Κούρσα αξιώσεων για τον μεγαλύτερο διαγωνισμό σίτισης μεταναστών

15 Απριλίου, 2021
diagonismow_large

Της Ελένης Τσαγκά

Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών σίτισης στην Ελλάδα είναι σε εξέλιξη. Αριθμοί που κόβουν την ανάσα. Πάνω από 40.000 σιτιζόμενοι, τρία γεύματα την ημέρα, έξι μεγάλες γεωγραφικές ζώνες, διάρκεια τέσσερα έτη, προϋπολογισμός άνω των 400 εκατομμυρίων που ανάλογα με τις ροές των μεταναστών μπορεί να ξεπεράσει και τα 800 εκατομμύρια ευρώ. Στελέχη του κλάδου μιλάνε για την… “μητέρα” των έργων σίτισης στην Ελλάδα.

Έργο μεγαλύτερο κι από την σίτιση του Ολυμπιακού Χωριού ΑΘΗΝΑ 2004 με τις 60.000 μερίδες ημερησίως. Έργο με τεχνικές προκλήσεις, που καλούνται να φέρουν εις πέρας εταιρίες με εμπειρία, καθώς και αρτιότητα στην οργάνωση και λειτουργία. Πάνω από 20 επιχειρήσεις μαζικής εστίασης από όλη την Ελλάδα σήκωσαν το γάντι, σχημάτισαν κοινοπραξίες, εκδήλωσαν ενδιαφέρον και συμμετέχουν στον διαγωνισμό πλαίσιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, για την αναδοχή του έργου για την παροχή υπηρεσιών παρασκευής, μεταφοράς και διανομής γευμάτων σε δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία.

Ο διαγωνισμός βρίσκεται στην Α’ φάση του, την φάση της προεπιλογής, κατά την οποία ζητήθηκε από τους υποψηφίους να υποβάλουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες αυτές τις ημέρες εξετάζονται δύο προσφυγές και αναμένεται σε 20 ημέρες να αναδειχθούν οι υποψήφιοι  που πληρούν τα κριτήρια και να κληθούν να συμμετάσχουν στη Β’ Φάση της διαδικασίας. Στη Β’ Φάση οι υποψήφιοι που θα προεπιλεγούν, οφείλουν να υποβάλουν: την Τεχνική Προσφορά, στην οποία θα περιγράφεται η λειτουργική λύση που προτείνουν οι υποψήφιοι και την Οικονομική Προσφορά.

Η προκήρυξη υποδιαιρεί την Συμφωνία Πλαίσιο σε έξι τμήματα

ΤΜΗΜΑ 1: “Βόρεια Ελλάδα”, εκτιμώμενος αριθμός σιτιζομένων 12.000

ΤΜΗΜΑ 2: “Νότια Ελλάδα” εκτιμώμενος αριθμός σιτιζομένων 12.000,

ΤΜΗΜΑ 3: “Λέσβος” εκτιμώμενος αριθμός σχετιζομένων 6.000

ΤΜΗΜΑ 4: “Χίος” εκτιμώμενος αριθμός σχετιζομένων 3.000

ΤΜΗΜΑ 5: “Σάμος” εκτιμώμενος αριθμός σιτιζομένων 3.000

ΤΜΗΜΑ 6: “Λοιπά Νησιά” εκτιμώμενος αριθμός σιτιζομένων 5.000

Η ολοκλήρωση αυτής της κλειστής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο τετραετούς διάρκειας με τρεις (3) κοινοπραξίες, ανά τμήμα, κατά σειρά μειοδοσίας στην τιμή.

Η συνολική Εκτιμώμενη αξία των Τμημάτων της Συμφωνίας – Πλαίσιο ανά έτος ανέρχεται σε εκατόν δύο εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες διακόσια ευρώ 102.959.200€, με δικαίωμα της αναθέτουσας αρχής να αυξήσει τον προϋπολογισμό έως και 100%, αν κριθεί αναγκαίο για την αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν από την ασταθή ροή των προσφύγων/μεταναστών. Δηλαδή η μέγιστη εκτιμώμενη αξία του συνόλου των συμβάσεων ανέρχεται στα 823.673.600 ευρώ

Ενδιαφέρον στην Α’ Φάση έχουν εκδηλώσει, -σύμφωνα με τις πληροφορίες του cibum –  τρεις κοινοπραξίες για πέντε από τα έξι τμήματα: η κοινοπραξία που ηγείται η ΑΦΟΙ Κομπατσιάρη ΑΕ (Αμάλθεια) με την συμμετοχή και της εταιρείας ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ ΑΕ, η κοινοπραξία με την Vivartia (Hellenic Catering και Olympic Catering), τη Γευσήνους ΑΒΕΕ και την CATERING ELAITIS – Tζανέτος Εμμανουήλ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, να ξεχωρίζουν και η κοινοπραξία της Παλίρροια, με την SALLAS Group και την Χούτος Catering. Μία κοινοπραξία φέρεται να εκδήλωσε ενδιαφέρον για ένα από τα έξι τμήματα του έργου, στην οποία ηγείται η Pietris Catering και συμμετέχει η ΑΦΟΙ Μπούντρη ΑΕ (Το Βυζάντιο).

μεγαλος διαγωνισμός για τη σίτιση των μεταναστών

Τι λένε οι υποψήφιοι ανάδοχοι.

Μία από τις εταιρείες που συμμετέχουν στο διαγωνισμό είναι η ΑΦΟΙ Κομπατσιάρη ΑΕ. Η εταιρία δραστηριοποιείται στον χώρο της μαζικής εστίασης από το 1969, σε τουλάχιστον 30 πόλεις της Ελλάδας και με περισσότερα από 40 καταστήματα. Το cibum ζήτησε από τον κ. Δημήτρη Κομπατσιάρη να σχολιάσει τον διαγωνισμό.

«Τέτοιος διαγωνισμός δεν έχει ξαναγίνει. Είχε ξαναγίνει διαγωνισμός- πλαίσιο στο στρατό, αλλά δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Όλα αυτά τα χρόνια οι διαγωνισμοί γίνονταν από το στρατό με πρόχειρο τρόπο και συνοπτικές διαδικασίες. Αυτός ο διαγωνισμός είναι ολοκληρωμένος με τους σωστούς χρόνους, συγκεκριμένα κριτήρια, κινείται μέσα σε μία συγκεκριμένη λογική» είπε ο κ. Κομπατσιάρης ο οποίος επιβεβαίωσε ότι η διαδικασία βρίσκεται στην πρώτη φάση.

«Έχουμε εκδηλώσει ενδιαφέρον, έχουμε καταθέσει λίγα δικαιολογητικά αλλά πρόλαβαν και έγιναν ενστάσεις.  Από ότι έχω μάθει, ενστάσεις έγιναν επί των όρων του διαγωνισμού και έχουν να κάνουν με την εμπειρία cook&serve. Οι πληροφορίες μου λένε ότι ένσταση έχει κάνει η «Pot&Pan» και η «Άνοστρο» καθώς και άλλη μία εταιρεία, που όμως την απέσυρε. Εκτιμώ πως οι μικρές εταιρείες κάνουν ενστάσεις, γιατί δεν έχουν καμία τύχη λόγω του μεγέθους του διαγωνισμού και προσπαθούν να αμφισβητήσουν, και να καθυστερήσουν να γίνει ο διαγωνισμός. Οι εταιρείες που συμμετέχουν είναι οι μεγαλύτερες και έχουν αποδείξει ότι τα καταφέρνουν και στα πιο δύσκολα project. Όσον αφορά  στο χρονοδιάγραμμα εκτιμώ ότι θα ολοκληρωθεί μέσα σε τρείς μήνες αλλά όλα θα εξαρτηθούν από τις ενστάσεις».

Μεταξύ των εταιρειών που συμμετέχουν είναι και η «Παλίρροια» που δραστηριοποιείται στα έτοιμα γεύματα από το 1957 ενώ το portfolio της ξεπερνά τα 120 προϊόντα. Κατεβαίνει στον διαγωνισμό μαζί με την Sallas Group και την Χούτος catering, ενώ ακολουθούν άλλες 6 εταιρείες ως υπεργολάβοι με πανελλήνια κάλυψη. Στο cibum μίλησε ο κ. Κώστας Σουλιώτης επικεφαλής της «Παλίρροιας» ο οποίος είπε πως το 90% των προϊόντων της «παλίρροιας» εξάγεται, και είναι η πρώτη φορά που η εταιρεία του συμμετέχει σε τέτοιου είδους διαγωνισμό, αλλά το σχήμα διαθέτει συνεργάτες με εμπειρία στην σίτιση μεταναστών.

«Από αυτά που ακούω από συναδέλφους του χώρου, σε σύγκριση με προηγούμενους ανάλογους διαγωνισμούς, αυτός είναι πολύ πιο δύσκολος», είπε ο κ. Σουλιώτης  τονίζοντας: « έχουν μπει προϋποθέσεις που δεν μπορούν να τις τηρήσουν, όλοι πχ η ορολογία cook & serve που κατά τη γνώμη μου, είναι λανθασμένη. Ο όρος σημαίνει μαγειρεύω και σερβίρω. Αλλά τους μετανάστες ούτε τους σερβίρεις, ούτε κάθονται σε τραπέζι. Δηλαδή και με το cook&serve πάλι θα πρέπει το φαγητό να αναθερμανθεί, οπότε είναι μία προϋπόθεση που δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη». Σε ερώτηση του cibum εάν η «Παλίρροια» έχει υποβάλλει ένσταση για αυτό τον όρο του διαγωνισμού ο κ. Σουλιώτης είπε πως η «Παλίρροια» δεν έχει υποβάλλει, αλλά ξέρει πως κάποιοι έχουν υποβάλλει ενστάσεις γι’ αυτό το θέμα. Ο κ. Σουλιώτης κατέληξε λέγοντας: «Θεωρώ πως ένας τέτοιος μεγάλος διαγωνισμός πρέπει να συμπεριλάβει πολλές εταιρείες και να γίνει δίκαιη μοιρασιά, γιατί το έργο είναι μεγάλο. Θα είναι άδικο να μείνουν έξω οι μικρές και υγιείς εταιρείες»

Το cibum απευθύνθηκε και στον κ. Μανώλη Βαβουράκη CEO της Γευσήνους ΑΒΕΕ η οποία σήμερα είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες συστηματικής εστίασης στη χώρα, με περισσότερα από 120 σημεία πώλησης. Καλύπτει με επιτυχία επισιτιστικές ανάγκες βιομηχανικών μονάδων, εταιρειών παροχής υπηρεσιών, νοσηλευτικών ιδρυμάτων, στρατιωτικών εγκαταστάσεων, εκπαιδευτικών οργανισμών και άλλων χώρων όπου δημιουργούνται ανάγκες μαζικής εστίασης σε όλη την Ελλάδα. Ζητήσαμε από τον κ. Βαβουράκη να συγκρίνει τον εν λόγω διαγωνισμό, με άλλους του παρελθόντος.

«Έχω συμμετάσχει με την εταιρεία μου σε πολλούς διαγωνισμούς αλλά, αυτός ο διαγωνισμός είναι κατά την γνώμη μου ο πιο μελετημένος» είπε ο κ. Βαβουράκης και πρόσθεσε: «Δίνει έμφαση στην ποιότητα και στην αξιοπιστία των συμμετεχόντων. Για να μην έχουμε τα παρατράγουδα του παρελθόντος. Στους μέχρι τώρα διαγωνισμούς έβλεπε κανείς 4-5 συμμετέχοντες και τώρα μετρηθήκαμε και  συνασπιστήκαμε νομίζω σε σχήματα πάνω από 20 εταιρείες. Θα πρέπει να καταλάβουμε πως πρόκειται για διαγωνισμό-πλαίσιο, τα ποσά που ακούγονται είναι το ανώτερο ποσό που θα μπορεί να δαπανήσει η ΕΕ, για την σίτιση των μεταναστών την επόμενη τετραετία στην Ελλάδα. Θα ακολουθούν εκτελεστικές συμβάσεις που θα καθορίζουν τα επιμέρους έργα και κάθε φορά θα ελέγχεται η φερεγγυότητα του αναδόχου.» Και η δήλωση του κ. Βαβουράκη καταλήγει: «Εκτιμώ ότι με την διαδικασία που ακολουθεί το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, θα επιτευχθεί γρήγορη πρόοδος του έργου με τους λιγότερους δυνατούς πόρους για το Δημόσιο και με την μέγιστη δυνατή διασφάλιση της καλής εκτέλεσης του έργου.»

ΠΗΓΗ

 

 

Ακολουθήστε μας στο Google News

 

 

Εγγραφή Μέλους ΔΩΡΕΑΝ – Κατάστημα Εστίασης/Διασκέδασης

Αγαπητέ επισκέπτη σε προσκαλούμε να εγγραφείς ως μέλος του ΠΑΣΚΕΔΙ. Μαζί μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Τα 40.000 μέλη μας το ξέρουν. Γίνε κι εσύ μέλος!

Αν είσαι ήδη μέλος επέλεξε: Σύνδεση

Αν δεν είσαι μέλος μπορείς να εγγραφείς ΔΩΡΕΑΝ τώρα: Εγγραφή

Έχοντας την ιδιότητα του καταστηματάρχη υγειονομικού ενδιαφέροντος μπορείς να εγγραφείς ως μέλος του ΠΑΣΚΕΔΙ εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

Αναλυτικότερα τα προνόμια των μελών εδώ.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος όλα τα νέα πάνω στην εστίαση, τον κλάδο της φιλοξενίας και τον τουρισμό; Θέλεις να ξέρεις όλα τα νέα που θα απογειώσουν την επιχείρησή σου;

Ακολούθησε τώρα το ΠΑΣΚΚΕΔΙ στα social media και μείνει διαρκώς online!

Κάντε like στο Facebook, ή follow σε Instagram & twitter!

Ελάτε σε επαφή μαζί μας

Είμαστε στη διάθεσή σας 24/24 για κάθε ζήτημα που αφορά την επιχείρησή σας.

Θεσσαλονίκη

Μαυροκορδάτου 24 με Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας 151, 1ος όροφος – 546 45 Θεσσαλονίκη 2310 932420 – 932473 – 932481

Αθήνα

Λεωφ. Συγγρού 196 2ος όροφος 176 71 Καλλιθέα Αθήνα (Κέντρο) 210 22 41 227

paskedi@paskedi.gr


ΠΑΣΚΚΕΔΙ

Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Εξειδικευμένο portal ενημέρωσης για τον κλάδο της Εστίασης και τους καταναλωτές – Αποκλειστικές υπηρεσίες για καταστήματα ΚΥΑ – Πιστοποιημένος φορέας αδειών δημόσιας εκτέλεσης μουσικής με αναγνώριση από τον ΟΠΙ.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣΣΗΜΑΝΤΙΚΑ


Άμεσο μήνυμα    Ενισχύστε την προσπάθειά μας!

    ΔΩΡΕΑΝ Εγγραφή μέλους