ΕΦΕΤ: πρόστιμα 115.350,00€ σε επιχειρήσεις τροφίμων

24 Οκτωβρίου, 2019
ΕΦΕΤ: πρόστιμα 115.350,00€ σε επιχειρήσεις τροφίμων
Πρόστιμα σε 5 επιχειρήσεις τροφίμων, συνολικού ύψους 56.000,00 ευρώ επικύρωσε ο ΕΦΕΤ, όπως ανακοινώθηκε στο πλαίσιο της ενημέρωσης σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων του.

Πρόστιμα σε 5 επιχειρήσεις τροφίμων, συνολικού ύψους 56.000,00 ευρώ επικύρωσε ο ΕΦΕΤ, όπως ανακοινώθηκε στο πλαίσιο της ενημέρωσης σχετικά με τα αποτελέσματα της άσκησης των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων του, ύστερα από την 17η Συνεδρίαση του Δ.Σ. της 24ης Οκτωβρίου 2019. Επίσης, απορρίπτει 7 περιπτώσεις ενστάσεων κατά αποφάσεων επιβολής προστίμων και προχωρεί στην επιβεβαίωση της επιβολής τους, συνολικού ύψους 59.350,00 ευρώ. 

 

Συγκεκριμένα, τα πρόστιμα και οι ενστάσεις αφορούν επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, εγκαταστάσεις παραγωγής και εμπορίας τροφίμων : κρέατος, παρασκευασμάτων κρέατος, γάλακτος, ζαχαροπλαστικής και άρτου, προϊόντων δημητριακών και ζυμαρικών και ξενοδοχεία για :  

 

  • Παραγωγή, διακίνηση και διάθεση μη ασφαλών τροφίμων.
  • Μη εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας.
  • Παραπλανητική επισήμανση, παρουσίαση και διαφήμιση τροφίμων.
  • Απαιτήσεις νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
  • Νοθεία ελαιολάδου.
  • Μη συμμόρφωση ως προς τις γενικές απαιτήσεις υγιεινής.
  • Αποκλίσεις ως προς την εφαρμογή HACCP.
  • Μη ορθή διαχείριση των παραγόμενων ζωικών υποπροϊόντων από τις επιχειρήσεις τροφίμων.

 

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. καλεί τις επιχειρήσεις τροφίμων να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην πιστή τήρηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας, τόσο για τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των τροφίμων όσο και για την ορθή λειτουργία τους και διαβεβαιώνει το καταναλωτικό κοινό ότι συνεχίζει τους συστηματικούς ελέγχους προκειμένου να διασφαλίζει και να προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών.


ΠΑΣΚΚΕΔΙ

Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Εξειδικευμένο portal ενημέρωσης για τον κλάδο της Εστίασης και τους καταναλωτές – Αποκλειστικές υπηρεσίες για καταστήματα ΚΥΑ – Πιστοποιημένος φορέας αδειών δημόσιας εκτέλεσης μουσικής με αναγνώριση από τον ΟΠΙ.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ


Ενισχύστε την προσπάθειά μας!

ΔΩΡΕΑΝ Εγγραφή μέλους