Έλεγχοι των καταστημάτων υγειονομικού για αγορανομικές παραβάσεις

2 Απριλίου, 2018
Έλεγχοι των καταστημάτων υγειονομικού για αγορανομικές παραβάσεις
Έλεγχοι των καταστημάτων υγειονομικού για αγορανομικές παραβάσεις

Έλεγχοι των καταστημάτων υγειονομικού για αγορανομικές παραβάσεις

Με Εγκύκλιο η Γ.Γ.Ε. προς τις Περιφέρειες τονίζει ότι οφείλουν να προβαίνουν σε ελέγχους αναφορικά με την τήρηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία της αγοράς

Ειδικότερα, οι έλεγχοι θα πρέπει να εστιασθούν:

• Στην ανάρτηση πινακίδων με τις προβλεπόμενες ενδείξεις

• Στην ορθή επισήμανση των τροφίμων (προσυσκευασμένων και μη )

• Στην ορθή επισήμανση Βιομηχανικών προϊόντων

• Στην αποφυγή παραπλανητικών πρακτικών

• Στην έκδοση και κατοχή των νομίμων παραστατικών στοιχείων σε όλα τα στάδια εμπορίας και διακίνησης.

• Στην κατοχή των απαιτούμενων αδειών

• Στην ύπαρξη τιμοκαταλόγων και της αναγραφής επ’ αυτών των προβλεπομένων ενδείξεων

• Στην τήρηση των ανώτατων τιμών σε συγκεκριμένα σημεία πώλησης

Επί διαπιστωμένων παραβάσεων, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις σύμφωνα με την κατά το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο προβλεπόμενη διαδικασία.

Όπου διαπιστώνονται στρεβλώσεις στην αγορά (εναρμονισμένες πρακτικές, μονοπωλιακές ή ολιγοπωλιακές δραστηριότητες, δεσπόζουσα θέση κ.λ.π.) αυτές παραπέμπονται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93/Α/20-04-2011) «Περί προστασίας του ελευθέρου ανταγωνισμού».

Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στα μεγάλα κέντρα συγκέντρωσης κρεάτων και οπωρολαχανικών και στη διακίνηση των προϊόντων αυτών προς τις περιφερειακές και τοπικές αγορές για την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών. Τα κέντρα αυτά, ως γνωστόν, αποτελούν τη βάση διαμόρφωσης των τιμών μέχρι τον τελικό καταναλωτή και γι’ αυτό θα πρέπει οι έλεγχοι να γίνονται με στόχο την αποφυγή παραβατικών συμπεριφορών και κάθε αθέμιτης ενέργειας, με σκοπό την κερδοσκοπία, το παρεμπόριο και την φοροδιαφυγή (υπερτιμολογήσεις, υποτιμολογήσεις, πλαστά και ανειλικρινή παραστατικά, μη έκδοση παραστατικών, ελληνοποιήσεις εισαγωγών, κ.λ.π.) προκειμένου να προστατευτεί ο καταναλωτής και να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον .

Επίσης, στα καταστήματα υγειονομικού, π.χ. κρεοπωλεία, αρτοποιεία, αλλά και καφετέριες, εστιατόρια κ.ο.κ.


ΠΑΣΚΚΕΔΙ

Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Εξειδικευμένο portal ενημέρωσης για τον κλάδο της Εστίασης και τους καταναλωτές – Αποκλειστικές υπηρεσίες για καταστήματα ΚΥΑ – Πιστοποιημένος φορέας αδειών δημόσιας εκτέλεσης μουσικής με αναγνώριση από τον ΟΠΙ.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ


Ενισχύστε την προσπάθειά μας!

ΔΩΡΕΑΝ Εγγραφή μέλους