Επιδότηση έως 65 τοις εκατό για παραδοσιακούς ξενώνες και καφενεία – Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

29 Μαΐου, 2019
Επιδότηση έως 65 τοις εκατό για παραδοσιακούς ξενώνες και καφενεία – Ξεκίνησαν οι αιτήσεις
Τουριστικά καταλύματα, παραδοσιακά καφενεία και παντοπωλεία, εστιατόρια, ζυθοποιεία, αλλά και επιχειρήσεις χειροτεχνίας και ειδών παραδοσιακής τέχνης

Επιδότηση έως 65% για παραδοσιακούς ξενώνες και καφενεία – Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

Τουριστικά καταλύματα, παραδοσιακά καφενεία και παντοπωλεία, εστιατόρια, ζυθοποιεία, αλλά και επιχειρήσεις χειροτεχνίας και ειδών παραδοσιακής τέχνης είναι μερικές από τις επιδοτούμενες δράσεις στο πλαίσιο των τεσσάρων νέων προγραμμάτων Leader στο Λασίθι της Κρήτης, στη Λήμνο, στα Τρίκαλα και στην Εύβοια, οι αιτήσεις για τα οποία «τρέχουν» από χθες.

Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται και για τα τέσσερα προγράμματα στα 7,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2,01 εκατ. ευρώ αφορούν στο Λασίθι, τα 1,96 εκατ. ευρώ στη Λήμνο, τα 1,93 εκατ. ευρώ στα Τρίκαλα και τα 1,67 εκατ. ευρώ στη Νότια Εύβοια και στη Σκύρο.

Η ενίσχυση, η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι και το 65% του συνολικού ύφους τπς επένδυσης, χορηγείται με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται βάσει των επιλέξιμων δαπανών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης στήριξης δεν μπορεί να υπερβεί τις 600.000 ευρώ για πράξεις που αφορούν σε υποδομές ή/και εξοπλισμό και τις 100.000 ευρώ για άυλες πράξεις. Σε ό,τι αφορά στην ιδιωτική συμμετοχή, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή δάνειο, ακόμα και συνδυασμό τους. Ωστόσο, το ποσοστό των ίδιων πόρων (καταθέσεις, μετοχές, ομόλογα κ.λπ.) θα πρέπει να είναι τουλάχιστον το 20% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα τοπικά προγράμματα, οι υποδράσεις ενδεικτικά περιλαμβάνουν τα εξής: 19 2 2 2 Ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής Η υποδράση αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων που αξιοποιούν γεωργικά προϊόντα ως πρώτη ύλη και το μεταποιούν περαιτέρω, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν τελικά προϊόν μη γεωργικό. Η συγκεκριμένη δράση παρέχει τη δυνατότητα για την παραγωγή νέων προϊόντων.

Στο πλαίσιο της εν λόγω υποδράσης ενισχύονται η ίδρυση, ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση μονάδων παραγωγής, αποθήκευσης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων όταν το παραγόμενο προϊόν είναι μη γεωργικό στους παρακάτω κλάδους:

►       Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος

►       Ζυθοποιία

►       Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα)

►       Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων

►       Μονάδες πυρηνελαιουργείων

►       Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης

►       Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής

►       Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών

►       Μονάδες επεξεργασίας βάμβακος και λοιπών κλωστικών ινών (όπως κλωστική κάνναβης, λινάρι)

Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής Στο πλαίσιο της υποδράσης θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια τα οποία αφορούν στπ δημιουργία νέων τουριστικών προϊόντων, καθώς επίσης και στη συμπλήρωση ή ανάπτυξη της τουριστικής υποδομής της περιοχής παρέμβασης, σύμφωνα με πρότυπα συμβατά με το φυσικό και οικιστικό περιβάλλον της περιοχής.

Ειδικότερα, ενισχύονται:

►       Εστιατόρια

►       Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος

►       Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου Α’ και Β’ κατηγορίας

►       Παραδοσιακά καφενεία

►       Χώροι αναψυχής

►       Δραστηριότητες ξηράς (ποδηλασία, περιήγηση-πεζοπορία, ιππασία κ.ά.)

* Θαλάσσιες δραστηριότητες ήπιας μορφής

►       Συνεδριακός τουρισμός

►       Οινοτουρισμός

►       Γαστρονομικός τουρισμός

*■ Ιαματικός τουρισμός

►       Θρησκευτικός τουρισμός

Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής Η υποδράση αφορά σε παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε διάφορους τομείς της τοπικής οικονομίας και στη δημιουργία δυνατοτήτων απασχόλησης εκτός του πρωτογενούς τομέα, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τη συγκράτηση ή/και αύξηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο και την τόνωση της τοπικής οικονομίας.

Η εξειδίκευση της υποδράσης έγκειται στο γεγονός ότι ενισχύει αποκλειστικά την ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό πολύ μικρών επιχειρήσεων βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση στους παρακάτω τομείς:

►       κατασκευή κεραμικών ειδών και προϊόντων

►       ανακύκλωση

►       επιχειρήσεις χειροτεχνίας και ειδών παραδοσιακής τέχνης

►       επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την 1η μεταποίηση όπως επιχειρήσεις άρτου, ζυμαρικών, πιτών και εδεσμάτων

*          Παραδοσιακά παντοπωλεία

Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα κ.λπ.) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Η υποδράση αφορά σε παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε διάφορους τομείς της τοπικής οικονομίας και τη δημιουργία δυνατοτήτων απασχόλησης εκτός του πρωτογενούς τομέα, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τη συγκράτηση ή/και αύξηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο και την τόνωση της τοπικής οικονομίας και περιλαμβάνονται οι παρακάτω τομείς:

►       Παιδικοί σταθμοί

►       Χώροι δημιουργικής απασχόλησης

►       Κέντρα αθλητισμού – πολιτισμού

*■ Χώροι αθλοπαιδιών

*          Καλλιτεχνικά εργαστήρια

Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής Με την εν λόγω υποδράση ενισχύονται η ίδρυση, ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση μονάδων παραγωγής, αποθήκευσης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. Στο πλαίσιο της υποδράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια τα οποία αφορούν στη συμπλήρωση ή ανάπτυξη της τουριστικής υποδομής της περιοχής παρέμβασης, σύμφωνα με πρότυπα συμβατά με το φυσικό και οικιστικό περιβάλλον της περιοχής.

Αναλυτικά, ενισχύονται η ίδρυση, η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός μονάδων εστίασης και αναψυχής, υποδομών διανυκτέρευσης, καθώς και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών του τουριστικού τομέα (π.χ. εναλλακτικές μορφές τουρισμού).

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων του τοπικής στρατηγικής. Η υποδράση αφορά σε παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε διάφορους τομείς της τοπικής οικονομίας και στη δημιουργία δυνατοτήτων απασχόλησης εκτός του πρωτογενούς τομέα, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τη συγκράτηση ή/και αύξηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο και την τόνωση της τοπικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, ενισχύονται η ίδρυση, η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός πολύ μικρών επιχειρήσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση.

Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και την κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό.

Με την υλοποίηση της δράσης θα ενισχυθούν ενέργειες οι οποίες θα υποβοηθήσουν την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης.

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφορικό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και σε φυσικό φάκελο στην Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ). Η υποβολή της αίτησης στήριξης, ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr), προϋποθέτει να έχει προηγηθεί διαδικασία απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από τον/τη δυνητικό δικαιούχο.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών να αποστείλουν στην ΟΤΔ αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ μαζί με φυσικό φάκελο, ο οποίος θα περιέχει όλα τα έντυπα που προβλέπει η εκάστοτε προκήρυξη και τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι για το Λασίθι και τα Τρίκαλα η 6η Σεπτεμβρίου, για τη Λήμνο η 30ή Σεπτεμβρίου και για τη Νότια Εύβοια και τη Σκύρο η 8η Αυγούστου. 

Εγγραφή Μέλους ΔΩΡΕΑΝ – Κατάστημα Εστίασης/Διασκέδασης

Αγαπητέ επισκέπτη σε προσκαλούμε να εγγραφείς ως μέλος του ΠΑΣΚΕΔΙ. Μαζί μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Τα 35.000 μέλη μας το ξέρουν. Γίνε κι εσύ μέλος!

Αν είσαι ήδη μέλος επέλεξε: Σύνδεση

Αν δεν είσαι μέλος μπορείς να εγγραφείς ΔΩΡΕΑΝ τώρα: Εγγραφή

Έχοντας την ιδιότητα του καταστηματάρχη υγειονομικού ενδιαφέροντος μπορείς να εγγραφείς ως μέλος του ΠΑΣΚΕΔΙ εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

Αναλυτικότερα τα προνόμια των μελών εδώ.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος όλα τα νέα πάνω στην εστίαση, τον κλάδο της φιλοξενίας και τον τουρισμό; Θέλεις να ξέρεις όλα τα νέα που θα απογειώσουν την επιχείρησή σου;

Ακολούθησε τώρα το ΠΑΣΚΚΕΔΙ στα social media και μείνει διαρκώς online!

Κάντε like στο Facebook, ή follow σε Instagram & twitter!


ΠΑΣΚΚΕΔΙ

Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Εξειδικευμένο portal ενημέρωσης για τον κλάδο της Εστίασης και τους καταναλωτές – Αποκλειστικές υπηρεσίες για καταστήματα ΚΥΑ – Πιστοποιημένος φορέας αδειών δημόσιας εκτέλεσης μουσικής με αναγνώριση από τον ΟΠΙ.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣΣΗΜΑΝΤΙΚΑ


Εγγραφή στο newsletter

Ενισχύστε την προσπάθειά μας!

ΔΩΡΕΑΝ Εγγραφή μέλους