Ο νέος Οργανισμός του Ε.Ο.Τ.: ποιες αλλαγές επιφέρουν οι νέες διατάξεις

9 Αυγούστου, 2018
Ο νέος Οργανισμός του Ε.Ο.Τ.: ποιες αλλαγές επιφέρουν οι νέες διατάξεις
Δημοσιεύτηκε το Π.Δ. που αφορά τον νέο Οργανισμό του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.).

Ο νέος Οργανισμός του Ε.Ο.Τ.: ποιες αλλαγές επιφέρουν οι νέες διατάξεις

Δημοσιεύτηκε το Π.Δ. που αφορά τον νέο Οργανισμό του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.). Η ισχύς όλων των διατάξεων μπαίνει σε ισχύ σε δέκα ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Για την κατάρτιση ελήφθησαν υπόψιν οι διατάξεις για την Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο καθώς και Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012- 2015. Ακόμα, συμπεριλήφθηκαν η Ρύθμιση θεμάτων Ανταγωνισμού Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, Τουρισμού, σύμφωνα με τις Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού.

Οι διατάξεις «Περί εγκρίσεως του Οικονομικού Κανονισμού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού» (Α΄119), του β.δ. 25/1957 «Περί Κανονισμού διενεργείας μισθώσεων, εκμισθώσεων, προμηθειών, τουριστικών εκδηλώσεων, διαφημίσεων και αγορών ή ανταλλαγών ακινήτων υπό του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού» (Α΄199), καθώς και τα άρθρα 34 και 39 του ν. 4049/2012 για την «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις» (Α΄35), όπως και τα άρθρα 38, 45 και 46 του ν. 4276/2014 για την «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού, συμπεριλήφθηκαν επίσης.

Ακόμα, περιλαμβάνονταν οι διατάξεις για τον καθορισμό του μεθοριακού σταθμού Ορμενίου_- Έβρου σαν σημείο εισόδου και εξόδου επιβατών εξωτερικού και ίδρυση υπηρεσίας ελέγχου διαβατηρίων Ορμενίου – Έβρου, όπως και η Ίδρυση Συνοριακού Σταθμού Δοϊράνης Νομού Κιλκίς.

Εγκρίθηκε, στο ίδιο πλαίσιο, ο Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, αλλά και η Κατάργηση Χερσαίων Συνοριακών Σταθμών Προμαχώνα Νομού Σερρών και Ορμένιου Νομού Έβρου, καθώς και μεθοριακής διάβασης Εξοχής Ν. Δράμας.

Με απόφαση του Πρωθυπουργού προκύπτει ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη και αποδοχή της (από 19/12/2017) εισήγησης του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού με συμπληρωματική εισήγηση του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού.

Παράλληλα, με την απόφαση προκαλείται επιπλέον ετήσια δαπάνη 1.180.960,00€ σε βάρος των ομάδων Κ.Α.Ε 0200.00 ποσό 924.120,00 ευρώ που αφορά σε βασικό μισθό, επίδομα θέσης και επίδομα τέκνων, Κ.Α.Ε. 0560.00 ποσό 178.440,00 ευρώ που αφορά σε εργοδοτικές εισφορές, ΚΑΕ 7120.00 ποσό 9.000,00 ευρώ για την αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού, ΚΑΕ 7110.00 ποσό 14.540,00 ευρώ που αφορά σε προμήθεια εξοπλισμού γραφείων. Επίσης, ποσό 78.400,00€ που αφορά τον ΚΑΕ 4212.00 και ειδικότερα σε κόστος μισθοδοσίας επιτόπιου προσωπικού Γραφείων Εξωτερικού, θα καλυφθεί από τις ήδη εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Τ. του τρέχοντος έτους.

Οι αποφάσεις

Οι αποφάσεις που ελήφθησαν αφορούν το σύνολο της μορφής, αποστολής και διοίκησης του ΕΟΤ. Περιλαμβάνονται ακόμα η διάρθρωση των αυτοτελών γραφείων Ε.Ο.Τ., η διάρθρωση Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης, Οργάνωσης και Προβολής, με αναφορά σε:

·       Στρατηγικούς σκοπούς Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης, Οργάνωσης και Προβολής

·       Επιχειρησιακούς στόχους – αρμοδιότητες Τμημάτων Διεύθυνσης Τουριστικής Προβολής

·       Επιχειρησιακούς στόχους – αρμοδιότητες Τμημάτων Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων

·       Επιχειρησιακούς στόχους – αρμοδιότητες Τμημάτων Διεύθυνσης Υπηρεσιών Εσωτερικού και Εξωτερικού

·       Επιχειρησιακοί στόχους – αρμοδιότητες Τμημάτων Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

·       Επιχειρησιακούς στόχους – αρμοδιότητες Τμημάτων Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Τα αυτοτελή γραφεία του ΕΟΤ αποτελούνται από το γραφείο Γενικού Γραμματέα, γραφείο Προέδρου Δ.Σ., γραφείο Τύπου, γραφείο Νομικού Συμβούλου. Η στελέχωση του ΕΟΤ περιλαμβάνει το προσωπικό, κατάταξη προσωπικού, προϊστάμενους Οργανικών Μονάδων, Ειδικούς Σύμβουλους – Ειδικούς Συνεργάτες, Περίγραμμα Θέσης Προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης, Οργάνωσης και Προβολής, Περίγραμμα Θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων, Περίγραμμα Θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων.

Ως προς τα καθήκοντα των προϊσταμένων Τμημάτων ανατέθηκαν ως εξής: Διάρθρωση Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού, Αρμοδιότητες Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού, Περιγραφή καθηκόντων θέσεων Υπηρεσιών Εξωτερικού, Κατανομή θέσεων Υπηρεσιών Εξωτερικού, Στελέχωση Υπηρεσιών Εξωτερικού, Προσόντα προσωπικού Υπηρεσιών Εξωτερικού, Διάρθρωση και στελέχωση Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εσωτερικού, Αρμοδιότητες Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εσωτερικού, Αρμοδιότητες Γραφείων Πληροφοριών και Συνοριακών Σταθμών Ε.Ο.Τ., Τελικές και μεταβατικές διατάξεις, Καταργούμενες Διατάξεις.


ΠΑΣΚΚΕΔΙ

Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Εξειδικευμένο portal ενημέρωσης για τον κλάδο της Εστίασης και τους καταναλωτές – Αποκλειστικές υπηρεσίες για καταστήματα ΚΥΑ – Πιστοποιημένος φορέας αδειών δημόσιας εκτέλεσης μουσικής με αναγνώριση από τον ΟΠΙ.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ


Ενισχύστε την προσπάθειά μας!

ΔΩΡΕΑΝ Εγγραφή μέλους