Επιστολή ΠΑΣΚΕΔΙ προς FORTHNET: Απαλλαγή πληρωμών επαγγελματικών συνδρομών για όσο διαρκούν τα μέτρα για τον κορωνοϊό

14 Απριλίου, 2020
Επιστολή ΠΑΣΚΕΔΙ προς FORTHNET: Απαλλαγή πληρωμών επαγγελματικών συνδρομών για όσο διαρκούν τα μέτρα για τον κορωνοϊό
Επιστολή ΠΑΣΚΕΔΙ προς FORTHNET: Απαλλαγή πληρωμών επαγγελματικών συνδρομών για όσο διαρκούν τα μέτρα για τον κορωνοϊό.

Επιστολή προς την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. με διακριτικό τίτλο “FORTHNET A.E.” προκειμένου να απαλλαγούν άμεσα όλα τα καταστήματα εστίασης με επαγγελματικές συνδρομές, για ανωτέρω βία, όσο διαρκούν τα μέτρα της κυβέρνησης λόγω κορωνοϊού απέστειλε το ΠΑΣΚΕΔΙ.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το περιεχόμενο της επιστολής, ο συμβατικός ορισμός ενός γεγονότος ανωτέρας βίας περιλαμβάνει έναν κατάλογο γεγονότων που δεν αναμένονται κατά την ημερομηνία της σύμβασης, είναι πέραν του ελέγχου του συμβαλλόμενου μέρους, τα γεγονότα αυτά δεν είναι αποτέλεσμα άμεσα ή έμμεσα σφάλματος, πλημμέλειας ή αμέλειας του μέρους που επικαλείται την ανωτέρα βία, και οι περιστάσεις αυτές εμποδίζουν ή καθυστερούν το θιγόμενο μέρος να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Πολύ συχνά, αλλά όχι πάντα, στις σχετικές ρήτρες συναντάμε τις «επιδημίες» και σε ορισμένες περιπτώσεις τις «πανδημίες» ως γεγονότα ανωτέρας βίας. Ωστόσο σε πολλές συμβάσεις δεν προβλέπεται η επιδημία ως λόγος ανωτέρας βίας. Η λεκτική διατύπωση της εν λόγω ρήτρας έχει σημασία προκειμένου να καλυφθεί η περίπτωση του κορωνοϊού. Αν παρά την απουσία της «επιδημίας» ή «πανδημίας» ως λόγου ανωτέρας βίας, έχει διατυπωθεί ότι λόγο συνιστά και κάθε άλλο γεγονός που βρίσκεται εκτός ελέγχου του συμβαλλόμενου μέρους, τότε θα μπορεί να καλυφθεί και η συγκεκριμένη περίπτωση.

Εν προκειμένω η διάδοση του κορωνοϊού έχει ως αποτέλεσμα κρατικές/κυβερνητικές ενέργειες αλλά και αποφάσεις ιδιωτικών εταιρειών που συνίστανται σε απαγορεύσεις και περιορισμούς (πχ. απαγόρευση κυκλοφορίας, ακύρωση πτήσεων, αναστολή λειτουργίας δημόσιων υπηρεσιών κλπ.). Οι συνέπειες τέτοιων μέτρων επηρεάζουν είτε άμεσα είτε έμμεσα την εφαρμογή εμπορικών συμφωνιών. Η πρόβλεψη και ακριβής διατύπωση ρήτρας ανωτέρας βίας στις συμβάσεις με πρόνοια διαδικαστικών λεπτομερειών επίκλησης της θα έχει θετικές επιπτώσεις στην εκτέλεση των συμφωνιών. Αλλά και η επανεξέταση και επαναδιατύπωση ασαφών και προβληματικών ρητρών ανωτέρας βίας σε υφιστάμενες συμβάσεις θα ήταν μια έξυπνη και λογική κίνηση, καθώς η εξάπλωση του κορωνοϊού είναι σε πλήρη εξέλιξη και οι συνέπειές του είναι άγνωστο προς το παρόν να προβλεφθούν τόσο ως προς το χρόνο όσο και ως προς τον αντίκτυπο τους.

Συνεπώς σύμφωνα με το άρθρο 18 των συμβάσεων σας, αναμένουμε από την πλευρά σας την παροχή δωρεάν επαγγελματικής συνδρομής προς όλα τα καταστήματα και επιχειρήσεις από 15.03.2020 που έκλεισαν με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, έως όταν επαναλειτουργήσουν.


ΠΑΣΚΚΕΔΙ

Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Εξειδικευμένο portal ενημέρωσης για τον κλάδο της Εστίασης και τους καταναλωτές – Αποκλειστικές υπηρεσίες για καταστήματα ΚΥΑ – Πιστοποιημένος φορέας αδειών δημόσιας εκτέλεσης μουσικής με αναγνώριση από τον ΟΠΙ.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ


Ενισχύστε την προσπάθειά μας!

ΔΩΡΕΑΝ Εγγραφή μέλους