ΕΦΕΤ: πρόστιμα 386.117,50 ευρώ σε επιχειρήσεις τροφίμων

12 Φεβρουαρίου, 2020
ΕΦΕΤ: πρόστιμα 386.117,50 ευρώ σε επιχειρήσεις τροφίμων
Ο Ε.Φ.Ε.Τ. ανακοίνωσε ότι επικυρώθηκαν πρόστιμα σε 28 επιχειρήσεις τροφίμων, συνολικού ύψους 386.117,50 ευρώ.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ., στο πλαίσιο της ενημέρωσης σχετικά με τα αποτελέσματα της άσκησης των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων του, ανακοίνωσε ότι, στην 3η Συνεδρίαση του Δ.Σ. της 5ης Φεβρουαρίου 2020, με ισάριθμες Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώθηκαν πρόστιμα σε 28 επιχειρήσεις τροφίμων, συνολικού ύψους 386.117,50 ευρώ.  

Συγκεκριμένα, τα πρόστιμα αφορούν επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και λιανικού εμπορίου, σε εγκαταστάσεις παραγωγής και εμπορίας τροφίμων: κρέατος, παρασκευασμάτων κρέατος και πουλερικών, γάλακτος, αλιευμάτων, επεξεργασίας φρούτων, αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής για :  

• Παραγωγή, διακίνηση και διάθεση μη ασφαλών τροφίμων.

• Αποκλίσεις ως προς την εφαρμογή HACCP.

• Μη συμμόρφωση ως προς τις γενικές απαιτήσεις υγιεινής.

• Παραπλανητική επισήμανση, παρουσίαση και διαφήμιση τροφίμων.

• Μη συμμόρφωση με τα μέτρα της δέσμευσης ή κατάσχεσης τροφίμων από τις αρμόδιες αρχές.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. καλεί τις επιχειρήσεις τροφίμων να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην πιστή τήρηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας, τόσο για τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των τροφίμων όσο και για την ορθή λειτουργία τους και διαβεβαιώνει το καταναλωτικό κοινό ότι συνεχίζει τους συστηματικούς ελέγχους προκειμένου να διασφαλίζει και να προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών.  


ΠΑΣΚΚΕΔΙ

Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Εξειδικευμένο portal ενημέρωσης για τον κλάδο της Εστίασης και τους καταναλωτές – Αποκλειστικές υπηρεσίες για καταστήματα ΚΥΑ – Πιστοποιημένος φορέας αδειών δημόσιας εκτέλεσης μουσικής με αναγνώριση από τον ΟΠΙ.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣΣΗΜΑΝΤΙΚΑ


Εγγραφή στο newsletter

Ενισχύστε την προσπάθειά μας!

ΔΩΡΕΑΝ Εγγραφή μέλους