Καταστατικό

24 Νοεμβρίου, 2020
giacorel01
Καταστατικό ΠΑΣΚΚΕΔΙ Δες το εδώ

Άρθρο 1 – Ίδρυση

Άρθρο 2 – Έδρα

Άρθρο 3 – Σκοποί

Άρθρο 4 – Μέλη

Άρθρο 5 – Εγγραφή μελών

Άρθρο 6 – Διαγραφή μελών

Άρθρο 7 – Όργανα Διοίκησης

Άρθρο 8 – Γενική Συνέλευση

Άρθρο 9 – Γενική Συνέλευση

Άρθρο 10 – Γενική Συνέλευση

Άρθρο 11 – Γενική Συνέλευση

Άρθρο 12 – Γενική Συνέλευση

Άρθρο 13 – Γενική Συνέλευση

Άρθρο 14 – Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 15 – Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 16 – Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 17 – Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 18 – Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 19 – Καθήκοντα Προέδρου

Άρθρο 20 – Καθήκοντα Αντιπροέδρου

Άρθρο 21 – Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα

Άρθρο 22 – Καθήκοντα Ταμία

Άρθρο 23 – Μητρώα και Βιβλία

Άρθρο 24 – Πόροι του Σωματείου

Άρθρο 25 – Ελεγκτική Επιτροπή

Άρθρο 26 – Εφορευτική Επιτροπή

Άρθρο 27 – Σφραγίδα

Άρθρο 28 – Μη εξάρτηση από πολιτικά κόμματα

Άρθρο 29 – Επίτιμα Μέλη

Άρθρο 30 – Τροποποιήσεις Καταστατικού

Άρθρο 31 – Εφαρμοστέες Διατάξεις

Άρθρο 32 – Διάλυση του Σωματείου

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ»

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΙΔΡΥΣΗ

Άρθρο 1

1) Ιδρύεται στην Θεσσαλονίκη ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ με τον διακριτικό τίτλο «ΠΑ. Σ. Κ.Κ. Ε. ΔΙ. », με έδρα την Θεσσαλονίκη και θα διέπεται από το παρακάτω Καταστατικό, το Ν. 2081/1992, όπως τροποποιήθηκε ο Ν. 1712/87, τον Ν. 1756/1988 και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Α. Κ.

2) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρυθεί  παράρτημα του Σωματείου σε οποιαδήποτε άλλη πόλη της Χώρας.

 

Άρθρο 2

Έδρα του Σωματείου ορίζεται η Θεσσαλονίκη.

 

ΣΚΟΠΟΙ

Άρθρο 3

Σκοποί του Σωματείου είναι:

1) Η συνένωση όλων των μελών που δραστηριοποιούνται σε επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, αλλά και αυτών που επισκέπτονται αυτές ως πελάτες, για την μελέτη, διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων,  στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

2) Η αναζήτηση μαζί με τις Δημόσιες Αρχές και τις Οργανώσεις των εργαζομένων κάθε λύσης, που μπορεί να συμβάλλει στη διατήρηση και ανάπτυξη της Κοινωνικής ειρήνης και οικονομικής ευημερίας στη Χώρα.

3) Η επεξεργασία πολιτικής τουρισμού και όχι μόνο, η ανάπτυξη και η προβολή του και η προσπάθεια υιοθέτησής της από την πολιτεία δια των αρμοδίων οργάνων της.

4) Η μελέτη κάθε ζητήματος που με οποιονδήποτε τρόπο επηρεάζει τη λειτουργία και τα συμφέροντα των επιχειρήσεων του κλάδου, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η διεκδίκηση αντιμετώπισης και ρύθμισής του στην κατεύθυνση που θα εξυπηρετεί  τα συμφέροντα των μελών της.

5) Η προβολή των προβλημάτων και αιτημάτων των μελών του και των προτάσεων για την λύση και ικανοποίησή των.

6) Ο συντονισμός δράσης των μελών του με την υπόδειξη κάθε νόμιμης διεκδίκησης.

7) Η καλλιέργεια, η υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του ‘’υγειούς’’ συνδικαλισμού στους κλάδους των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, αλλά και των καταναλωτών.

8) Η ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας των μελών με την οργάνωσή τους σε κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς, ή κάθε οικονομικής μορφής δραστηριότητα, για την αποτελεσματική προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών του.

9) Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών του και η εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου αυτών.

10) Πανελλήνιο και Παγκόσμιο κάλεσμα συνεργασίας, Συνθετών, Στιχουργών, Τραγουδιστών, Μουσικών, Δισκογραφικών Εταιριών, που έχουν σχέση με ηχητικές Δημιουργίες (τραγούδια, μουσικά ακούσματα κλπ.), που παίζονται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και όχι μόνο, της Χώρας ή που πρόκειται να παιχθούν στο μέλλον.

11) Προσκλητήριο όλου του κλάδου, να προωθούν στους πελάτες-καταναλωτές Ελληνικά προϊόντα, προς τόνωση της Εγχώριας αγοράς και της Οικονομίας της Χώρας.

12) Η μη συμμετοχή του Σωματείου σε Δευτεροβάθμιο Συνδικαλιστικό όργανο (Ομοσπονδία) και κατά συνέπεια ούτε σε Τριτοβάθμιο (Συνομοσπονδία)..

13) Πάσα συναφής προς τον κλάδο κίνηση, δραστηριότητα, μελέτη και εργασία.

Η εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών του Σωματείου θα επιδιωχθεί:

1) Με την άριστη συνεργασία του Σωματείου με τα αρμόδια όργανα της πολιτείας και εν γένει όσων καλοπροαίρετα ασχολούνται με τον κλάδο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

2) Με τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, με στόχο την ενημέρωση και κατάρτιση, τόσο των επιχειρηματιών, όσο και των εργαζομένων, αλλά και αυτών που σκέφτονται να απασχοληθούν στο μέλλον, με τον κλάδο της Εστίασης και Διασκέδασης, σε θέματα υγιεινής, ασφάλειας, τρόπου συμπεριφοράς, service, μαγειρικής τέχνης, παρασκευής καφέ και ποτών (αλκοολούχων και μη), με την χορήγηση πτυχίων, πιστοποιητικών, επαίνων, βεβαιώσεων παρακολούθησης κλπ.

3) Με την παρακολούθηση της έκδοσης έως της έναρξης ισχύος όλων των Νόμων, Υπουργικών Αποφάσεων, Δημοτικών Αποφάσεων κλπ, που αφορούν τον κλάδο και την έγερση Ασφαλιστικών Μέτρων, Αγωγών, Μηνύσεων, Προσφυγών, ατομικών και για λογαριασμό των μελών του ή ομαδικών, από το Σωματείο, σε περιπτώσεις που το Νομικό μας τμήμα διακρίνει αντισυνταγματικότητες που βλάπτουν τον κλάδο, στα Εθνικά ή Ευρωπαϊκά Δικαστήρια.

4) Με τη διαπραγμάτευση και σύναψη με οποιαδήποτε επαγγελματική Οργάνωση εργαζομένων, κάθε είδους συλλογικών συμβάσεων εργασίας, που καλύπτουν όλους τους εργαζόμενους του κλάδου των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και η συμμετοχή με την ιδιότητα του διαδίκου στα αρμόδια διοικητικά όργανα και τα αρμόδια διοικητικά διαιτητικά Δικαστήρια, σε όλα τα στάδια της υποχρεωτικής επιλύσεως των συλλογικών διαφορών και τη σχετική διαδικασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας ή σε οποιοδήποτε άλλο Δικαστήριο σε Εθνικό ή Ευρωπαϊκό επίπεδο.

5) Με τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκές και Διεθνείς εργοδοτικές, παρεμφερείς οργανώσεις.

6) Με τη συμμετοχή σε Εθνικές ή Διεθνείς επιτροπές, συμβούλια, συνδιασκέψεις, εκθέσεις και εκδηλώσεις γενικά, που έχουν σχέση με τους σκοπούς που επιδιώκει το Σωματείο.

7) Για την αντιμετώπιση της παραοικονομίας, της άγρας πελατών και γενικώς του αθέμιτου ανταγωνισμού, με συνεχείς συστατικούς ελέγχους και με την συνδρομή των Αρχών αν και όπου επιβάλλεται, σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος όλης της Χώρας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν και να παύσουν την δραστηριότητα, πρόσωπα και επιχειρήσεις που στερούνται της Νόμιμης άδειας Λειτουργίας, ή παραποιούν κατ’ εξακολούθηση και με δόλιο τρόπο αυτήν, προς όφελος πάντα των υγειώς λειτουργούντων μελών του Σωματείου, των καταναλωτών και της Πολιτείας.

8) Για την αντιμετώπιση της Υγιεινής και Ασφάλειας ποτών και Τροφίμων, της πυρασφάλειας, της ασφάλειας γενικά, της κοινής ησυχίας των περιοίκων κλπ., με συνεχείς συστατικούς ελέγχους, σε ότι αφορά τα ως άνω αναγραφόμενα και με την συνδρομή των αρμοδίων Αρχών αν και όπου επιβάλλεται, σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος όλης της Χώρας, προς όφελος πάντα των υγιώς λειτουργούντων μελών του Σωματείου, των καταναλωτών, των παιδιών μας και της Πολιτείας.

9) Με την μελέτη Τουριστικής πολιτικής και Τουριστικών εφαρμογών και η υποβολή σχετικών προτάσεων προς τις αρμόδιες αρχές, για την υιοθέτηση μέτρων και κανόνων, με στόχο την προσφορά Τουριστικών Υπηρεσιών, υψηλού ποιοτικού επιπέδου και η ενεργός ανάμιξη του Συνδέσμου στην Τουριστική και Εθνική προβολή της Χώρας.

10) Με την θέσπιση κανόνων δεοντολογίας και αρίστης συμπεριφοράς, για την προστασία του καταναλωτή και τη διαφύλαξη του ποιοτικού επιπέδου των επιχειρήσεων εν γένει και ειδικά όσων βρίσκονται σε Τουριστικές περιοχές και του πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των μελών του Σωματείου.

11) Με την ίδρυση εκπαιδευτικών Κέντρων Κ.Ε.Κ. με αποκλειστικό αντικείμενο δράσεως του Κ.Ε.Κ., την παροχή συνεχόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και συναφών προς αυτήν δραστηριοτήτων (έρευνες, μελέτες, ημερίδες, συνέδρια, εκπαιδευτικά βοηθήματα για τους καταρτιζόμενους, συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα κλπ.). Στα Κ.Ε.Κ. θα φοιτούν εργοδότες, εργαζόμενοι και όσοι επιθυμούν μελλοντικά να απασχοληθούν στον κλάδο της Εστίασης και Διασκέδασης και όχι μόνο.

12) Με την ίδρυση και λειτουργία παραρτημάτων σε όλη την Χώρα, καθένα από τα οποία θα αναλαμβάνει την προώθηση των δραστηριοτήτων του Σωματείου, στην περιοχή ευθύνης του. Επίσης με την ίδρυση σχολών, ινστιτούτων, ή άλλης μορφής όργανα, που θα κρίνεται αναγκαίο στο εσωτερικό και ειδικά γραφεία στο εξωτερικό, εκδίδοντας έντυπα, οργανώνοντας και συμμετέχοντας σε εκθέσεις, στο εσωτερικό και εξωτερικό και σε κοινωνικές εκδηλώσεις, που ενδιαφέρουν τον κλάδο. Ιδρύοντας επίσης και μετέχοντας σε Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, που θα συνιστώνται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

13) Με την συμμετοχή για λογαριασμό των μελών του, σε προγράμματα και εκδηλώσεις Εθνικές, Ευρωπαϊκές ή Παγκόσμιες, που αφορούν την Πολιτιστική κληρονομιά της Χώρας.

14) Με το να διοργανώνει ή ενθαρρύνει την πραγματοποίηση πολιτιστικών, εορταστικών εκδηλώσεων, εκθέσεων, ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, εκδηλώσεων χρήσεως οπτικοακουστικών μέσων, με θέματα επισιτισμού (κουζίνας κλπ),  διασκέδασης, τουρισμού, πολιτισμού κλπ.

15) Με την ανάληψη έργου Πανελλαδικά, όσον αφορά την Απογραφή του κλάδου των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, με ερωτήματα που αφορούν καθαρά αυτόν, αναγνωρίζοντας τις συνέπειες του Νόμου περί προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να αναφερθούν και επεξεργασθούν τα ορθά στοιχεία, που θα χρησιμοποιούνται όποτε και όπου επιβάλλεται, προς όφελος πάντα του κλάδου.

16) Με το να ιδρύει Λέσχες, Βιβλιοθήκες (στην ιστοσελίδα του και όχι μόνο), Προμηθευτικούς-Καταναλωτικούς συνεταιρισμούς, για την εξύψωση του βιοτικού, πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του.

17) Με την συνεργασία των μελών, για την προαγωγή του κλάδου Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης, σε επίπεδο αντάξιο της υψηλής αποστολής του και των παραδόσεων, της Ελληνικής φιλοξενίας, πράγμα που εξυπηρετεί και τα καλώς νοούμενα συμφέροντα Μελών και Πελατών.

18) Με το να συνάπτει με Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, συμβάσεις με οικονομικό ή μη αντικείμενο, των οποίων δεν αντιβαίνει τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού.

19) Με το να ιδρύει ή συνεργάζεται, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ., σε συνεργασία με άλλα Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, εταιρίες με μη κερδοσκοπικό σκοπό (Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. κλπ), που θα συνεισφέρουν αμέσως ή εμμέσως στην ευόδωση των σκοπών του.

20) Με το, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ιδρύει, υποστηρίζει, επιχορηγεί και συμμετέχει σε Φορείς, Οργανισμούς και Οργανώσεις ή Ιδρύματα που ασχολούνται με την μελέτη, προώθηση και ενίσχυση του Τουρισμού ή έχουν Εθνικό, Επιστημονικό, Μορφωτικό, Εκπαιδευτικό, Ψυχαγωγικό, Συνεταιριστικό και Κοινωνικό χαρακτήρα ή ακόμη και Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών και Συγγενικών δικαιωμάτων (Ο.Σ.Δ.).

21) Με το να διοργανώνει γιορτές, δεξιώσεις, χορούς, κληρώσεις, ταξίδια κλπ. και οποιαδήποτε άλλη νόμιμη εκδήλωση, για την ενίσχυση του ταμείου του Σωματείου.

22)  Με το να δημιουργεί επιτροπές επεξεργασίας και μελέτης για διάφορα ζητήματα όπως: Πάσης φύσεως διαγωνισμούς (τραγουδιού, χορού, φαγητού κλπ.), βράβευση μελών και όχι μόνο, απόδοση χρηματικού επάθλου, απονομή μεταλλίων, περγαμηνών, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, επαίνων κλπ.

23) Με την δυνατότητα να ιδρύει μόνος του ή από κοινού με την Πολιτεία, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Φορέα ή Φορέων, που θα διαχειρίζονται την αδειοδότηση, πιστοποίηση, έλεγχο και εποπτεία λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος Πανελλαδικά, για την προστασία και κατοχύρωση του επαγγέλματος, προς όφελος των μελών του κλάδου, των καταναλωτών και της Πολιτείας, αλλά και ίδρυση φορέων ή συνεργασία με παρόμοιους φορείς π.χ. ‘’υπερχρεωμένων νοικοκυριών’’, ‘’θυμάτων οικονομικής κρίσης’’ κλπ για την νομική προστασία δανειοληπτών του κλάδου των ιδιοκτητών καταστημάτων Εστίασης και καταναλωτών-πελατών..

24) Με την μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, παροχή προς τα μέλη του Νομικής, Ασφαλιστικής, Τραπεζικής, Υγείας ή οποιασδήποτε άλλης μορφής κάλυψης, ιδρύοντας ή συνεργαζόμενος για τον σκοπό αυτό, με παρεμφερείς εταιρίες, εφόσον τούτο κριθεί πως βοηθά τα μέλη.

25) Με την παροχή προς τα μέλη του Βεβαιώσεων Προϋπηρεσίας, για όλες τις ειδικότητες που υπάρχουν στον κλάδο των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, π.χ. Εστιάτορας, παρασκευαστής αλκοολούχων ποτών και καφέ, σερβιτόρος, τεχνίτης πίτσας, μπουγάτσας, κρέπας, πίτας, παγωτού, παραδοσιακών γλυκών, ψήστης κλπ., προκειμένου να τους χρησιμεύσουν σε οποιαδήποτε Αρχή (Ασφαλιστική, Εθνική ή Αλλοδαπή) τους ζητηθεί, τόσο στο παρόν όσο και στο άμεσο μέλλον, αλλά και ως επίσημο έγγραφο ευρέσεως εργασίας στην Ελληνική ή Παγκόσμια αγορά.

26) Με την σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με Ιατρούς εργασίας και Τεχνικούς ασφαλείας, προς όφελος των μελών του.

27) Με την σύναψη συμβάσεων με Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης (Ο.Σ.Δ.), που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό και η συνεργασία με παρόμοιους Οργανισμούς, κατά την κατάρτιση των αμοιβολογίων τους, πάντα προς όφελος των μελών του.

28) Με την συμμετοχή του, σε όλες τις Δημόσιες Διαδικτυακές Διαβουλεύσεις Υπουργείων ή άλλων Δημόσιων Αρχών, όπως και η εκπροσώπηση όλου του κλάδου, σε όλες τις Δημόσιες Αρχές (Υπουργεία, Περιφέρεια, Ο.Τ.Α. κλπ.), για διευθετήσεις, τροποποιήσεις Νόμων, Υπουργικών Αποφάσεων, Προεδρικών Διαταγμάτων κλπ., πάντα προς όφελος των μελών του και εν γένει του κλάδου.

29) Με την κατασκευή ειδικής ιστοσελίδας, πέραν της ιστοσελίδας που ενημερώνεται ο κλάδος, στην οποία (ιστοσελίδα), οι καταναλωτές-πελάτες, Έλληνες και ξένοι, θα μπορούν να βρίσκουν εκτενή παρουσίαση όλων των μελών, επάνω σε ειδικό χάρτη της GOOGLE, με σχόλια, φωτογραφίες, video, εκπτώσεις κλπ., αλλά και Τουριστική παρουσίαση του κάθε τόπου που βρίσκονται οι επιχειρήσεις των μελών

30) Με τη σύνταξη μελετών και υπομνημάτων επί των σχετικών με τον κλάδο ζητημάτων, δια της οργανώσεως ομιλιών και διαλέξεων επί των ζητημάτων τούτων, δια δημοσιευμάτων στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο.

31) Με τη διεξαγωγή κάθε νόμιμης μορφής κινητοποίησης και δραστηριότητας για την διεκδίκηση και επίλυση των απασχολούντων την τάξη προβλημάτων και την περιφρούρηση των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών του Σωματείου.

32) Με τη χρησιμοποίηση κάθε νόμιμου πρόσφορου μέσου για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και της δημόσιας διοίκησης, πάνω στα θέματα που ενδιαφέρουν τον κλάδο και την προβολή αυτών.

33) Με την επιδίωξη της εκπροσώπησης του συνδέσμου σε συμβούλια, επιτροπές κρατικές και μη, σε οργανισμούς, στην τοπική αυτοδιοίκηση και αλλού, πάνω σε:  θέματα που άμεσα και έμμεσα αφορούν τον κλάδο.

34) Με την έκδοση βιβλίων, εγχειριδίων, οδηγών, αφισών,  περιοδικών, εφημερίδων, εντύπων επαγγελματικού και μορφωτικού ενδιαφέροντος και την οικονομική ενίσχυση τέτοιων εντύπων ( υπογράφοντας συμβάσεις έργου με εκδοτικούς οίκους ή διαφημιστικές εταιρίες), παραγωγή ταινιών, video, ζωντανή ή μαγνητοσκοπημένη παρουσίαση τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών εκπομπών, επίγειων ή διαδικτυακών, που συμβάλουν στην ανάπτυξη του συνδικαλιστικού κινήματος και την επαγγελματική κατάρτιση και ενημέρωση επί των καίριων θεμάτων του κλάδου.

35) Με την δημιουργία, σε συνεργασία με άλλα Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα αν χρειαστεί, τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού Σταθμού επίγειου ή Δορυφορικού, με θέματα ενημερωτικά, ειδησεογραφικά, Τουριστικά, Πολιτισμικά, Ιστορικά, μαγειρικής, παρασκευής ποτών- καφέ και γενικώς οτιδήποτε αφορά τον κλάδο, τον Τουρισμό και Πολιτισμό. Τα μέσα αυτά μπορεί να διαθέτουν ειδικές ζώνες για μετάδοση τραγουδιών και μουσικής, απελευθερωμένα πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, προς όφελος πάντα των μελών του.

36) Με την συνεχή επαφή και συνεργασία με διάφορους προμηθευτές, προς εύρεση εκπτωτικής πολιτικής για τα μέλη του Συνδέσμου, από τους προμηθευτές του κλάδου. Τα μέλη του Σωματείου, στο άμεσο μέλλον θα αποκτούν κατά την εγγραφή τους, ειδική ταυτότητα πλαστικοποιημένη, με τα στοιχεία τους, που θα την επιδεικνύουν στον προμηθευτή που θα συμμετέχει στο πρόγραμμα και θα επωφελούνται εκπτώσεων και προνομίων που θα έχουν συμφωνηθεί.

37) Με την συνεργασία Συλλόγων Ελλάδος και Εξωτερικού (Καταναλωτών, Γονέων και κηδεμόνων, Κ.Α.Π.Η., Τραπεζών, Υπαλλήλων Δημοσίων και μη, Αθλητικών, τουριστών, φιλοζωικών κλπ.), όπως και με όλους τους φορείς Γυμνασίων, Λυκείων, Φοιτητών, Σπουδαστών, όλης της Χώρας και του Εξωτερικού, για την σωστή παροχή υπηρεσιών από καταστήματα – πιστοποιημένα και καταρτισμένα, μέλη του Σωματείου, στις κατά τακτά χρονικά διαστήματα, εκδρομικές εξορμήσεις, των χιλιάδων μελών όλων των ως άνω φορέων και συλλόγων σε διάφορες περιοχές της Χώρας, που ζητούν τις σχετικές έγγραφες πληροφορίες του Σωματείου, για υγιή, ασφαλή διασκέδαση και σίτιση, στους τόπους που θα επισκεφθούν.

38) Με την σύμπραξη και συνεργασία με πρωτοβάθμιους μόνο συνδικαλιστικούς και άλλους φορείς, στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, σε κοινούς στόχους ανάπτυξης και προαγωγής των συλλογικών συμφερόντων των μελών του.

39) Με τη συγκρότηση, με τον κατάλληλο υπηρεσιακό και γραφειακό μηχανισμό του Σωματείου και εμπλουτισμό αυτού με τα απαραίτητα μέσα.

40) Με κάθε άλλο νόμιμο και πρόσφορο μέσο.

 

Άρθρο 4

ΜΕΛΗ

1) Μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που α) ασκούν επάγγελμα στον κλάδο των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, β) εργάζονται σε αυτόν, γ) επισκέπτονται ή δ) προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες.

2) Τα μέλη του Συνδέσμου, πρέπει να προσαρμόζονται με το Καταστατικό αυτού, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο, τους σκοπούς και τις επιδιώξεις αυτού.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Κάθε μέλος δικαιούται να συμμετέχει σε δύο (2) το πολύ Πρωτοβάθμιες ενώσεις.

 

Άρθρο 5

α) Εγγραφή μελών

Για να γίνει κάποιος μέλος του Σωματείου, πρέπει να υποβάλλει έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, με την οποία να δηλώνει την περί εγγραφής του βούληση και να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του προηγούμενου άρθρου.

Στην αίτηση αυτή πρέπει να αναγράφονται η επωνυμία και η έδρα του μέλους.

Η αίτηση εγγραφής εισάγεται στην πρώτη από την υποβολή της συνεδρίαση, του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου και στην οποία αποφασίζεται η αποδοχή της ή μη. Αποκτά δε το δικαίωμα του εκλέγειν μετά από τρίμηνο και του εκλέγεσθαι μετά από ένα έτος, από την ημέρα της έγκρισης της άνω αίτησης και μόνο για όσους ασκούν το επάγγελμα στον κλάδο των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ενώ όλοι οι υπόλοιποι, έχουν μόνο το δικαίωμα του εκλέγειν κι όχι του εκλέγεσθαι.

Σε περίπτωση απορρίψεως της αίτησης, το μέλος έχει δικαίωμα να επανέλθει με νέα αίτηση ενώπιον της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως του Σωματείου, όπου και εκεί η Συνέλευση θα αποφανθεί οριστικώς.

β) Διαγραφή μελών

Άρθρο 6

Διαγραφή μέλους του Σωματείου, γίνεται μετά από απόφαση του Δ. Σ. του Σωματείου στις εξής περιπτώσεις και ειδικά στις δ)ε) και στ), γίνεται και κοινοποίηση προς τις αρμόδιες αρχές:

α) Μετά από έγγραφη αίτηση του μέλους, που θα εξηγεί τους λόγους.

β) Εάν καθυστερεί την ετήσια συνδρομή, όταν υπάρχει, πέραν του έτους, και δεν συμμορφωθεί μετά από έγγραφη κλήση του.

γ) Για οποιαδήποτε παραβίαση όρων του παρόντος καταστατικού.

δ) Εάν καταδικασθεί, διαπιστωθεί από τους συστατικούς ελέγχους του Σωματείου ή αποδεδειγμένα κατηγορηθεί από οποιοδήποτε Δικαστήριο ή Αρχή, για αλλοιωμένα τρόφιμα, νοθευμένα ποτά, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και όπλων, σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών, παράνομους αλλοδαπούς χωρίς βιβλιάρια υγείας, σοβαρές πολεοδομικές και όχι μόνο παραβάσεις που θέτουν σε κίνδυνο την ζωή των πολιτών (όπως κλείσιμο ή μη ύπαρξη εξόδου κινδύνου, μη ύπαρξη ή ληγμένη πυροσβεστική φωλιά κλπ). Κοινοποίηση στις Αρμόδιες Αρχές.

ε) Εάν κατά τους συστατικούς ελέγχους του Σωματείου, διαπιστωθούν σοβαρά παραπτώματα κατ’ εξακολούθηση, όπως σερβίρισμα αλκοολούχων ποτών σε ανήλικους, σοβαρές υγειονομικές παραβάσεις σε βάρος των καταναλωτών, παραποίηση της άδειας, άγρα πελατών, έντονη και ενοχλητική συνεχόμενη ηχορρύπανση σε ώρες κοινής ησυχίας, αθέμιτος ανταγωνισμός, καταγγελίες κατά συναδέλφων με δόλιο σκοπό, παράνομη συναλλαγή με κρατικούς λειτουργούς που αφορούν την συγκεκριμένη επιχειρηματικότητα και όχι μόνο κλπ. Κοινοποίηση στις Αρμόδιες Αρχές.

στ) Εάν ενημερωθούμε εγγράφως από αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για παρατυπίες και παραπτώματα, που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ησυχία των πολιτών. Κοινοποίηση στις Αρμόδιες Αρχές.

Το διαγραφέν μέλος έχει το δικαίωμα να προσφύγει εντός μηνός από την ημερομηνία κοινοποίησης της διαγραφής του, ενώπιον της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου, διαφορετικά η απόφαση του Δ. Σ. καθίσταται έγκυρη και ισχυρή.

Το Άρθρο 6 δίδει δικαίωμα και για μη εγγραφή μέλους στο Σωματείο, αλλά αφήνει και στην κρίση του Δ.Σ. του Σωματείου την έγγραφη ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών για τα περαιτέρω.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Άρθρο 7

Όργανα Διοίκησης του Σωματείου είναι:

Α) Η Γενική Συνέλευση και

Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Άρθρο 8

Α) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το κυρίαρχο σώμα του Σωματείου. Επιλαμβάνεται αποφασίζει για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στους σκοπούς του Σωματείου

Οι δε αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη του Σωματείου.

 

Άρθρο 9

Β) ΣΥΓΚΛΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΑΠΑΡΤΙΑ

1) Η Γενική Συνέλευση του Σωματείου συνέρχεται τακτικά μια φορά τον χρόνο, στην έδρα του και μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους.

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου το οποίο ορίζει και τα θέματα που θα συζητηθούν, ύστερα από πρόκληση που υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας ή οι νόμιμοι αναπληρωτές και η οποία στέλνεται στα μέλη 8 τουλάχιστον μέρες πριν από την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης. Υποχρεώνεται δε, να εκθέσει τα πεπραγμένα του τρέχοντος έτους, να υποβάλει προς έγκριση τον απολογισμό του λήξαντος έτους και επίσης τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.

2) Έκτακτα η Γενική Συνέλευση συγκαλείται όταν κρίνει αυτό αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν το ζητήσουν με γραπτή αίτηση τους μέλη που αποτελούν το 2/10 των ταμειακώς εντάξει μελών, στην οποία θα περιέχουν και τα θέματα της συζήτησης.

 

Άρθρο 10

Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα τακτοποιημένα ταμειακά μέλη του. Παρουσιάζει δε απαρτία, όταν παρίσταται το 1/2 πλέον ενός των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών.

Για να ληφθεί απόφαση στην Συνέλευση απαιτείται η παρουσία του 1/2 τουλάχιστον, των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του.

Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση επαναληπτική γενική Συνέλευση, εντός 10 ημερών, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του 1/3 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την δεύτερη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση η γενική Συνέλευση εντός 10 ημερών και με αυτά τα θέματα, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Εάν δεν υπάρξει απαρτία και στην τρίτη σύγκληση, δεν δύναται να συγκληθεί νέα συνέλευση πριν την παρέλευση ενός μηνός.

 

Άρθρο 11

Οι προσκλήσεις της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να κοινοποιούνται όπως παραπάνω και επίσης να καθορίζουν σαφώς τα παρακάτω:

1) Τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της Γενικής Συνέλευσης.

2) Τα θέματα προς συζήτηση

3) Να διευκρινίζει αν η συνέλευση είναι Τακτική ή Έκτακτη ή επαναληπτική λόγω μη απαρτίας των μελών. Να αναφέρει πόσα μέλη είναι απαραίτητα ώστε να υπάρχει απαρτία.

4) Πριν από κάθε συνέλευση να προηγείται πρόσκληση προ 5 ημερών, έστω κι αν πρόκειται για επαναληπτική ή ματαιωθείσα συνέλευση.

5) Προσθήκη νέων θεμάτων προς συζήτηση δεν επιτρέπεται να γίνει στις προσκλήσεις που θα αφορούν δεύτερη ή τρίτη επαναληπτική συνέλευση. Γενικά είναι άκυρη οποιαδήποτε συζήτηση ή απόφαση, για οποιοδήποτε θέμα που δεν είναι αναγεγραμμένο στις κοινοποιούμενες προσκλήσεις.

 

Άρθρο 12

Γ) ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

2) Για την τροποποίηση του καταστατικού, την μεταβολή του σκοπού ή την διάλυση του Σωματείου απαιτείται απαρτία τουλάχιστον του 1/2 πλέον ενός των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

3) Οι ψηφοφορίες στις γενικές συνελεύσεις διακρίνονται σε φανερές ή μυστικές. Οι φανερές μπορούν να γίνουν με ανόρθωση των μελών ή ανύψωση του χεριού ή ονομαστική κλήση, ποτέ όμως δια βοής.

4) Δεν επιτρέπεται σε μέλος να εξουσιοδοτήσει άλλον, όπως συμμετέχει για λογαριασμό του στις συνεδριάσεις των οργάνων διοίκησης, στη Γενική Συνέλευση ή στις ψηφοφορίες αυτής.

5) Κατά τις μυστικές ψηφοφορίες, εκτός από τα μέλη απαγορεύεται να παρευρίσκονται στην Γενική Συνέλευση τρίτα πρόσωπα.

6) Δεν λαμβάνεται καμία απόφαση για θέμα που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

7) Η μυστική ψηφοφορία γίνεται με ψηφοδέλτια. Οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί κατά τη διάρκεια μυστικής ψηφοφορίας, παρουσία άλλων προσώπων εκτός των μελών που δικαιούνται συμμετοχής, θεωρείται άκυρη.

8) Ο Πρόεδρος των Γενικών συνελεύσεων ή η Εφορευτική επιτροπή, οφείλουν να επιβλέπουν την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, διατάσσοντας μετά το τέλος της συζητήσεως και πριν την έναρξη της ψηφοφορίας, την έξοδο από την αίθουσα κάθε ατόμου που δεν έχει δικαίωμα ψήφου εκτός του τυχόν πρακτικογράφου και του έμμισθου προσωπικού του Σωματείου.

 

Άρθρο 13

Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως είναι ο Πρόεδρος του Σωματείου, ο οποίος διευθύνει και της εργασίες αυτής.

Επιμελείται για την ακριβή τήρηση της ημερησίας διάταξης, δίνει τον λόγο στους αιτούντες κατά σειρά προτεραιότητας, και αφαιρεί τον λόγο σε περίπτωση εκτροπής του ομιλητή, σε θέματα αδιάφορα προς την συζήτηση ή σε περίπτωση χρήσης απρεπών φράσεων.

Διακόπτει την συνεδρίαση όταν γίνεται θορυβώδης, ή όταν διαταράσσεται η ευταξία της, από βίαια, απρεπή μέσα.

Σε περίπτωση κωλύματος ή προβλήματος του Προέδρου τον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος.

Ο Γενικός Γραμματέας επιμελείται να συντάξει και καθαρογράψει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και να τα υπογράψει μαζί με τον Πρόεδρο.

 

Άρθρο 14

Α) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΚΛΟΓΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) μέλη, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και ενός Συμβούλου, που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση του Σωματείου για μια τριετία.

Όσοι επιθυμούν να εκλεγούν μέλη του Δ. Σ., θα πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις υποψηφιότητας 3 τουλάχιστον μέρες πριν από τις εκλογές, στην Διοίκηση του Σωματείου, η οποία θα τους ανακηρύξει υποψήφιους από τη στιγμή που θα πληρούνται όλες οι Διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού.

Η Διοίκηση 2 ημέρες πριν την εκλογή ελέγχει την νομιμότητα της αίτησης και ανακηρύσσει το μέλος υποψήφιο.

Την ημέρα της εκλογής αναρτάται στην αίθουσα της Γενικής Συνελεύσεως ο πίνακας ονομάτων των υποψηφίων, όπως και τα αξιώματα για τα οποία είναι υποψήφιος.

 

Άρθρο 15

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά κάθε μήνα, και εκτάκτως όσες φορές κληθεί από τον Πρόεδρο ή σε περίπτωση κωλύματος του Αντιπροέδρου και του Γενικού Γραμματέα ή με αίτηση του 1/3 των μελών.

Οι προσκλήσεις για την τακτική συνεδρίαση του Δ. Σ. περιέχουν όλα τα θέματα προς συζήτηση, και αποστέλλονται 3 ημέρες πριν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία τριών τουλάχιστον από τα μέλη, οι δε αποφάσεις λαμβάνονται από την πλειοψηφία των παρόντων.

Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 

Άρθρο 16

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις του Σωματείου και κατευθύνει την δράση αυτού, στην επίδειξη και πραγματοποίηση των εις το άρθρο 2 του καταστατικού αυτού σκοπών. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Επιμελείται και διαχειρίζεται τις υποθέσεις του Σωματείου και φροντίζει για την καλή συντήρηση και αξιοποίηση αυτών.

β) Φροντίζει κατάλληλους χώρους για την στέγαση των γραφείων του Σωματείου και την άσκηση των λειτουργιών αυτού.

γ) Προσλαμβάνει το απαραίτητο υπαλληλικό προσωπικό και απολύει τούτο καθώς και τους νομικούς συμβούλους και συνεργάτες και καθορίζει τις αποδοχές, αμοιβές και αντιμισθίες αυτών.

δ) Καθορίζει το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και της υποχρεωτικής συνδρομής, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση των μελών.

ε) Καταρτίζει τους ετήσιους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς και απολογισμούς διαχείρισης και υποβάλλει αυτούς, με προηγούμενο έλεγχο από την Ελεγκτική Επιτροπή, στην Γενική Συνέλευση για την έγκριση τους. Τους ισολογισμούς συνοδεύει έγγραφη λογοδοσία για την γενική δράση του Διοικητικού Συμβουλίου.

στ) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ζ) Αποφασίζει για την άσκηση αγωγών και προσφυγών για την περιφρούρηση των συμφερόντων του Σωματείου ή για την απόκρουση τέτοιων αγωγών που στρέφονται εναντίον του και για κάθε ένδικο μέσο ή παραίτηση από αυτό και για κάθε δικαιοπραξία που αφορά τα συμφέροντα του, περιλαμβανομένων και των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με συγκεκριμένες αποφάσεις του, που υπόκεινται σε ανάκληση, να μεταβιβάζει ορισμένες από τις παραπάνω αρμοδιότητες του, σε επιτροπή από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.

3)α) Οι υπηρεσίες του κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προεδρείου αυτού, είναι τιμητικές και παρέχονται χωρίς αμοιβή. Δικαιολογούνται μόνο έξοδα κίνησης, παράστασης και οδοιπορικά.

β) Τα ακριβή για την κάθε συγκεκριμένη περίπτωση ποσά, καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και εφ’ όσον τα οικονομικά του Σωματείου το επιτρέπουν.

4) Το Προεδρείο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων – μελών και στις Γενικές Συνελεύσεις αυτών, για ενημέρωση και πληροφόρηση πάνω στα θέματα του κλάδου, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

5) Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τα παρόντα κατά τη συνεδρίαση μέλη. Μέλη του Δ. Σ. δεν ευθύνονται για αποφάσεις που λαμβάνονται σε συνεδριάσεις που δεν παρέστησαν.

 

Άρθρο 17

Οι ιδιότητες του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα, και του Ταμία δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

 

Άρθρο 18

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, κηρύσσεται έκπτωτο του αξιώματος του, μετά από απόφαση του Δ. Σ. θα πρέπει να προηγηθεί έγγραφη ενημέρωση που να αναφέρει του λόγους της απουσίας του.

 

Άρθρο 19

 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

1) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Σωματείο απέναντι σε κάθε αρχή, κρατική, Δημόσια, Κοινοτική, τις Τράπεζες και κάθε φύση οργανισμούς και νομικά πρόσωπα, στις μεταξύ του Σωματείου και αυτών πάσης φύσεως σχέσεις.

2) Συνάπτει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα έγκυρες συμβάσεις και συμφωνίες στο όνομα του Συνδέσμου σε εκτέλεση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο και εκπροσωπεί.

3) Δέχεται και ασκεί αγωγές, ένδικα μέσα κάθε είδους ή παραιτείται από ένδικα μέσα, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για κάθε υπόθεση ή δίκη που γίνεται στο όνομα του Σωματείου την οποία και εκπροσωπεί και διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο.

4) Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, όλα τα εξερχόμενα έγγραφα του Σωματείου και κάθε εντολή για πληρωμή χρηματικό ένταλμα ή επιταγή.

5) Επιβλέπει την πιστή τήρηση του καταστατικού, την οργάνωση και καλή λειτουργία του Σωματείου και ασκεί έλεγχο σε όλα τα υπηρεσιακά όργανα και τον Ταμία στην διαχείριση του.

6) Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται σ’ όλα τα παραπάνω καθήκοντα του από τον Αντιπρόεδρο.

 

Άρθρο 20

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

1) Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον απόντα Πρόεδρο σε όλες τις αρμοδιότητες του. Εκτός της περιπτώσεως κωλυομένου του αντιπροέδρου αναπληρώνει τον Πρόεδρο μέλος που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2) Ο αντιπρόεδρος με ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει την επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων. Ουσιαστικός επικεφαλής ο αντιπρόεδρος έχει την ευθύνη της συνεχούς και υπεύθυνης παρακολούθησης και προβολής των ειδικών του σκέλους που εκπροσωπεί θεμάτων.

3) Συγκαλεί ύστερα από προηγούμενη με τον πρόεδρο συνεννόηση τις ιδιαίτερες ειδικές συνεδριάσεις του σκέλους του.

4) Ο αντιπρόεδρος έχει την ευθύνη να συντονίζει τις δραστηριότητες των βοηθητικών Επιτροπών που συγκροτεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Άρθρο 21

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

1) Ο Γενικός Γραμματέας παρακολουθεί και ελέγχει την καλή λειτουργία των γραφείων και υπηρεσιών του Συνδέσμου την κανονική και απρόσκοπτη διεξαγωγή της αλληλογραφίας, την τήρηση των πρακτικών των συλλογικών οργάνων του Σωματείου, την ταξινόμηση και διαφύλαξη των εγγράφων των Πρακτικών και εντύπων, σε κατάλληλο αρχείο και γενικά προΐσταται του μηχανισμού του και συμπαρίσταται στον πρόεδρο στα βήματα και παραστάσεις προς τις αρχές για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και επιδιώξεις του.

2) Προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο, τις προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις των καταστατικών οργάνων, όλα τα εξερχόμενα έγγραφα, τα εντάλματα πληρωμών, τις εντολές και επιταγές και συνεργάζεται μαζί του στην μελέτη, την διαχείριση και την αντιμετώπιση των υποθέσεων του Σωματείου και στην σύνταξη της έκθεσης για την δράση της Διοίκησης την οποία εισάγει στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση και στη συνέχεια εισηγείται την έκθεση αυτή στην Γενική Συνέλευση.

3) Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Γενικός Γραμματέας αναπληρώνεται προσωρινά στα καθήκοντα του από σύμβουλο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Άρθρο 22

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

1) Ο Ταμίας φροντίζει τα οικονομικά θέματα του Σωματείου παρακολουθεί την πραγματοποίηση των εσόδων και εποπτεύει για την καλή λειτουργία της λογιστικής υπηρεσίας, την  ενημερότητα  των  λογιστικών   βιβλίων  και  εγγράφων  και  την πληρότητα των παραστατικών εγγράφων, των εισπράξεων και πληρωμών. Ειδικότερα:

α) Προσυπογράφει μαζί με τον πρόεδρο τα γραμμάτια είσπραξης, ενεργεί κάθε πληρωμή που αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με εντολές και εντάλματα που φέρουν την υπογραφή του προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, τα γραμμάτια είσπραξης αριθμούνται και θεωρούνται από τον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, πριν από την χρησιμοποίηση τους.

β) Φροντίζει για την άμεση κατάθεση σε λογαριασμό ταμιευτηρίου ή όψεως στο όνομα του Σωματείου ή σε ονόματα που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, σε Τράπεζες που έχει αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και για την ανάληψη χρημάτων από αυτές με εντολές ή επιταγές του Σωματείου που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα και εκδίδονται στο όνομα του Ταμία, ο οποίος υποχρεούται να διαθέτει τα εισπραττόμενα ποσά, σύμφωνα με τις διδόμενες σ’ αυτόν εντολές και είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε διαχειριστική ανωμαλία ή έλλειμμα.

γ) Συντάσσει τακτικά κάθε μήνα κατάσταση εσόδων και εξόδων, υποβάλλει αυτή στο Διοικητικό Συμβούλιο και παρακολουθεί την κανονική και εμπρόθεσμη είσπραξη των εσόδων και πόρων του Σωματείου.

δ) Επιμελείται σε συνεργασία με τον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα για την έγκαιρη σύνταξη του προϋπολογισμού κάθε ημερολογιακής χρήσης. Παρακολουθεί και ελέγχει την ταμειακή ενημερότητα των μελών και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο πίνακα εκείνων που καθυστερούν τις υποχρεωτικές συνδρομές και άλλες

εισφορές προς τον Σύνδεσμο.

ε) Φροντίζει και επιμελείται για την καλή διατήρηση και φύλαξη των λογιστικών  βιβλίων και όλων των παραστατικών αξιών, τίτλων καθώς και του διαθέσιμου χρηματικού υπόλοιπου.

στ)  Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ορίζεται χρηματικό ποσό στα   χέρια   του ταμία, για   την   αντιμετώπιση επειγόντων   και   απρόβλεπτων μικροεξόδων και δαπανών του Σωματείου.

2)  Σε  περίπτωση  κωλύματος ή  απουσίας  του, ο  Ταμίας  αναπληρώνεται  στα καθήκοντα του από Σύμβουλο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Άρθρο 23

Το Σωματείο οφείλει να τηρεί:

Α. Μητρώο μελών, με αύξοντα αριθμό και τα πλήρη στοιχεία του κάθε μέλους.

Β. Πρακτικά συνεδριάσεων του Δ. Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων των μελών.

Γ. Βιβλίο εισπράξεων και πληρωμών, στο οποίο καταχωρούνται όλες οι αντίστοιχες πράξεις.

Δ. Βιβλίο που να εμφανίζεται όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία του Σωματείου.

Ε. Οτιδήποτε άλλο βιβλίο κρίνεται απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία του Σωματείου.

Όλα τα παραπάνω βιβλία θα πρέπει να είναι αριθμημένα και θεωρημένα από την αρμόδια αρχή.

 

Άρθρο 24

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

1) Πόροι του Συνδέσμου είναι:

α) Τα δικαιώματα εγγραφής και οι υποχρεωτικές εισφορές, όταν υφίστανται, των μελών που καθορίζονται ύστερα από απόφαση του Δ. Συμβουλίου του Σωματείου.

β) Τα εισοδήματα της κινητής και ακίνητης περιουσίας του.

γ) Τα έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, από διάφορες εκδηλώσεις, σεμινάρια και εορτές καθώς και οι προαιρετικές και οι έκτακτες εισφορές των μελών.

δ) Δεν επιτρέπεται η αποδοχή δωρεών που γίνονται ανώνυμα ή από οποιονδήποτε Κρατικό Φορέα.

ε) Η ετήσια συνδρομή ορίζεται στο ποσό των 230 Ευρώ για κάθε μέλος Ευρώ, με δικαίωμα αναπροσαρμογής ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Καταβάλλεται εφάπαξ μετά από την έγκριση της αίτησης εγγραφής του ως μέλος του Σωματείου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

στ) Η ετήσια διαχειριστική περίοδος είναι αντίστοιχη με το ημερολογιακό έτος.

 

Άρθρο 25

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1) Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και αποτελείται από τρία μέλη. Η θητεία της συμπίπτει με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι τριετής.

2) Η Ελεγκτική Επιτροπή μόλις εκλεγεί, συγκροτείται σε σώμα και με μυστική ψηφοφορία εκλέγει τον πρόεδρο της, ο οποίος και διευθύνει τις συνεδριάσεις και όλο το έργο της.

3) Έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο αδιάκαμπτος και συστηματικός έλεγχος και η παρακολούθηση της διαχείρισης των οικονομικών του Σωματείου.

4) Η Ελεγκτική Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντα της συλλογικά και κατά την εκτέλεση του έργου της έχει απόλυτη πρωτοβουλία έρευνας και ελέγχου. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας και όλα τα όργανα του Σωματείου, θέτουν στην διάθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής όλα τα διοικητικά, λογιστικά και διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία, που τηρούνται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό αυτό και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή έγγραφο, που η Ελεγκτική Επιτροπή κρίνει χρήσιμο για την άσκηση του ελέγχου της.

5) Ένα μήνα τουλάχιστον προ της συνόδου της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η Ελεγκτική Επιτροπή επιλαμβάνεται του έργου του ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης του χρόνου που έληξε και συντάσσει και υποβάλλει την έκθεση της προς το Διοικητικό Συμβούλιο σε 10 μέρες τουλάχιστον πριν από την Συνέλευση.

6) Η Ελεγκτική Επιτροπή με βάση τα παραπάνω στοιχεία και τον ισολογισμό και απολογισμό, που έγκαιρα θέτει στη διάθεση της το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει την έκθεση της, που πρέπει να είναι αιτιολογημένη, σαφής, με παρατηρήσεις, πορίσματα, συμπεράσματα και προτάσεις, αναφορικά με τα αποτελέσματα της υπό κρίση ετήσιας διαχειριστικής περιόδου. Την έκθεση της αυτή η Ελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση.

7) Ο έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων γίνεται από την Ελεγκτική Επιτροπή εντός των γραφείων του Σωματείου και απαγορεύεται η εξαγωγή ή η απομάκρυνσή τους έξω από τα γραφεία αυτού.

8) Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται έκτακτα όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο ο πρόεδρος ή τα δύο μέλη ή το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου. Η αίτηση υποβάλλεται στον πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής και πρέπει να αναφέρει τα προς συζήτηση θέματα.

9) Ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής την συγκαλεί σε συνεδρίαση μέσα σε 5 μέρες από την υποβολή της αίτησης με θέματα συζήτησης αυτά που αναγράφονται στην αίτηση.

10) Αν ο πρόεδρος δεν την συγκαλέσει στην πιο πάνω προθεσμία τότε συγκαλείται από αυτούς που έχουν κάνει την αίτηση. Σε κάθε έκτακτη σύγκληση της Ελεγκτικής Επιτροπής, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει κάθε στοιχείο που θα του ζητηθεί όπως και κατά την τακτική σύγκληση της ελεγκτικής επιτροπής.

11) Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αν είναι παρόντα τουλάχιστον 2 μέλη της και οι αποφάσεις της παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

12) Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής που απουσιάζει αδικαιολόγητα από 3 συνεχείς συνεδριάσεις τακτικές ή έκτακτες, κηρύσσεται έκπτωτη και καλείται ο αναπληρωματικός σύμφωνα με το καταστατικό και τον Νόμο.

 

Άρθρο 26

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1) Όταν η γενική συνέλευση πρόκειται να εκλέξει το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή, να αποφανθεί για ζητήματα εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση να εγκρίνει την λογοδοσία αυτής να τροποποιήσει το καταστατικό αυτό απαιτείται μυστική ψηφοφορία, αυτή γίνεται με την εποπτεία και την ευθύνη της Εφορευτικής επιτροπής.

2) Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη και εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση πριν από κάθε ψηφοφορία για θέματα της προηγούμενης παραγράφου και για την εκλογή της εφαρμόζεται ανάλογα η διαδικασία και οι διατάξεις του άρθρου 14 αυτού του καταστατικού, περί εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Στην Εφορευτική Επιτροπή δεν μπορεί να είναι μέλος υποψήφιος για τα αξιώματα για τα οποία γίνονται οι εκλογές.

4) Η εφορευτική Επιτροπή ελέγχει πριν την έναρξη της ψηφοφορίας την γνησιότητα

του αντιγράφου του Μητρώου, βάσει του οποίου διεξάγεται η ψηφοφορία, το οποίο

έχει υποχρέωση να της παραδώσει έγκαιρα το Διοικητικό Συμβούλιο.

5) Η ψηφοφορία γίνεται πάντα με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου Δημόσιου εγγράφου, από το οποίο προκύπτει η ταυτότητα του μέλους, του ασφαλιστικού ή βιβλιαρίου υγείας και με την καθιέρωση του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου και βάσει αυτού.

6) Στο βιβλιάριο σημειώνεται από τον πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής η χρονολογία άσκησης του εκλογικού δικαιώματος και τίθεται η υπογραφή του και η σφραγίδα του Σωματείου.

7) Η Εφορευτική Επιτροπή τηρεί χωριστά πρωτόκολλα ψηφοφορίας για την κάθε εκλογή καταστατικών οργάνων και για την εκλογή αντιπροσώπων στις ανώτερες οργανώσεις, στα οποία καταχωρούνται με αύξοντα αριθμό το ονοματεπώνυμο του ψηφοφόρου και τίθεται η υπογραφή του. Στο τέλος της ψηφοφορίας κλείνεται το κάθε πρωτόκολλο και υπογράφεται από την Εφορευτική Επιτροπή.

8) Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την τήρηση της τάξης κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας, ώστε να γίνεται κατά τρόπο ελεύθερο και ανεπηρέαστο να εξασφαλίζει την μυστικότητα της ψηφοφορίας, να απομακρύνει από την αίθουσα της ψηφοφορίας, οποιονδήποτε μη ψηφοφόρο και να αποφασίζει για κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση που θα προκύψει κατά την ψηφοφορία και τα συναφή με αυτή θέματα. Μπορεί να επιτρέψει την παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων του Σωματείου για την επιβοήθηση του έργου της.

9) Κατά την διάρκεια της διεξαγωγής των εκλογών και την ανακήρυξη των επιτυχόντων, μπορεί να βρίσκεται στον χώρο της εκλογής ένας αντιπρόσωπος από κάθε συνδυασμό υποψήφιων.

10) Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή αφού βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει άλλος ψηφοφόρος, ανοίγει την ψηφοδόχο και κάνει διαλογή των ψηφοδελτίων, τηρώντας πίνακα διαλογής και ανακηρύσσει από τους υποψηφίους τους εκλεγέντες για τα αντίστοιχα αξιώματα και τους επιλαχόντες αναπληρωματικούς.

11) Η Εφορευτική Επιτροπή για την ψηφοφορία, την διαλογή των ψήφων, την ανακήρυξη των επιτυχόντων, τις υποβληθείσες ενστάσεις, τις αποφάσεις της για κάθε θέμα που προέκυψε κατά τις εκλογές, συντάσσει σχετικό πρακτικό που υπογράφεται απ’ όλα τα μέλη της.

12) Τα μέλη του Σωματείου όταν εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου δεν ανακαλούνται από τις Οργανώσεις τους, όσο διάστημα διαρκεί η θητεία τους αυτή στον Σωματείο.

13) Σε περίπτωση εκλογής νέων μελών, δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση του Σωματείου έχουν τα νέα μέλη.

 

Άρθρο 27

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ έχει την δική του σφραγίδα. Η σφραγίδα του είναι κυκλική και φέρει κυκλικά την επωνυμία του Σωματείου, και στο κέντρο τον διακριτικό του τίτλο.

 

Άρθρο 28

Απαγορεύεται απολύτως οποιαδήποτε εξάρτηση του Σωματείου με πολιτικά κόμματα και η ανάμειξη του σε ενέργειες που επιδιώκουν άμεσα ή έμμεσα πολιτικούς σκοπούς.

 

Άρθρο 29

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προτείνει και η Γενική Συνέλευση του Σωματείου να επιλέγει επίτιμα μέλη που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στο συνδικαλιστικό κυρίως τομέα, υπό τον όρο ότι δεν θα είναι σε ενεργό επαγγελματική ή συνδικαλιστική δράση και γενικότερα μεταξύ προσώπων που με τον οποιοδήποτε τρόπο ενήργησαν και συνέβαλλαν αποφασιστικά στην προβολή και επίλυση ζωτικών προβλημάτων.

Την εκλογή επίτιμων μελών του Σωματείου μπορεί να προτείνει προς το Δ. Σ. και η Γενική Συνέλευση, μέλη και οι εκπρόσωποι τους.

 

Άρθρο 30

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Για την τροποποίηση του καταστατικού αυτού αποφασίζει η Γενική Συνέλευση που συνέρχεται για τον σκοπό αυτό. θεωρείται σε απαρτία εφόσον παρευρίσκεται το ήμισυ τουλάχιστον του όλου αριθμού των μελών.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων κατά τη Γενική Συνέλευση.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 31

1. Για οτιδήποτε που δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2081/92 και οι συναφείς διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο επαγρυπνεί για την πίστη εφαρμογή των διατάξεων του καταστατικού, με πνεύμα προσήλωσης στην πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου και την περιφρούρηση και προαγωγή των αναφερόντων μελών.

 

Άρθρο 32

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

1) Το Σωματείο διαλύεται:

α) Όταν ο αριθμός των μελών μειωθεί κάτω των δέκα (10).

β) Κατόπιν δικαστικής απόφασης όπως ορίζει ο νόμος.

γ) Ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συνέρχεται ειδικά για τον σκοπό αυτό, κατά την οποία απαιτείται απαρτία του μισού τουλάχιστον των οικονομικών τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των % των παρόντων.

2) Διαλυομένου του Σωματείου η περιουσία αυτού έρχεται σε άλλο ή μέλλοντα να λειτουργήσει Σωματείο του ίδιου επαγγελματικού κλάδου και σκοπού. Σε καμιά περίπτωση η περιουσία του Σωματείου δεν διανέμεται μεταξύ των μελών του.

Το καταστατικό τούτο αποτελείται από τριάντα δύο (32) άρθρα , διαβάστηκε συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολο του από τη Συνέλευση των ιδρυτών και θα ισχύσει από την απόκτηση νομικής προσωπικότητας του Σωματείου.

Για θέματα που δεν ρυθμίζονται σ΄ αυτό το καταστατικό, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του νόμου και των σκοπών του Σωματείου.


ΠΑΣΚΚΕΔΙ

Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Εξειδικευμένο portal ενημέρωσης για τον κλάδο της Εστίασης και τους καταναλωτές – Αποκλειστικές υπηρεσίες για καταστήματα ΚΥΑ – Πιστοποιημένος φορέας αδειών δημόσιας εκτέλεσης μουσικής με αναγνώριση από τον ΟΠΙ.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣΣΗΜΑΝΤΙΚΑ


Εγγραφή στο newsletterΕνισχύστε την προσπάθειά μας!

ΔΩΡΕΑΝ Εγγραφή μέλους