Φορολογικές απαλλαγές ανακοινώθηκαν για τους πληγέντες από τις πυρκαγιές στην ανατολική Αττική

9 Αυγούστου, 2018
Φορολογικές απαλλαγές ανακοινώθηκαν για τους πληγέντες από τις πυρκαγιές στην ανατολική Αττική
Όπως ήταν αναμενόμενο, ανακοινώθηκαν οι φορολογικές απαλλαγές για τους συμπολίτες μας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23/7/2018.

Φορολογικές απαλλαγές ανακοινώθηκαν για τους πληγέντες από τις πυρκαγιές στην ανατολική Αττική

Όπως ήταν αναμενόμενο, ανακοινώθηκαν οι φορολογικές απαλλαγές για τους συμπολίτες μας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23/7/2018. Οι Εγκύκλιοι της ΑΑΔΕ που εκδόθηκαν σχετικά με τα φορολογικά μέτρα για τους πυρόπληκτους της Αττικής αφορούν πολίτες και επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23.7.2018

Οι Εγκύκλιοι, που φέρουν την υπογραφή από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, δημοσιεύτηκαν στην ΕτΚ περιλαμβάνοντας, αρχικά, παράταση του χρόνου υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών, των δηλώσεων ΦΠΑ και καταβολής φόρου που προκύπτει από αυτές για τους πληγέντες στις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής και Δυτικής Αττικής» (ΠΟΛ 1141/24-7-2018).

Επίσης, ορίστηκε καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 6 της από 26.7.2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία λαμβάνονται έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών. Παράλληλα, εγκρίθηκε η διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ των παραδόσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο αντιμετώπισης αναγκών των πληγέντων (ΠΟΛ 1152/30-7-2018). Συμπεριλαμβάνεται, ακόμα, η απαλλαγή από ΦΠΑ για δωρεάν παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών από υποκειμένους στον ΦΠΑ για την κάλυψη των αναγκών των πληγέντων (ΠΟΛ 1153/30-7-2018).

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, αναμένεται χορήγηση της απαλλαγής που ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287), για κτίσματα μετά του αναλογούντος σε αυτά οικοπέδου, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω σεισμού, πυρκαγιάς ή πλημμύρας και έχουν αποδεδειγμένα ολοσχερώς καταστραφεί ή υποστεί λειτουργικές ζημιές που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα (ΠΟΛ 1151/2018)

Πολίτες και επιχειρήσεις αρμοδιότητας ΔΟΥ Παλλήνης και ΔΟΥ Ελευσίνας

Σχετικά με την ημερομηνία καταβολής των δόσεων φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 αρμοδιότητας των ΔΟΥ Παλλήνης και ΔΟΥ Ελευσίνας, μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις 23 Ιουλίου 2018, και σε εφαρμογή των όσων προβλέπονται στην ΠΝΠ της 26ης Ιουλίου 2018 (ΦΕΚ Α’ 138), διευκρινίζεται ότι τα φυσικά πρόσωπα αρμοδιότητας των ΔΟΥ Παλλήνης και ΔΟΥ Ελευσίνας καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, αρμοδιότητας των ΔΟΥ αυτών, που μέχρι σήμερα έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, καθώς και εκείνα που θα υποβάλουν μέχρι 30.10.2018 και 31.10.2018 αντίστοιχα, καταβάλλουν τον φόρο εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 σε τρεις (3) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι τις 31.10.2018 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι τις 30.11.2018 και 31.12.2018 αντίστοιχα.

Στο ίδιο πλαίσιο, τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, αρμοδιότητας των ΔΟΥ Παλλήνης και ΔΟΥ Ελευσίνας, ανεξαρτήτως του χρόνου υποβολής των δηλώσεων και εφόσον υποβληθούν μέχρι και τις 30.10.2018, καταβάλλουν τον φόρο. Να σημειωθεί ότι η προσαρμογή των δόσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΠΝΠ  Μέτρα στήριξης των πληγέντων και η τακτοποίηση της εικόνας των μη εξοφλημένων δόσεων θα γίνει από τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται προς τούτο ενέργεια των φορολογουμένων. Η νέα εικόνα αναμένεται να εμφανιστεί στην προσωποποιημένη πληροφόρηση μέχρι τις 6 Αυγούστου 2018. Η οίκοθεν προσαρμογή των δόσεων δεν θα μεταβάλει την ταυτότητα οφειλής που εμφανίστηκε κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων.

Τυχόν ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί ή θα καταβληθούν ως την προθεσμία υποβολής της πρώτης δόσης (31.10.2018) θα συμψηφιστούν με το ποσό της πρώτης δόσης ή και επόμενων, εφόσον τα καταβληθέντα υπερβαίνουν το ποσό της πρώτης δόσης.

Η στήριξη με τέτοιες αποφάσεις είναι το ελάχιστο που μπορεί να παράσχει το ελληνικό κράτος για να βοηθήσει τους πληγέντες των πυρκαγιών στην ανατολική Αττική. Φυσικά το κενό των ανθρώπινων ζωών που χάθηκαν είναι δυσαναπλήρωτο…


ΠΑΣΚΚΕΔΙ

Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Εξειδικευμένο portal ενημέρωσης για τον κλάδο της Εστίασης και τους καταναλωτές – Αποκλειστικές υπηρεσίες για καταστήματα ΚΥΑ – Πιστοποιημένος φορέας αδειών δημόσιας εκτέλεσης μουσικής με αναγνώριση από τον ΟΠΙ.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ


Ενισχύστε την προσπάθειά μας!

ΔΩΡΕΑΝ Εγγραφή μέλους