Γαλάζιες σημαίες 2019 – 7ος στην Ελλάδα ο δήμος Αριστοτέλη!

22 Μαΐου, 2019
Γαλάζιες σημαίες 2019 - 7ος στην Ελλάδα ο δήμος Αριστοτέλη!
Ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΙΙΨ), Εθνικό Χειριστή του Διεθνούς Προγράμματος «Γαλάζια Σημαία» στη χώρα μας

Γαλάζιες σημαίες 2019 – 7ος στην Ελλάδα ο δήμος Αριστοτέλη!

Ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΙΙΨ), Εθνικό Χειριστή του Διεθνούς Προγράμματος «Γαλάζια Σημαία» στη χώρα μας, οι βραβεύσεις ακτών, μαρινών και σκαφών αειφόρου τουρισμού.

Με συνολικά 515 βραβευμένες ακτές, η Ελλάδα κατέχει την 2η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 47 χώρες. Ιδρυτής και Διεθνής Συντονιστής του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, με έδρα τη Δανία και μέλη 73 χώρες από όλες τις ηπείρους. Πρώτη στην Ελλάδα αναδείχθηκε και φέτος, με 92 σημαίες, η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ενώ συνολικά η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε 3.797 ακτές, 695 μαρίνες και 67 σκάφη αειφόρου τουρισμού σε όλο τον κόσμο.

Ο Δήμος Αριστοτέλη μέσω των δύο Νομικών του Προσώπων, του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου και της Αξιοποίησης Τουριστικών Ακινήτων, έθεσε ως βασική προτεραιότητά του, την ανάδειξη του φυσικού κάλλους και της οργάνωσης των ακτών του Δήμου και κατάφερε το 2019 να έχει 15 βραβευμένες παραλίες γεγονός που τον κατατάσσει 7ο Δήμο στην Ελλάδα ανάμεσα σε 96 Δήμους που συμμετέχουν στον θεσμό.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βράβευση μίας ακτής με τη «Γαλάζια Σημαία», είναι η ποιότητα υδάτων σε αυτήν να είναι «Εξαιρετική». Η ποιότητα υδάτων παρακολουθείται κάθε μήνα και τα αποτελέσματα αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της κάθε ακτής. Καμία άλλη διαβάθμιση της ποιότητας, ακόμα και «Καλή», δεν είναι αποδεκτή από το Πρόγραμμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η βράβευση έχει διάρκεια ενός έτους.

Επιπλέον να τηρούνται και τα υπόλοιπα από τα συνολικά 33 κριτήρια (25 για τις μαρίνες), τα οποία αναφέρονται σε καθαριότητα θάλασσας και ακτής, οργάνωση ακτής, πληροφόρηση, ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών, προστασία του φυσικού πλούτου της ακτής και του παράκτιου χώρου και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Να διευκρινίσουμε ότι με την γαλάζια σημαία δεν βραβεύεται το φυσικό κάλος μιας ακτής αλλά η οργάνωσή της σε συνδυασμό με την καθαρότητα των νερών, συνεπώς αν δεν υπάρχει αυτός ο συνδυασμός δεν είναι εφικτή η βράβευση της ακτής.

Η διαδικασία για να βραβευτεί μια ακτή περιλαμβάνει δύο φάσεις προετοιμασίας. Τη χειμερινή περίοδο κάθε έτους (Νοέμβριο- Δεκέμβριο), από τα στελέχη των νομικών προσώπων του Δήμου και συνολικά για όλες τις ακτές, αποστέλλεται στην ΕΕΠΦ ηλεκτρονικά η αίτηση (σε Ελληνικά & Αγγλικά) η οποία περιλαμβάνει τεχνικό δελτίο, το υλικό της προηγούμενης περιόδου, φωτογραφικό υλικό, σχεδιαγράμματα, περιβαλλοντικές δράσεις έτσι ώστε να αποδειχτεί ότι η κάθε ακτή πληρούσε τα κριτήρια και ήταν οργανωμένη.

Εν συνεχεία, η αίτηση ελέγχεται και κατόπιν προωθείται στην ΕΕΚ (Εθνική Επιτροπή Κρίσεων), η οποία εξετάζει τις αιτήσεις και όσες θεωρεί άξιες βράβευσης τις προωθεί στη Διεθνή Επιτροπή Κρίσεων (ΔΕΚ), με έδρα τη Δανία, η οποία και μόνη αποφασίζει τελεσίδικα για τις βραβεύσεις σε όλο τον κόσμο. Κατά την δεύτερη φάση και περί τα μέσα Μάιου ανακοινώνονται οι ακτές που έχουν βραβευθεί, μας αποστέλλεται το υλικό και ξεκινάμε να ετοιμάζουμε τις ακτές στις αρχές του Ιουνίου με την βοήθεια των διαχειριστών.

Αφού ολοκληρώσουμε την ετοιμασία και οργανώσουμε τις ακτές αποστέλλουμε το υλικό στην ΕΕΠΦ. έτσι ώστε να μας αποστείλουν και να παραλάβουμε τη Γαλάζια Σημαία για το τρέχον έτος. Η Γαλάζια Σημαία μπορεί να αναρτηθεί μόνο όταν βγουν τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων των νερών για κάθε ακτή. Στην συνέχεια Επιθεωρητές, από τον Εθνικό Χειριστή αλλά και τον Διεθνή Συντονιστή, επισκέπτονται. πολλές φορές απροειδοποίητα, τις βραβευμένες ακτές της χώρας κατά τη θερινή κολυμβητική περίοδο και ελέγχουν αν τηρούνται τα κριτήρια του Προγράμματος. Προβλήματα ή παραλείψεις που εντοπίζονται κατά την επιθεώρηση γνωστοποιούνται στον διαχειριστή ώστε να αντιμετωπιστούν. Σε περίπτωση σημαντικού προβλήματος απαιτείται από τον Εθνικό Χειριστή η απόσυρση της Γαλάζιας Σημαίας για χρονικό διάστημα 3 ως 15 ημερών, και μέχρι την αντιμετώπισή του, με υποχρεωτική αντίστοιχη πληροφόρηση για το γεγονός στον Πίνακα Ανακοινώσεων. Σε περίπτωση σοβαρής παράλειψης, αποσύρεται οριστικώς, με εντολή του Εθνικού Χειριστή, η Γαλάζια Σημαία, και η ακτή αφαιρείται από τους πίνακες βραβευμένων ακτών. Επισκέπτες των ακτών που εντοπίζουν προβλήματα συχνά αναφέρονται στον Εθνικό Χειριστή, αλλά και απ’ ευθείας στο Διεθνή Συντονιστή

Η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης παρακολουθείται κάθε χρόνο από την ΕΓΥ (Ειδική Γραμματεία Υδάτων), μέσω δειγματοληψιών ελέγχου που γίνονται από διαπιστευμένα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥΔ) εργαστήρια.

Οι ακτές που βραβεύθηκαν στο Δήμο Αριστοτέλη με Γαλάζια Σημαία για το έτος 2019, είναι οι εξής:

 1. Ιερισσός/Δημοτική 1 (Κάμπινγκ Ιερισσός)
 2. Ιερισσός/Δημοτική 2 (Κιόσκι 2)
 3. Ιερισσός Δημοτική 3 (Beach Bar Reload)
 4. Καμπούδι 1 (Ξενοδοχείο Ακραθως)
 5. Καμπούδι 2 (Ξενοδοχείο Θεοξένια)
 6. Καμπούδι 3 (Ξενοδοχείο Ακτή)
 7. Ουρανούπολη I (Ξενοδοχείο Ξενία)
 8. Ουρανούπολη 2 (Ξενοδοχείο Αετών Μέλαθρον)
 9. Ουρανούπολη 3 (Ξενοδοχείο Αριστοτέλης)
 10. Άγιος Παύλος (Ξενοδοχείο Αλέξανδρος)
 11. Αμμουλιανή – Πόρτο Άγιο
 12. Άμμουλιανή Αλυκές (Κάμπινγκ Αλυκές)
 13. Νέα Ρόδα 2 (Beach Bar Ξέρξης)
 14. Κάμπος Πυργαδίκια (Beach Bar Coco Άμμος)
 15. Ολυμπιάδα- Παραλία Ολυμπιάδας

Πηγή: Τύπος Χαλκιδικής

Εγγραφή Μέλους ΔΩΡΕΑΝ – Κατάστημα Εστίασης/Διασκέδασης

Αγαπητέ επισκέπτη σε προσκαλούμε να εγγραφείς ως μέλος του ΠΑΣΚΕΔΙ. Μαζί μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Τα 35.000 μέλη μας το ξέρουν. Γίνε κι εσύ μέλος!

Αν είσαι ήδη μέλος επέλεξε: Σύνδεση

Αν δεν είσαι μέλος μπορείς να εγγραφείς ΔΩΡΕΑΝ τώρα: Εγγραφή

Έχοντας την ιδιότητα του καταστηματάρχη υγειονομικού ενδιαφέροντος μπορείς να εγγραφείς ως μέλος του ΠΑΣΚΕΔΙ εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

Αναλυτικότερα τα προνόμια των μελών εδώ.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος όλα τα νέα πάνω στην εστίαση, τον κλάδο της φιλοξενίας και τον τουρισμό; Θέλεις να ξέρεις όλα τα νέα που θα απογειώσουν την επιχείρησή σου;

Ακολούθησε τώρα το ΠΑΣΚΚΕΔΙ στα social media και μείνει διαρκώς online!

Κάντε like στο Facebook, ή follow σε Instagram & twitter!


ΠΑΣΚΚΕΔΙ

Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Εξειδικευμένο portal ενημέρωσης για τον κλάδο της Εστίασης και τους καταναλωτές – Αποκλειστικές υπηρεσίες για καταστήματα ΚΥΑ – Πιστοποιημένος φορέας αδειών δημόσιας εκτέλεσης μουσικής με αναγνώριση από τον ΟΠΙ.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ


Ενισχύστε την προσπάθειά μας!

ΔΩΡΕΑΝ Εγγραφή μέλους