Ποια είναι τα δικαιολογητικά και η διαδικασία για να ανοίξεις κατάστημα εστίασης

2 Νοεμβρίου, 2018
Ποια είναι τα δικαιολογητικά και η διαδικασία για να ανοίξεις κατάστημα εστίασης
Όλο και περισσότεροι επιχειρηματίες, παρά την οικονομική κρίση, επενδύουν στην εστίαση. Οι καφετέριες έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την επιλογή

Ποια είναι τα δικαιολογητικά και η διαδικασία για να ανοίξεις κατάστημα εστίασης

Όλο και περισσότεροι επιχειρηματίες, παρά την οικονομική κρίση, επενδύουν στην εστίαση. Οι καφετέριες έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την επιλογή, με την ταβέρνα και τα εστιατόρια να παραμένουν εξίσου ψηλά. Καθόλου τυχαία αφού μιλάμε για την Ελλάδα, μια κατεξοχήν τουριστική χώρα με παράδοση στη διασκέδαση και κορυφαία καταστήματα που ξέρουν να προσφέρουν πραγματικές υπηρεσίες εστίασης στους θαμώνες τους.

Σύμφωνα με το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο επαγγελματικής δραστηριότητας του Επαγγελματικού Επιμελητήριου Αθηνών μέσα στην περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου, ο κλάδος με τις περισσότερες εγγραφές νέων επιχειρήσεων ήταν εκείνος των υπηρεσιών εστίασης με 771.

Ωστόσο, πόσο εύκολα ή δύσκολο είναι να ανοίξει κανείς ένα κατάστημα εστίασης; Πέρα από το μέγεθος της οικονομικής επένδυσης, ποια είναι τα χαρτιά και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για το άνοιγμα καταστήματος;

Οι νόμοι και τα δικαιολογητικά

Η πιο πρόσφατη νομοθεσία που διέπει αυτό το κομμάτι είναι ο νόμος Ν. 4442/2016 ( ΦΕΚ 230Α 07-12-2016 ) και η Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Αριθμ. Οικ. 16228/2017 ( ΦΕΚ 1723/Β 18-05-2017 ).

Με αυτή άλλαξε ο τρόπος έκδοσης Αδειών Λειτουργίας των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και πλέον ο επιχειρηματίας επί της ουσίας απλά γνωστοποιεί την λειτουργία της επιχείρησής του στο οικείο Δήμο και στην συνέχεια απλά αν του γίνει έλεγχος από τις αρμόδιες Αρχές θα πρέπει να πληροί τους όρους της κείμενης πολεοδομικής, υγειονομικής και πυροσβεστικής νομοθεσίας.

Η νομοθεσία αυτή έχει να κάνει με τα καταστήματα που παρέχουν υπηρεσίες εστίασης και υπόκεινται στην κατηγορία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Δηλαδή εστιατόρια, ψητοπωλεία, οβελιστήρια, σνακ μπαρ , αναψυκτήρια, καφετέριες, μπαρ κα.

Συνήθη απαραίτητα έγγραφα για τη δήλωση της επιχείρησης στον Δήμο

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου που θα αναγράφονται το ονοματεπώνυμό του και η διεύθυνση κατοικίας του. Εφόσον, πρόκειται για εταιρεία, η επωνυμία και η έδρα αυτής. Όταν πρόκειται για υπό σύσταση εταιρεία, η υποβολή της αίτησης γίνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο των ιδρυτών, όπως αυτός δηλώνεται στο κείμενο της αίτησης. Στην αίτηση δηλώνεται επίσης, το είδος του καταστήματος (κατηγορία στην οποία εντάσσεται η επιχείρηση, Κ.Α.Δ. , υποκατηγορία αν υπάρχει και η δραστηριότητα της επιχείρησης)*, περιγράφεται πλήρως η τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου (περιοχή, οδός, αριθμός , οικοδομικό τετράγωνο) και άλλα ακόμα που αναφέρονται επ’ αυτής.

2. Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας:

Όταν υπάρχει Κανονισμός στην πολυκατοικία, προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του ενδιαφερομένου στην οποία δηλώνεται ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου αυτού για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος

Όταν δεν υπάρχει Κανονισμός στην πολυκατοικία, προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του/των Ιδιοκτήτη/των του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα, στην οποία δηλώνει ρητώς ότι δεν υφίσταται κανονισμός της πολυκατοικίας.

3. Διάγραμμα στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση του καταστήματος (σκαρίφημα – αποτύπωση χάρτη – αριθμός οικοδομικού τετραγώνου).

4. α) Χρήση γης. Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης.

Η διαδικασία

1. Για την χορήγηση Βεβαίωσης ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης για την εγκατάσταση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην αρμόδια κατά τόπο Δημοτική Κοινότητα.

Η Βεβαίωση χορηγείται από τη Δημοτική Κοινότητα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προαναφερόμενης προθεσμίας, θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει χορηγηθεί σιωπηρά. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτησή του να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από τη Δημοτική Κοινότητα.

Η ανωτέρω προθεσμία ανακόπτεται σε περίπτωση που απαιτηθεί συνηγορία από υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Πολιτισμού κ.ά. αρμόδιες υπηρεσίες.

2. Μετά τη χορήγηση βεβαίωσης ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στη Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων, εντός πέντε (5) μηνών, ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Εάν παρέλθει το ως άνω χρονικό διάστημα η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ανακαλείται αυτοδικαίως.

Αφού κάνει ο ενδιαφερόμενος όλα αυτά και λάβει την βεβαίωση, μέσα στους επόμενους 5 μήνες θα πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσει στην γνωστοποίηση στην σελίδα notifybusiness.gov.gr.

Σε αυτήν θα μπει με τους κωδικούς του από το taxis. Εκεί θα συμπληρώσει τα στοιχεία που του ζητούνται και θα λάβει ένα μοναδικό αριθμό. Πλέον η επιχείρησή του μπορεί να λειτουργήσει.

Σημαντικό: Το ίδιο είδος καταστήματος θα αναγράφεται σε όλα τα δικαιολογητικά που θα κατατίθενται. Σε περίπτωση που η υπεύθυνη δήλωση κριθεί αναληθής, ανακαλείται η χορηγηθείσα βεβαίωση καθώς και η τυχόν χορηγηθείσα βεβαίωση ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος και εφαρμόζεται το άρθρο 14 της Κ.Υ.Α. 16228/18.5.17 (Φ.Ε.Κ. 1723/18.5.17, τ. Β)

Οι υπεύθυνες δηλώσεις και οι εξουσιοδοτήσεις να είναι επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφής από αστυνομία ή δημόσια Αρχή. Η χορήγηση βεβαίωσης εγκατάστασης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος δε συνιστά βεβαίωση λειτουργίας και δεν επιτρέπει την λειτουργία του καταστήματος.

Εγγραφή Μέλους ΔΩΡΕΑΝ – Κατάστημα Εστίασης/Διασκέδασης

Αγαπητέ επισκέπτη σε προσκαλούμε να εγγραφείς ως μέλος του ΠΑΣΚΕΔΙ. Μαζί μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Τα 35.000 μέλη μας το ξέρουν. Γίνε κι εσύ μέλος!

Αν είσαι ήδη μέλος επέλεξε: Σύνδεση

Αν δεν είσαι μέλος μπορείς να εγγραφείς ΔΩΡΕΑΝ τώρα: Εγγραφή

Έχοντας την ιδιότητα του καταστηματάρχη υγειονομικού ενδιαφέροντος μπορείς να εγγραφείς ως μέλος του ΠΑΣΚΕΔΙ εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

Αναλυτικότερα τα προνόμια των μελών εδώ.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος όλα τα νέα πάνω στην εστίαση, τον κλάδο της φιλοξενίας και τον τουρισμό; Θέλεις να ξέρεις όλα τα νέα που θα απογειώσουν την επιχείρησή σου;

Ακολούθησε τώρα το ΠΑΣΚΚΕΔΙ στα social media και μείνει διαρκώς online!

Κάντε like στο Facebook, ή follow σε Instagram & twitter!


ΠΑΣΚΚΕΔΙ

Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Εξειδικευμένο portal ενημέρωσης για τον κλάδο της Εστίασης και τους καταναλωτές – Αποκλειστικές υπηρεσίες για καταστήματα ΚΥΑ – Πιστοποιημένος φορέας αδειών δημόσιας εκτέλεσης μουσικής με αναγνώριση από τον ΟΠΙ.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ


Ενισχύστε την προσπάθειά μας!

ΔΩΡΕΑΝ Εγγραφή μέλους