεννάται μόνο δεν χορηγηθεί αναπληρωματική μέρα ανάπαυσης. Ιδιαίτερη προσοχή μήπως έχει ήδη καθοριστεί άλλη ημέρα ανάπαυσης

 Β) Εφόσον η επιχείρηση δεν λειτουργήσει,

α) στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο μισθωτούς οφείλεται ένα ημερομίσθιο επιπλέον. Δεν τίθεται, βέβαια, θέμα επιπλέον ασφαλιστικής ημέρας. Το επιπλέον ημερομίσθιο αυτό δικαιούνται και οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο

β) στους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό δεν οφείλεται τίποτα παραπάνω από τον μισθό τους.

Η αναφορά για τους ημερομισθίους υπάρχει στο ΝΔ 3755/1957. Συγκεκριμένα στο άρθρο 2 παρ. 3 αναφέρεται “Εις του επί ημερομισθίω αμειβομένους μισθωτούς, τους μη απασχοληθέντας εκ λόγων μη οφειλομένων εις τούτους, κατά τας εν παραγράφω 2 ημέρας, καταβάλλεται δι’ εκάστην τούτων ποσόν ίσον προς το ημερομίσθιόν των, άνευ ετέρας προσαυξήσεως”.

Εγγραφή Μέλους ΔΩΡΕΑΝ – Κατάστημα Εστίασης/Διασκέδασης

Αγαπητέ επισκέπτη σε προσκαλούμε να εγγραφείς ως μέλος του ΠΑΣΚΕΔΙ. Μαζί μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Τα 35.000 μέλη μας το ξέρουν. Γίνε κι εσύ μέλος!

Αν είσαι ήδη μέλος επέλεξε: Σύνδεση

Αν δεν είσαι μέλος μπορείς να εγγραφείς ΔΩΡΕΑΝ τώρα: Εγγραφή

Έχοντας την ιδιότητα του καταστηματάρχη υγειονομικού ενδιαφέροντος μπορείς να εγγραφείς ως μέλος του ΠΑΣΚΕΔΙ εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

Αναλυτικότερα τα προνόμια των μελών εδώ.


ΠΑΣΚΚΕΔΙ

Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Εξειδικευμένο portal ενημέρωσης για τον κλάδο της Εστίασης και τους καταναλωτές – Αποκλειστικές υπηρεσίες για καταστήματα ΚΥΑ – Πιστοποιημένος φορέας αδειών δημόσιας εκτέλεσης μουσικής με αναγνώριση από τον ΟΠΙ.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣΣΗΜΑΝΤΙΚΑ


Εγγραφή στο newsletterΕνισχύστε την προσπάθειά μας!

ΔΩΡΕΑΝ Εγγραφή μέλους