Νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας

10 Μαΐου, 2018
Νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας
Καθορίζει τις απαιτήσεις και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται στα κτίρια, προκειμένου να προστατεύεται η ζωή και η υγεία των ατόμων που βρίσκονται σε αυτά σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς

Νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας

Ο νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ και θα αρχίσει να ισχύει μετά από τρεις μήνες. Νέος Κανονισμός εδώ

Καθορίζει τις απαιτήσεις και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται στα κτίρια, προκειμένου να προστατεύεται η ζωή και η υγεία των ατόμων που βρίσκονται σε αυτά σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, να εμποδίζεται η εξάπλωση της φωτιάς από τον χώρο όπου εκδηλώθηκε στους άλλους χώρους του κτιρίου, να αποτρέπεται η μετάδοση της φωτιάς από τον χώρο που εκδηλώθηκε στα όμορα και στα γειτονικά ακίνητα και βέβαια να προστατεύονται τα ίδια τα κτίρια .

Πρωταρχικός στόχος του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων παραμένει η ασφάλεια του κοινού σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς, η οποία επιτυγχάνεται γενικά με κατάλληλο σχεδιασμό του κτιρίου και των επιμέρους χώρων του, με την εγκατάσταση ενεργητικών μέσων και συστημάτων, καθώς και με την κατάλληλη επιλογή υλικών και εξοπλισμού.

Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων έχει υποχρεωτική εφαρμογή σε κτίρια προσωρινής διαμονής, όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφενεία, ζαχαροπλαστεία, λέσχες, χώρους συναυλιών, θέατρα, κινηματογράφους, κέντρα διασκέδασης, μπαρ, γυμναστήρια, γήπεδα, πισίνες, εκκλησίες, μουσεία, εκθεσιακά κέντρα, βιβλιοθήκες, δικαστήρια, εκπαιδευτήρια, παιδικοί σταθμοί, ιατρεία, νοσοκομεία – κλινικές, οίκους ευγηρίας, γενικά αίθουσες αναμονής, αεροδρόμια, γραφεία, καταστήματα, αποθήκες, βιομηχανίες – βιοτεχνίες, πρατήρια καυσίμων, πλυντήρια αυτοκινήτων, χώρους στάθμευσης.

Έχει εφαρμογή και στην περίπτωση ανέγερσης ανεξάρτητων λειτουργικά προσθηκών σε υφιστάμενα κτίρια. Στις περιπτώσεις κτιρίων ή τμημάτων αυτών τα οποία ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής του του π.δ. 71/1988, για τα οποία είχε συνταχθεί μελέτη πυροπροστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και στα οποία πραγματοποιείται μετά την ισχύ του παρόντος Κανονισμού αλλαγή της χρήσης τους, συνολικά ή μερικά, ή/και προσθήκη δόμησης λειτουργικά εξαρτημένη. Επίσης αν συντελείται, μετά την

ισχύ του παρόντος Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων, αλλαγή της χρήσης τους συνολικά.

Εφαρμόζεται, επίσης, υποχρεωτικά στις περιπτώσεις λειτουργικά εξαρτημένων προσθηκών με κύρια χρήση, σε παλαιά κτίρια, εφ’ όσον υπερβαίνουν το 50% της συνολικής επιφάνειας χώρων κύριας χρήσης του υπάρχοντος κτιρίου και συγχρόνως έχουν επιφάνεια άνω των 300 τ.μ.

Εξαιρούνται κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί μνημεία ή διατηρητέα ή παραδοσιακά από τα αρμόδια Υπουργεία, στα οποία οι απαιτήσεις πυροπροστασίας καθορίζονται αναλόγως της χρήσης τους από την κατά περίπτωση ισχύουσα Πυροσβεστική Διάταξη.

Στις περιπτώσεις κτιρίων που εμπίπτουν στις κατηγορίες Συνάθροιση Κοινού, Βιομηχανία – Βιοτεχνία και Αποθήκευση, στα οποία είναι αποδεδειγμένα αδύνατη η πλήρης εφαρμογή των διατάξεων παθητικής πυροπροστασίας των γενικών και ειδικών άρθρων του Κανονισμού, είναι δυνατόν να συντάσσεται κατά παρέκκλιση μελέτη κατά τρόπο που να επιτυγχάνεται τουλάχιστον ισοδύναμος βαθμός πυρασφαλείας κτιρίου και κοινού.

Με τον Κανονισμό ταξινομούνται τα κτίρια σύμφωνα με τη χρήση τους, καθορίζεται πώς θα είναι οι έξοδοι κινδύνου, τα δομικά υλικά που θα χρησιμοποιούνται, τα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας, τα πρότυπα – τεχνικές προδιαγραφές – πιστοποιητικά.

Σε ξεχωριστό κεφάλαιο καταγράφονται οι υποχρεώσεις κτιρίων κατοικιών, γραφείων, εμπορικών καταστημάτων-κέντρων-αγορών, βιομηχανιών-βιοτεχνιών, αποθηκών, ξενοδοχείων, συναθροίσεων κοινού – ακόμα και οι υποχρεώσεις ημιυπαίθριων χώρων, εκπαιδευτηρίων, νοσοκομείων-ιατρείων, σωφρονιστικών καταστημάτων, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και πρατηρίων καυσίμων, πλυντηρίων αυτοκινήτων κ.ά.

Στα Παραρτήματα του Κανονισμού μπορείτε να δείτε σε ποια κατηγορία κατατάσσεται ο κάθε χώρος.

 


ΠΑΣΚΚΕΔΙ

Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Εξειδικευμένο portal ενημέρωσης για τον κλάδο της Εστίασης και τους καταναλωτές – Αποκλειστικές υπηρεσίες για καταστήματα ΚΥΑ – Πιστοποιημένος φορέας αδειών δημόσιας εκτέλεσης μουσικής με αναγνώριση από τον ΟΠΙ.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ


Ενισχύστε την προσπάθειά μας!

ΔΩΡΕΑΝ Εγγραφή μέλους