Υποχρεωτική επισήμανση προέλευσης στα τρόφιμα προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

26 Ιουνίου, 2020
Υποχρεωτική επισήμανση προέλευσης στα τρόφιμα προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σύμφωνα με Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την καταχώριση της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών, καλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσπίσει την υποχρεωτική δήλωση προέλευσης για όλα τα τρόφιμα με στόχο την πρόληψη της απάτης, την προστασία της δημόσιας υγείας και τη διασφάλιση του δικαιώματος των καταναλωτών στην ενημέρωση.

Έχει ήδη εκδοθεί και σχετικό Έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Βασικοί στόχοι είναι:

1. Η χώρα προέλευσης πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά σε όλα τα μεταποιημένα και μη μεταποιημένα τρόφιμα που κυκλοφορούν στην ΕΕ, χωρίς παρέκκλιση για τα καταχωρισμένα εμπορικά σήματα και τις γεωγραφικές ενδείξεις.

2. Στα μεταποιημένα τρόφιμα, πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά η προέλευση των πρωταρχικών συστατικών, όταν αυτή διαφέρει από την προέλευση του τελικού προϊόντος.

3. Βελτίωση της συνέπειας των ετικετών, π.χ. να περιέχουν εναρμονισμένες πληροφορίες για τις μεθόδους παραγωγής και μεταποίησης, προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια σε όλη την τροφική αλυσίδα.

Αν η συγκεκριμένη πρωτοβουλία κριθεί επιτυχής (1.000.000 υπογραφές από τουλάχιστον 7 κράτη-μέλη), η Ε.Ε. θα πρέπει ενδεχομένως να υιοθετήσει σχετικά μέτρα σε κοινοτικό επίπεδο, και τα πιλοτικά εθνικά μέτρα που έχουν υιοθετήσει ήδη κάποια κράτη-μέλη (κυρίως για το γάλα και το κρέας) θα έχουν ευνοϊκή τύχη ως προς τη συνέχισή τους.

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των κρατών-μελών που έχουν υιοθετήσει εθνικά μέτρα για την υποχρεωτική επισήμανση προέλευσης του γάλακτος στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα.


ΠΑΣΚΚΕΔΙ

Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Εξειδικευμένο portal ενημέρωσης για τον κλάδο της Εστίασης και τους καταναλωτές – Αποκλειστικές υπηρεσίες για καταστήματα ΚΥΑ – Πιστοποιημένος φορέας αδειών δημόσιας εκτέλεσης μουσικής με αναγνώριση από τον ΟΠΙ.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣΣΗΜΑΝΤΙΚΑ


Εγγραφή στο newsletterΕνισχύστε την προσπάθειά μας!

ΔΩΡΕΑΝ Εγγραφή μέλους