Ερώτηση στη Βουλή οι καταχρήσεις και οι παρατυπίες που χρεώνονται στην ΕΥΕΔ

5 Δεκεμβρίου, 2018
Ερώτηση στη Βουλή οι καταχρήσεις και οι παρατυπίες που χρεώνονται στην ΕΥΕΔ
Όπως διαπιστώνει η κα Κεφαλίδου, μέσα από σειρά δημοσιευμάτων διαπιστώνεται η παντελής έλλειψη διαφάνειας και χρηστής διοίκησης στην ΕΥΕΔ

Ερώτηση στη Βουλή οι καταχρήσεις και οι παρατυπίες που χρεώνονται στην ΕΥΕΔ

Η Χαρά Κεφαλίδου βουλευτής Δράμας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και υπεύθυνη Πολιτισμού κατέθεσε ερώτηση προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κα Μ. Ζορμπά αναφορικά με την έλλειψη διαφάνειας και χρηστής διοίκησης στην Ειδική Υπηρεσία Έκτακτης Διαχείρισης Δικαιωμάτων (ΕΥΕΔ) του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Όπως διαπιστώνει η κα Κεφαλίδου, μέσα από σειρά δημοσιευμάτων διαπιστώνεται η παντελής έλλειψη διαφάνειας και χρηστής διοίκησης στην Ειδική Υπηρεσία Έκτακτης Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων (ΕΥΕΔ) του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ). Η αδιαφάνεια αυτή μπορεί να συγκριθεί μόνον με την «περίοδο ΑΕΠΙ» όπου δεν γνώριζε κανείς ούτε αμοιβές, ούτε έξοδα. Η διαφορά είναι ότι τότε τα έξοδα καταβάλλονταν από χρήματα των δημιουργών. Σήμερα καταβάλλονται από χρήματα ολόκληρου του ελληνικού λαού. Στο κλίμα αυτό της αδιαφάνειας, εύκολα διαπιστώνει κανείς ότι, μέχρι σήμερα (τελευταίος έλεγχος 27.11.2018 και ώρα 14:10), η Ειδική Υπηρεσία δεν έχει προχωρήσει σε καμία ανάρτηση απόφασής της στη «Διαύγεια» (https://et.diavgeia.gov.gr/f/EYED) ως οφείλει.

Συνεχίζοντας, συμπληρώνει ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 3861/2010 οι Πράξεις που δεν αναρτώνται στη «Διαύγεια» όχι απλώς δεν εκτελούνται, αλλά δεν έχουν νομική ισχύ, ούτε παράγουν έννομα αποτελέσματα. Επίσης, η μη ανάρτηση ή η μη έγκαιρη ανάρτηση στο διαδίκτυο των πράξεων συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για το όργανο που τις εξέδωσε ή για τον υπάλληλο που έχει την ευθύνη για την ανάρτηση (παρ. 5 άρθρου 3 Ν. 3861/2010 όπως προστέθηκε με τη παρ.4 του τρίτου άρθρου του Ν.4057/2012).

Παράλληλα, σύμφωνα δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών (21/10/2018) περίληψη μισθωτηρίου του κτηρίου της ΑΕΠΙ, μέσω του οποίου η ΕΥΕΔ ενοικίασε το κτήριο, αναρτήθηκε στο Taxis. Ωστόσο, οι αναρτήσεις στο Taxis σχετίζονται με φορολογικές υποχρεώσεις. Στα έγγραφα αυτά όμως δεν έχουν πρόσβαση οι πολίτες παρά μόνον οι άμεσα ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τους σχετικούς κωδικούς. Το συμπέρασμα που καταλήγει η κα Κεφαλίδου είναι ότι δεν τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία!

Μάλιστα, στο πλαίσιο της ερώτησής της στη Βουλή, σημειώνει ότι δεν είναι η πρώτη φορά που σας καταθέτει σχετική ερώτηση με την αδιαφάνεια, τη μη χρηστή διοίκηση και τις σοβαρές παραλείψεις που παρατηρούνται σε φορείς διαχείρισης της πνευματικής ιδιοκτησίας. Για την ακρίβεια, στις 04.09.2018 είχε καταθέσει ακόμη μια ερώτηση σχετικά με την αύξηση της αμοιβής του Προέδρου του ΟΠΙ της τάξης των 9.500%, η οποία ισοδυναμεί με μισθό 4.800 Ευρώ το μήνα. Τότε είχατε απαντήσει (με το υπ’ αριθμ. 432002/1461/12.10.2018) ότι η αποζημίωση του Προέδρου του ΟΠΙ ορίζεται με ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού, η οποία μέχρι τότε δεν είχε εκδοθεί ακόμη. Αλήθεια τι έχει γίνει με αυτήν την Απόφαση;

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΥΕΔ λειτουργεί ως Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων, με χρονική διάρκεια τα δυο έτη. Δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2018 μετά από σχετική υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2085,τ.Β/07.06.2018) της προκατόχου σας, είναι αυτοτελής υπηρεσία του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ), Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενου από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Εποπτικές αρμοδιότητες ασκεί στην ΕΥΕΔ ο εκάστοτε Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Ως εκ τούτων, οι ερωτήσεις της κας Κεφαλίδου προς την αρμόδια Υπουργό είναι οι εξής:

Γιατί μέχρι σήμερα (τελευταίος έλεγχος 27.11.2018 και ώρα 14:10) η ΕΥΕΔ δεν έχει αναρτήσει καμία Απόφαση ή Διοικητική Πράξη της στη «Διαύγεια», παρ’ ότι έχει το δικό της χωριστό ιστότοπο;

Πώς λειτουργεί μέχρι σήμερα η ΕΥΕΔ ενώ οι Αποφάσεις – Πράξεις της δεν έχουν νομική ισχύ;

Από κει και πέρα, ζητούνται:

Ενημέρωση για τις ενέργειες στις οποίες δεν έχει προβεί η κα Υπουργός για τον πειθαρχικό έλεγχο όσων έχουν παρανομήσει λόγω της μη ανάρτησης ή της μη έγκαιρης ανάρτησης των Πράξεων της ΕΥΕΔ στη Διαύγεια.

Να προσκομισθεί ο κατάλογος των δαπανών – πληρωμών που έχουν γίνει μέχρι σήμερα από την ΕΥΕΔ, παρά τη μη ανάρτησή τους στη «Διαύγεια».

Μια ακόμα ερώτηση είναι πότε έγινε η ανάρτηση του μισθωτηρίου που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα των Συντακτών (21.10.2018) στο Taxis και για ποιο λόγο δεν έγινε δημόσια γνωστή η μίσθωση;

Επίσης, να κατατεθεί το μισθωτήριο και γνωστοποιηθούν:

α. Πως είναι δυνατόν ενώ η ΑΕΠΙ οφείλει στον ΟΠΙ 750.000 ευρώ να της υπόσχεται η ΕΥΕΔ μίσθωμα; Υπάρχει στο μισθωτήριο όρος συμψηφισμού του μισθώματος με τις οφειλές της ΑΕΠΙ προς τον ΟΠΙ;

β. Προσκομίστε μας αντίγραφο πρακτικού Δ.Σ. βάσει του οποίου εγκρίθηκε η εν λόγω μίσθωση.

γ. Γνωρίστε μας αν ελήφθησαν προσφορές και για άλλα ακίνητα και στη βάση ποιας λογικής θεωρήθηκε η συγκεκριμένη προσφορά ως η προσφορότερη;

δ. Πως κρίθηκε ότι το μίσθωμα των 10.000 Ευρώ είναι ένα λογικό μίσθωμα για το εν λόγω κτήριο; Ποια στοιχεία λήφθηκαν υπόψη και έχουν αναφερθεί στα πρακτικά του Δ.Σ.;

ε. Γνωρίστε μας αν το κτήριο στο οποίο στεγαζόταν η ΑΕΠΙ αποτελεί μέρος της πτωχευτικής περιουσίας και αν υπάρχει κίνδυνος να βγει σε πλειστηριασμό. Εξηγήστε μας πώς είναι δυνατόν η ΕΥΕΔ να επιλέξει να νοικιάσει κτήριο το οποίο κινδυνεύει να βγει στον πλειστηριασμό και να πετάξει στον αέρα όλη την υποδομή που θα έχει δημιουργηθεί ως τότε;

Η τοποθέτηση-ερώτηση της κα Κεφαλίδου ολοκληρώνεται με αναφορά στην περίληψη του μισθωτηρίου που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα των Συντακτών, στην οποία φαίνεται ότι το μίσθωμα έχει κατασχεθεί από δικαιούχους μέλη της ΕΥΕΔ τη στιγμή μάλιστα που η ΑΕΠΙ οφείλει χρήματα στον ΟΠΙ! Πώς έλαβαν γνώση του μισθωτηρίου οι εν λόγω δικαιούχοι, αφού το μισθωτήριο ήταν αναρτημένο μόνον στο Taxis και ποιοι δικαιούχοι έχουν κάνει κατάσχεση και για ποιά ποσά;

Η τελική φάση της ερώτησης αφορά τις προθέσεις της κας Υπουργού για όλα τα ανωτέρω (και ιδίως για τα χρήματα τα οποία όφειλε να λάβει ο ΟΠΙ και δεν έλαβε λόγω παραλείψεων), καθώς και πρόκειται να λάβει τουλάχιστον διοικητικά μέτρα εναντίον όσων είναι υπεύθυνοι για την κατάσταση αυτή.

Εγγραφή Μέλους ΔΩΡΕΑΝ – Κατάστημα Εστίασης/Διασκέδασης

Αγαπητέ επισκέπτη σε προσκαλούμε να εγγραφείς ως μέλος του ΠΑΣΚΕΔΙ. Μαζί μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Τα 35.000 μέλη μας το ξέρουν. Γίνε κι εσύ μέλος!

Αν είσαι ήδη μέλος επέλεξε: Σύνδεση

Αν δεν είσαι μέλος μπορείς να εγγραφείς ΔΩΡΕΑΝ τώρα: Εγγραφή

Έχοντας την ιδιότητα του καταστηματάρχη υγειονομικού ενδιαφέροντος μπορείς να εγγραφείς ως μέλος του ΠΑΣΚΕΔΙ εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

Αναλυτικότερα τα προνόμια των μελών εδώ.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος όλα τα νέα πάνω στην εστίαση, τον κλάδο της φιλοξενίας και τον τουρισμό; Θέλεις να ξέρεις όλα τα νέα που θα απογειώσουν την επιχείρησή σου;

Ακολούθησε τώρα το ΠΑΣΚΚΕΔΙ στα social media και μείνει διαρκώς online!

Κάντε like στο Facebook, ή follow σε Instagram & twitter!


ΠΑΣΚΚΕΔΙ

Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Εξειδικευμένο portal ενημέρωσης για τον κλάδο της Εστίασης και τους καταναλωτές – Αποκλειστικές υπηρεσίες για καταστήματα ΚΥΑ – Πιστοποιημένος φορέας αδειών δημόσιας εκτέλεσης μουσικής με αναγνώριση από τον ΟΠΙ.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣΣΗΜΑΝΤΙΚΑ


Εγγραφή στο newsletterΕνισχύστε την προσπάθειά μας!

ΔΩΡΕΑΝ Εγγραφή μέλους