Δημοσιεύσεις άρθρων

Advertorial στο paskedi.gr!

Δημοσίευση δικού σας άρθρου!

Δημοσιεύουμε έτοιμο οποιοδήποτε δικό σας άρθρο, συμπεριλαμβανομένων των φωτογραφιών και των εσωτερικών συνδέσμων που έχουν τοποθετηθεί. Το άρθρο μένει για ενα 24ωρο στο κεντρικό slider της ροής των ειδήσεων της ιστοσελίδας μας, ενώ παραμένει online δημοσιευμένο για πάντα.

Κάθε δημοσίευση άρθρου πραγματοποιείται με βέλτιστο τρόπο (SEO wised format) εξασφαλίζοντας τη μέγιστη απόδοση.

Παράλληλα, το άρθρο δημοσιεύεται στη σελίδα Facebook του ΠΑΣΚΚΕΔΙ (38.000).

Κόστος δημοσίευσης: 50€

Συγγραφή & δημοσίευση άρθρου!

Η συγγραφική μας ομάδα αναλαμβάνει να δημιουργήσει άρθρο για την επιχείρησή σας. Με τη σωστή καθοδήγηση που παρέχεται αντλούμε όλο το απαραίτητο υλικό προκειμένου να δημιουργήσουμε το ιδανικό αποτέλεσμα που θα επικοινωνεί ακριβώς το μήνυμα που θέλετε να περάσετε.

Το άρθρο, συμπεριλαμβανομένων των φωτογραφιών και των εσωτερικών συνδέσμων που έχουν τοποθετηθεί, μένει για ενα 24ωρο στο κεντρικό slider της ροής των ειδήσεων της ιστοσελίδας μας, ενώ παραμένει online δημοσιευμένο για πάντα.

Κάθε δημοσίευση άρθρου πραγματοποιείται με βέλτιστο τρόπο (SEO wised format) εξασφαλίζοντας τη μέγιστη απόδοση.

Παράλληλα, το άρθρο δημοσιεύεται στη σελίδα Facebook του ΠΑΣΚΚΕΔΙ (38.000).

Κόστος δημοσίευσης: 100€
ΠΑΣΚΚΕΔΙ

Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Εξειδικευμένο portal ενημέρωσης για τον κλάδο της Εστίασης και τους καταναλωτές – Αποκλειστικές υπηρεσίες για καταστήματα ΚΥΑ – Πιστοποιημένος φορέας αδειών δημόσιας εκτέλεσης μουσικής με αναγνώριση από τον ΟΠΙ.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ