ΕΦΕΤ: πρόστιμα σε επιχειρήσεις τροφίμων

26 Ιουλίου, 2019
ΕΦΕΤ: πρόστιμα σε επιχειρήσεις τροφίμων
Πρόστιμα σε 19 επιχειρήσεις τροφίμων συνολικού ύψους 112.025€ επέβαλε ο ΕΦΕΤ, στο πλαίσιο της άσκησης των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων του, ύστερα από Αποφάσεις

ΕΦΕΤ: πρόστιμα σε επιχειρήσεις τροφίμων

Πρόστιμα σε 19 επιχειρήσεις τροφίμων συνολικού ύψους 112.025€ επέβαλε ο ΕΦΕΤ, στο πλαίσιο της άσκησης των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων του, ύστερα από Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα, τα πρόστιμα αφορούν επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, εγκαταστάσεις παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου, επεξεργασίας κρέατος, παραγωγής και εμπορίας πτηνοτροφικών προϊόντων, επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου για:

·       Παραγωγή, διακίνηση και διάθεση μη ασφαλών τροφίμων

·       Παραγωγή και διάθεση νοθευμένων τροφίμων

·       Παρακώληση και παρεμπόδιση ελέγχου

·       Αποκλίσεις ως προς την εφαρμογή HACCP

·       Μη συμμόρφωση ως προς τις γενικές απαιτήσεις υγιεινής

·       Παραπλανητική επισήμανση, παρουσίαση και διαφήμιση τροφίμων

·       Μη συμμόρφωση για ισχυρισμούς διατροφής

Ο ΕΦΕΤ καλεί τις επιχειρήσεις τροφίμων να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην πιστή τήρηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας, τόσο για τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των τροφίμων όσο και για την ορθή λειτουργία τους και διαβεβαιώνει το καταναλωτικό κοινό ότι συνεχίζει τους συστηματικούς ελέγχους προκειμένου να διασφαλίζει και να προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών.

 


ΠΑΣΚΚΕΔΙ

Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Εξειδικευμένο portal ενημέρωσης για τον κλάδο της Εστίασης και τους καταναλωτές – Αποκλειστικές υπηρεσίες για καταστήματα ΚΥΑ – Πιστοποιημένος φορέας αδειών δημόσιας εκτέλεσης μουσικής με αναγνώριση από τον ΟΠΙ.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣΣΗΜΑΝΤΙΚΑ


Εγγραφή στο newsletter

Ενισχύστε την προσπάθειά μας!

ΔΩΡΕΑΝ Εγγραφή μέλους