Μέχρι και 2 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη με νέα εγκύκλιο

17 Απριλίου, 2019
Μέχρι και 2 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη με νέα εγκύκλιο
Οι νέες οδηγίες εφαρμόζονται αναδρομικά για συνταξιοδοτικά αιτήματα που έχουν υποβληθεί από 13 Μαΐου 2016 και μετά (έναρξη ισχύος του νόμου Κατρούγκαλου)

Μέχρι και 2 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη με νέα εγκύκλιο

Νέα εγκύκλιος του ΕΦΚΑ ανοίγει «παράθυρο» για έξοδο στη σύνταξη μέχρι και δύο χρόνια νωρίτερα για χιλιάδες ασφαλισμένους του πρώην ΟΑΕΕ που αποχωρούν με χρόνο διαδοχικής και παράλληλης ασφάλισης στο πρ. ΙΚΑ. Το νέο «παράθυρο» αναμένεται να  φανεί «βάλσαμο» και για ασφαλισμένους 62 ετών που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης και αυτή απορρίφθηκε λόγω ορίου ηλικίας.

Μάλιστα, η νέα ευνοϊκή ερμηνευτική ρύθμιση που «ψαλιδίζει» μέχρι και 24 μήνες τα όρια ηλικίας αφορά κατά κύριο λόγο δύο βασικές κατηγορίες ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ – ΕΦΚΑ που «κλειδώνουν» τώρα σύνταξη-εξπρές:

·       Γυναίκες μητέρες ανηλίκων που είχαν ανήλικο παιδί και είχαν συμπληρώσει παράλληλα 5.500 ημέρες ασφάλισης, δηλαδή 18,4 έτη ασφάλισης, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012. Εφόσον έχουν τελευταίο φορέα ασφάλισης τον πρ. ΟΑΕΕ νυν ΕΦΚΑ, μπορούν πλέον να αποχωρήσουν νωρίτερα από τα 62.

·       Άνδρες που είχαν συμπληρώσει 3 5ετία έως το 2012, αλλά δεν είχαν συμπληρώσει τα 60 έτη της ηλικίας τους στις 18 Αυγούστου 2015 και, συνεπώς, δεν θεμελίωσαν τότε δικαίωμα με τις διατάξεις του ΟΑΕΕ.

Με την ερμηνευτική εγκύκλιο του ΕΦΚΑ αποσαφηνίζεται ότι το όριο ηλικίας, για το οποίο ο ΟΑΕΕ ως τελευταίος φορέας δεν απορρίπτει την αίτηση συνταξιοδότησης αλλά τη «διαβιβάζει» σε άλλο πρώην Ταμείο επειδή δεν πληρούνται σε αυτόν οι απαραίτητες προϋποθέσεις, είναι το 60ό, και όχι το 62ο. Προϋπόθεση, φυσικά, για την έξοδο είναι οι ενδιαφερόμενοι να έχουν και χρόνο ασφάλισης πρ. ΙΚΑ, ώστε να θεμελιώνουν με τις ειδικές διατάξεις του πρώην Ταμείου μισθωτών.

Οι νέες οδηγίες εφαρμόζονται αναδρομικά για συνταξιοδοτικά αιτήματα που έχουν υποβληθεί από 13 Μαΐου 2016 και μετά (έναρξη ισχύος του νόμου Κατρούγκαλου), καθώς και όσα είναι σε εκκρεμότητα. Όπως, μάλιστα, επισημαίνεται στην εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, όσα αιτήματα συνταξιοδότησης έχουν απορριφθεί για τον λόγο αυτό του ηλικιακού ορίου θα EUROKINISSI Με τη διάταξη του ΕΦΚΑ ωφελούνται και ασφαλισμένοι 60-62 ετών που υπέβαλαν αίτηση και αυτή απορρίφθηκε λόγω ορίου ηλικίας. Με τη νέα ερμηνεία μπορούν τώρα να επανέλθουν με καινούργια αίτηση και να λάβουν σύνταξη ακόμα και δύο χρόνια νωρίτερα.

Ευκαιρία για χιλιάδες ασφαλισμένους του πρώην ΟΑΕΕ, που αποχωρούν με χρόνο διαδοχικής και παράλληλης ασφάλισης στο πρώην ΙΚΑ επανεξετασθούν, εφόσον υποβληθεί αίτηση από τους ενδιαφερομένους. Η καταβολή της σύνταξης θα αρχίζει από την ημερομηνία της νέας αίτησης.

«Σε αρκετές περιπτώσεις, όταν ο τελευταίος φορέας ασφάλισης είναι ο ΟΑΕΕ, παρέχεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης σε χαμηλότερο ηλικιακό όριο από το 62ο» εξηγεί ο δικηγόρος – τ. εκδότης του περιοδικού «Νομοθεσία ΙΚΑ», Δημήτρης Μπούρλος. «Ο τρόπος που εφαρμόζει ο ΕΦΚΑ τις συγκεκριμένες διατάξεις καταδεικνύει δυνατότητες συνταξιοδότησης σε χαμηλότερα ηλικιακά όρια ακόμη και σε περιπτώσεις που δεν είναι ο ΟΑΕΕ τελευταίος φορέας εκτός βεβαίως του ΟΓΑ» συμπληρώνει ο ίδιος. Στην χθεσινή εγκύκλιο, άλλωστε, αναφέρεται πως στις περιπτώσεις που από τη νομοθεσία του τελευταίου ενταχθέντα φορέα προβλέπονται περισσότερα από ένα όρια ηλικίας, θα λαμβάνεται υπόψη ένα από τα όρια αυτά.

Παράδειγμα: Μητέρα με ανήλικο τέκνο το 2010, ασφαλισμένη στον πρώην ΤΕΒΕ-ΟΑΕΕ από το 1992 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 και από την 1 η Ιανουάριου 2017 έως τις Β1 Δεκεμβρίου 2018 στον ΕΦΚΑ (27 έτη ασφάλισης). Για τη χρονική περίοδο από το 2008 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 και από την 1 Ιανουάριου 2017 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017 ασφαλίζεται και ως μισθωτή στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΦΚΑ (9 έτη ασφάλισης). Υποβάλλει αίτημα συνταξιοδότησης ίο 2019 στον ΕΦΚΑ, έχοντας συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας της. Η ασφαλισμένη δεν θεμελιώνει αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωμα με βάση τις διατάξεις κανενός εκ των δύο πρώην φορέων. Όμως, μπορεί να συνυπολογίσει στον χρόνο του πρώην ΙΚΑ τον μη παράλληλο χρόνο του πρώην ΤΕΒΕ και να συμπληρώσει τις απαιτούμενες 5.500 ημέρες ασφάλισης θεμελιώνοντας συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις προϋποθέσεις του πρώην ΙΚΑ του έτους 2010 ως μητέρα ανηλίκου

Η γυναίκα συνταξιοδοτείται και ο υπολογισμός του ποσού πραγματοποιείται ως εξής:

■        Μία εθνική σύνταξη για 27 έτη ασφάλισης (1992-2018)

■        Μία ανταποδοτική σύνταξη για 2 7 έτη ασφάλισης (1992-2018) λαμβάνοντας υπόψη το μέσο όρο των συνταξίμων αποδοχών από το 2002-2007 του πρώην ΤΕΒΕ, από το 2008 έως 31.12.2016 του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και από 01.01.2017 έως 31.12.2018 των συνταξίμων αποδοχών τόσο της μισθωτής εργασίας όσο και της αυτοαπασχόλησης

■        Προσαύξηση σύνταξης για τον παράλληλο χρόνο ασφάλισης στον πρώην ΟΑΕΕ (2008-2016)· ΓΙΑ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ Πώς θεμελιώνουν οι γυναίκες-μητέρες ανηλίκων με διατάξεις ΙΚΑ (για τη συμπλήρωση των 5.500 ημερών ασφάλισης μπορεί να αξιοποιηθεί και χρόνος του πρ. ΟΑΕΕ, ενώ τα όρια πρέπει να έχουν συμπληρωθεί έως τις 18 Αυγούστου 2015)

■ Στα 50 με μειωμένη και στα 55 με πλήρη, αν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010 συμπληρώνονται 5.500 ημέρες ασφάλισης και υπάρχει ανήλικο

■        Στα 52 με μειωμένη και στα 57 με πλήρη αν μέχρι τις 31/12/2011 συμπληρώνονται 5.500 ημέρες ασφάλισης με ανήλικο

■        Στα 55 με μειωμένη και στα 60 με πλήρη, αν μέχρι τις 31/12/2012 συμπληρώνονται 5.500 ημέρες ασφάλισης και υπάρχει ανήλικο

«Όταν ο τελευταίας φορέας ασφάλισης είναι ο ΟΑΕΕ, παρέχεται πλέον η δυνατότητα συνταξιοδότησα σε χαμηλότερο ηλικιακό όριο από το 62ο έτος» Δημήτρης Μπούρλος, δικηγόρος – τέως εκδότης του περιοδικού «Νομοθεσία ΙΚΑ»

Εγγραφή Μέλους ΔΩΡΕΑΝ – Κατάστημα Εστίασης/Διασκέδασης

Αγαπητέ επισκέπτη σε προσκαλούμε να εγγραφείς ως μέλος του ΠΑΣΚΕΔΙ. Μαζί μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Τα 35.000 μέλη μας το ξέρουν. Γίνε κι εσύ μέλος!

Αν είσαι ήδη μέλος επέλεξε: Σύνδεση

Αν δεν είσαι μέλος μπορείς να εγγραφείς ΔΩΡΕΑΝ τώρα: Εγγραφή

Έχοντας την ιδιότητα του καταστηματάρχη υγειονομικού ενδιαφέροντος μπορείς να εγγραφείς ως μέλος του ΠΑΣΚΕΔΙ εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

Αναλυτικότερα τα προνόμια των μελών εδώ.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος όλα τα νέα πάνω στην εστίαση, τον κλάδο της φιλοξενίας και τον τουρισμό; Θέλεις να ξέρεις όλα τα νέα που θα απογειώσουν την επιχείρησή σου;

Ακολούθησε τώρα το ΠΑΣΚΚΕΔΙ στα social media και μείνει διαρκώς online!

Κάντε like στο Facebook, ή follow σε Instagram & twitter!


ΠΑΣΚΚΕΔΙ

Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Εξειδικευμένο portal ενημέρωσης για τον κλάδο της Εστίασης και τους καταναλωτές – Αποκλειστικές υπηρεσίες για καταστήματα ΚΥΑ – Πιστοποιημένος φορέας αδειών δημόσιας εκτέλεσης μουσικής με αναγνώριση από τον ΟΠΙ.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ


Ενισχύστε την προσπάθειά μας!

ΔΩΡΕΑΝ Εγγραφή μέλους