Ο ελληνικός αγροτουρισμός ενισχύεται και περνά σε άλλο επίπεδο

3 Αυγούστου, 2018
Ο ελληνικός αγροτουρισμός ενισχύεται και περνά σε άλλο επίπεδο
Με την επίσημη απόφαση για τον καθορισμό των προδιαγραφών λειτουργίας των αγροτουριστικών επιχειρήσεων και παράλληλα, τη θέσπιση Ειδικού Σήματος Αγροτουρισμού

Ο ελληνικός αγροτουρισμός ενισχύεται και περνά σε άλλο επίπεδο

Του Αντώνη Καραμπουρνιώτη

Μια σημαντική απόφαση ανακοινώθηκε με πρωτοβουλία της υπουργού Τουρισμού, κας Έλενας Κουντουρά και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Ευάγγελου Αποστόλου. Πιο συγκεκριμένα, καθορίστηκαν επίσημα οι προδιαγραφές λειτουργίας για τις αγροτουριστικές επιχειρήσεις, που έχουν προσελκύσει τα τελευταία χρόνια ένα μεγάλο μέρος των τουριστών. Παράλληλα, θεσπίστηκε Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού (ΦΕΚ 3089/30-7-2018).

Η εν λόγω απόφαση μόνο αύξηση της ποιότητας & ενίσχυση του αναπτυσσόμενου κλάδου του αγροτουρισμού μπορεί να επιφέρει, αφού για πρώτη φορά τίθεται ένα σαφές πλαίσιο με όρια και προϋποθέσεις για τη λειτουργία των επιχειρήσεων αγροτουρισμού. 

Στο ίδιο πλαίσιο, οι αγροτουριστικές επιχειρήσεις αποκτούν δικό τους ΚΑΔ, ένα αίτημα που είχαν οι ιδιοκτήτες αγροτουριστικών επιχειρήσεων για τη ρύθμιση της επαγγελματικής δραστηριότητας στον τομέα τους.

Τι σημαίνει πρακτικά όλο αυτό;

Με την επίσημη απόφαση για τον καθορισμό των προδιαγραφών λειτουργίας των αγροτουριστικών επιχειρήσεων και παράλληλα, τη θέσπιση Ειδικού Σήματος Αγροτουρισμού, οι εν λόγω επιχειρήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της υλοποιούμενης εθνικής και περιφερειακής τουριστικής πολιτικής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη συνολική ανάπτυξη των θεματικών μορφών τουρισμού και την ανάπτυξη του τουρισμού υπαίθρου που συγκεντρώνει ολοένα και περισσότερους «οπαδούς». Συγχρόνως, αξιοποιεί τα δυνατά χαρακτηριστικά της ελληνικής υπαίθρου που εμπλουτίζει με αυθεντικό τρόπο το τουριστικό «προϊόν, ευνοώντας τη σύνδεση του τουρισμού με την πρωτογενή παραγωγή, τον αγροδιατροφικό τομέα και τη μεταποίηση.

Στο ίδιο πλαίσιο, ενισχύεται η επιχειρηματικότητα των τοπικών παραγωγών και οικονομιών, με κύρια συνέπεια την προώθηση των τοπικών, παραδοσιακών προϊόντων που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την αυθεντικότητα της Ελλάδας ως τουριστικό προορισμό.

Τι ισχύει – Τι αλλάζει

Οι επιχειρήσεις αγροτουρισμού ιδρύονται μόνο από εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ). Στις εγκαταστάσεις τους πρέπει υποχρεωτικά να έχουν κατάλυμα το ανώτερο έως 40 κλίνες, εντός ή εκτός του αγροκτήματος ή της αγροτικής εκμετάλλευσης.

Οι αγροτουριστικές επιχειρήσεις αποτελούν ειδική κατηγορία τουριστικών επιχειρήσεων και γι’ αυτό τον λόγο λειτουργούν φέροντας Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού (Ε.Σ.Α.) που εκδίδεται από την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Υπουργείου Τουρισμού. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ήδη στον τομέα του αγροτουρισμού υποχρεούνται να αποκτήσουν Ε.Σ.Α μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Αξίζει να σημειωθεί ακόμα ότι Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού μπορούν να λάβουν αγροκτήματα, αλλά και πολυλειτουργικά αγροκτήματα, εφόσον έχουν προηγουμένως αποκτήσει Ειδικό Σήμα Πολυλειτουργικού Αγροκτήματος, καθώς και αγροτικές και μικτές αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Επίσης, μέσα σε όρια κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων επιτρέπεται η ανέγερση μόνο μη κύριων καταλυμάτων. Για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις έχει ήδη δημιουργηθεί ειδικός Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ), ικανοποιώντας πάγιο αίτημα του κλάδου.

Η πλούσια ελληνική γη και η αξιοποίησή της με παραδοσιακούς τρόπους ανέκαθεν αποτελούσε δυνατό χαρακτηριστικό της Ελλάδας. Σε εποχές οικονομικής εσωστρέφειας όπως οι σημερινές, με αποφάσεις όπως ο καθορισμός των προδιαγραφών για τις αγροτουριστικές μονάδες, υλοποιείται σημαντική ενίσχυση ενός από τους πιο αναπτυσσόμενους τομείς για τον τουρισμό στην Ελλάδα και την οικονομία στο σύνολό της. Τα μεγάλα πλεονεκτήματα δεν αφορούν μόνο την παροχή υπηρεσιών τουρισμού στους θαμώνες, αλλά ενισχύουν την παραγωγή & τα παραγόμενα τοπικά προϊόντα, δίνοντας επιπλέον διεξόδους επιχειρηματικότητας σε νέους επιχειρηματίες.


ΠΑΣΚΚΕΔΙ

Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Εξειδικευμένο portal ενημέρωσης για τον κλάδο της Εστίασης και τους καταναλωτές – Αποκλειστικές υπηρεσίες για καταστήματα ΚΥΑ – Πιστοποιημένος φορέας αδειών δημόσιας εκτέλεσης μουσικής με αναγνώριση από τον ΟΠΙ.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣΣΗΜΑΝΤΙΚΑ


Εγγραφή στο newsletter

Ενισχύστε την προσπάθειά μας!

ΔΩΡΕΑΝ Εγγραφή μέλους