Διάλογος GEA – Safemusic για τα δικαιώματα μουσικής στα ξενοδοχεία

17 Ιουνίου, 2021
copyright-online

Με αφορμή την συνέντευξη που παραχώρησε στο ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ο ιδρυτής του Safemusic Κωνσταντίνος Παρίσσης, νοµικός σύµβουλος της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων και του ΕΒΕΑ στον αγώνα κατά της ΑΕΠΙ, για την μουσική µε ενσωµατωµένα δικαιώµατα, που απασχολεί ιδιαίτερα τον ξενοδοχειακό κλάδο, αναπτύσσεται διάλογος, καθώς λάβαμε επιστολή από την  GEA.

 

Πιο αναλυτικά, λάβαμε από την κα. Σπυριδούλα Γ. Πολύζου,  δικηγόρο, εκ μέρους της GEA, την ακόλουθη απάντηση:

“Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες,

Σε απάντηση του από 10/2/2021 δημοσιεύματος σας με τίτλο ”Safemusic.gr: Μουσική με ενσωματωμένα δικαιώματα/ τι είναι, πως λειτουργεί, γιατί συμφέρει” σας αναφέρουμε τα κάτωθι:

Όπως ήδη γνωρίζετε, ο Οργανισμός  GEA – Grammo, Ερατώ, Απόλλων είναι στην Ελλάδα ο ενιαίος οργανισμός συλλογικής διαχείρισης και είσπραξης των συγγενικών δικαιωμάτων τραγουδιστών, μουσικών και παραγωγών, και ο μόνος αρμόδιος οργανισμός να διαπραγματεύεται, να συμφωνεί το ύψος της αμοιβής, να προβάλλει τις σχετικές αξιώσεις για την καταβολή, να προβαίνει σε κάθε δικαστική και εξώδικη ενέργεια και να εισπράττει τη σχετική αμοιβή από τους χρήστες (δυνάμει της υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΣΠ/ΔΙΓΡΑΜ/687/124043 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 3245Β΄/30.12.2011). Δεν υφίσταται άλλος τέτοιος Οργανισμός στην ελληνική Επικράτεια και προφανώς και δεν υφίσταται οποιαδήποτε συμφωνία με την εταιρεία ονόματι “safemusic”.

H παρούσα εταιρεία δηλώνει ότι είναι ένα “one-stop-shop διανομής μουσικής, είσπραξης δικαιωμάτων και αδειοδότησης, της Soundreef και της RadioPro”.

Στον ιστότοπο που μας παραθέσατε η αφενός η εταιρεία Soundreef χαρακτηρίζεται ως “η πρώτη και μεγαλύτερη ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης δικαιωμάτων μουσικής” και αφετέρου η εταιρία Radiopro χαρακτηρίζεται ως ο “πρώτος εναλλακτικός Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης δικαιωμάτων μουσικής”.

Ωστόσο σας ενημερώνουμε για τα εξής:
Αφενός σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κανείς άλλος, πλην Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης (πόσο μάλλον μια ΑΟΔ όπως αυτοχαρακτηρίζεται η Soundreef), δεν δύναται να εισπράττει την εύλογη αμοιβή του αρ. 49 παρ. 1 ν. 2121/1993, ούτε βεβαίως να «απαλλάσσει» επιχειρήσεις από την υποχρέωση καταβολής συγγενικών δικαιωμάτων για τη χρήση ηχογραφημένης μουσικής.
Αφετέρου η εταιρία Radiopro δεν διαθέτει έως και σήμερα άδεια του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού προκειμένου να ασκεί νομίμως δικαιώματα ή αξιώσεις στο πλαίσιο του ν. 2121/1993.
Επομένως, εκ των ως άνω προκύπτει ότι οι μοναδικοί συνεργάτες της εν λόγω εταιρείας, ήτοι η Soundreef και η RadioPro δεν δύνανται να εισπράττουν την εύλογη αμοιβή του αρθλ 49 ν. 2121/1993.

Επιπλέον σας επαναλαμβάνουμε τα εξής:

– Η εύλογη αμοιβή του άρ. 49 παρ. 1 Ν. 2121/1993 καταβάλλεται υποχρεωτικά στον ΕΝΙΑΙΟ Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης και είσπραξης του συγγενικού δικαιώματος των παραγωγών υλικών φορέων ήχου και των ερμηνευτών/εκτελεστών καλλιτεχνών GEA –GRAMMO, ΕΡΑΤΩ, ΑΠΟΛΛΩΝ (καθεστώς υποχρεωτικής συλλογικής διαχείρισης).
– Κανείς από τους δικαιούχους (μουσικούς, τραγουδιστές και παραγωγούς) δεν μπορεί να διαπραγματευτεί και να εισπράξει μόνος του την εύλογη αμοιβή του άρθρου 49.
– Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κανείς άλλος, πλην Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης με νόμιμη άδεια λειτουργίας από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, δεν δύναται να εισπράττει την εύλογη αμοιβή του αρ. 49 παρ. 1 ν. 2121/1993, ούτε βεβαίως να «απαλλάσσει» επιχειρήσεις από την υποχρέωση καταβολής συγγενικών δικαιωμάτων για τη χρήση ηχογραφημένης μουσικής.
Τα ως άνω έχουν κριθεί παγίως από τα Ελληνικά Δικαστήρια τόσο γενικά όσο και ειδικά αναφερόμενα στο διατακτικό τους στους δύο ως άνω παρόχους.

Στη διάθεση σας για περαιτέρω διευκρινίσεις”.

Σε νεότερη επικοινωνία πριν από λίγο η GEA, αναφέρει:

“Σε απάντηση στο δημοσίευμα και προς διευκόλυνσή σας καταγράφω τα εξής:

Για την παρουσίαση μουσικών έργων στο κοινό καταβάλλεται μία ενιαία εύλογη αμοιβή για το σύνολο των δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων (τραγουδιστών, μουσικών και παραγωγών), Ελλήνων και αλλοδαπών και για χρήσεις στην Ελλάδα, και η ενιαία αυτή αμοιβή καταβάλλεται αποκλειστικώς και μόνο στον GEA. Ο GEA αποτελεί τον ενιαίο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης για την είσπραξη της αμοιβής τραγουδιστών, μουσικών και παραγωγών του άρ. 49 του Ν. 2121/93.

Μάλιστα, προβλέπεται από τον νόμο ειδικό τεκμήριο (άρθρ. 7 παρ. 1 εδ. 2 του Ν. 4481/2017 και παλαιότερα άρθρ. 55 παρ. 2 του Ν. 2121/1993) κατά το οποίο ο GEA ως ενιαίος οργανισμός συλλογικής διαχείρισης GEA, και ως ο μόνος που διαθέτει την απαιτούμενη από τον νόμο άδεια του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, εκπροσωπεί ΟΛΟΥΣ τους δικαιούχους,  Έλληνες και αλλοδαπούς, για όλο τους το ρεπερτόριο.

Σύμφωνα με τον νόμο, η εύλογη αμοιβή εισπράττεται μόνον από νομικό πρόσωπο που έχει την ιδιότητα του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης (ΟΣΔ), δηλαδή εν προκειμένω τον GEA ως μόνο αρμόδιο ΟΣΔ. Οποιαδήποτε άλλη εταιρία ή υπηρεσία ή ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης (ΑΟΔ), επειδή δεν έχει την ιδιότητα του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης συγγενικών δικαιωμάτων μουσικής και επειδή δεν έχει την απαιτούμενη υπουργική άδεια, δεν έχει οποιαδήποτε αρμοδιότητα επί ζητημάτων καταβολής, διαπραγμάτευσης όρων εξόφλησης και γενικότερα είσπραξης της εύλογης αμοιβής.

Η εύλογη αμοιβή υπόκειται σε «καθεστώς υποχρεωτικής συλλογικής διαχείρισης» και είναι κατά τα άλλα «ανεκχώρητη», αυτό σημαίνει ότι π.χ. ένας τραγουδιστής ή μουσικός δεν μπορεί να την απαιτήσει απευθείας από τον επιχειρηματία χρήστη, ούτε να αναθέσει την είσπραξη σε οποιονδήποτε άλλο πλην του ενιαίου GEA, ούτε βεβαίως γενικώς να παραιτηθεί από αυτή.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, λοιπόν, ο ενιαίος οργανισμός συλλογικής διαχείρισης GEA είναι ο μόνος αρμόδιος να εισπράττει την εύλογη αμοιβή του αρ. 49 παρ. 1 N. 2121/1993 και υποχρεούται να την απαιτήσει από κάθε χρήστη. Οποιοσδήποτε άλλος δεν είναι δυνατόν να την εισπράττει νομίμως, ούτε βεβαίως μπορεί οποιοσδήποτε να «απαλλάσσει» επιχειρήσεις από την υποχρέωση καταβολής συγγενικών δικαιωμάτων. Αυτά προβλέπονται από τον νόμο και αυτά αποτυπώνονται στην νομολογία Δικαστηρίων σε όλη την χώρα.

Εκ μέρους του Οργανισμού GEA”.

Η απάντηση

Στην απάντησή του ο κ. Κ. Παρίσσης, αναφέρει:

SAFEMUSIC“Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες,

Χαιρόμαστε που η GEA έκανε το λάθος να αμφισβητήσει τη νομιμότητα της δραστηριότητάς μας γραπτά και ανοιχτά, απευθυνόμενη στους αναγνώστες του περιοδικού Χρήμα και Τουρισμός, καθώς μπορούμε εξίσου ανοιχτά να δώσουμε τις πρέπουσες απαντήσεις στις εναντίον μας αιτιάσεις, οι οποίες μέχρι σήμερα παρέμεναν στο επίπεδο φημών και προφορικής δυσφήμησης από τα στελέχη της.

Καμμιά απαλλαγή των χρηστών μας για το ρεπερτόριο της GEA

Οφείλουμε να ξεκινήσουμε την απάντησή μας διευκρινίζοντας και τονίζοντας ότι, παρά την προσπάθεια της GEA να παραπλανήσει τους χρήστες λέγοντας ότι δήθεν υποσχόμαστε να τους «απαλλάξουμε» από τις οφειλές τους προς εκείνη, αναφέρεται ξεκάθαρα, τόσο στο επίμαχο άρθρο όσο και στην ιστοσελίδα μας (βλ. ιδίως https://safemusic.gr/legal_coverage), ότι δεν εισπράττουμε και δεν αποδίδουμε ποσά τα οποία οφείλονται στην GEA ή άλλες ΑΟΔ / άλλους ΟΣΔ. Η μουσική του safemusic.gr προέρχεται αποκλειστικά από τα ρεπερτόρια της ΑΟΔ Soundreef Ltd και των ΟΣΔ του Ομίλου RadioPro (βλ. παρακάτω).

Ως εκ τούτου, οι άδειες και οι βεβαιώσεις καταβολής εύλογης αμοιβής που χορηγούνται μέσω του safemusic.gr σε καμμιά περίπτωση δεν «απαλλάσσουν» τους χρήστες από τις υποχρεώσεις τους προς την GEA όταν εκτελούν δημόσια μουσική των μελών των ΟΣΔ Grammo, Ερατώ και Απόλλων, παρά μόνο όταν εκτελούν δημόσια τη μουσική που εμείς τους χορηγούμε.

Η αλήθεια για το άρθ. 32 παρ. 1 του Ν. 4481/2017

Περαιτέρω, η GEA αναφέρεται στη διάταξη του άρθ. 32 παρ. 1 του Ν. 4481/2017 λέγοντας λιγότερη από τη μισή αλήθεια.

Το πρώτο που παραλείπει να πει είναι ότι η διάταξη αυτή δεν εξαιρεί, από τη δραστηριότητα της συλλογικής εκπροσώπησης των δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων που υπόκεινται σε καθεστώς συλλογικής διαχείρισης, τις ΑΟΔ (όπως η Soundreef Ltd) λόγω της νομικής τους φύσης (ως ΑΟΔ), αλλά ετέθη για να ευνοήσει σκανδαλωδώς την ΑΕΠΙ (που ήταν «ΑΟΔ» υπό τον ίδιο νόμο) και να διασφαλίσει ότι θα είναι η μόνο ΑΟΔ που θα ασκεί τη συγκεκριμένη δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Ακούγεται απίστευτο, αλλά αυτό που συνέβη ήταν το εξής: κατά τη διαδικασία ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2014/26/ΕΕ, που στην Ελλάδα διήρκησε περισσότερο από 2 χρόνια και εν τέλει ολοκληρώθηκε όπως-όπως με το Ν. 4481/2017, η ΑΕΠΙ ήταν ως επί το πλείστον κραταιά, και μέχρι την τελευταία στιγμή επηρέαζε τις νομοθετικές εξελίξεις. Η διάταξη, λοιπόν, του άρθ. 32 παρ. 1 του Ν. 4481/2017 ετέθη αφενός για να δώσει στην ΑΕΠΙ το προνόμιο της συλλογικής διαχείρισης συγγενικών δικαιωμάτων καθιστώντας την ισότιμη με την GEA, αλλά ταυτόχρονα για να αποκλείσει οποιαδήποτε άλλη ΑΟΔ από το να ασκήσει τη δραστηριότητα αυτή.

Αυτό δεν είναι δικό μας αυθαίρετο συμπέρασμα, αλλά αναφέρεται με πάσα σαφήνεια στις πρώτες εκδόσεις της Αιτιολογικής – Εισηγητικής Έκθεσης του Νόμου, που φωτογραφίζουν χωρίς περιθώρια παρερμηνείας την ΑΕΠΙ (όπως άλλωστε, εν τέλει, και ο ίδιος ο Νόμος). Πρόκειται για την τελευταία εκδούλευση της Πολιτείας προς της ΑΕΠΙ, νομοθετική παρεκτροπή προς την οποία μάλιστα η GEA είχε τότε αντιταχθεί διά των εκπροσώπων της. Εν τέλει, η ΑΕΠΙ κατέρρευσε και έφυγε από το προσκήνιο, αλλά η διάταξη παρέμεινε στο Νόμο. Αυτή τη σκανδαλώδη διάταξη προσπαθεί σήμερα να εκμεταλλευτεί η GEA για να περιχαρακώσει το μονοπώλιο που πλέον ΔΕΝ διαθέτει.

Η θέση της ΑΟΔ Soundreef Ltd στο ζήτημα

Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για το πώς η Ελλάδα, με την εν λόγω διάταξη, παραβαίνει δυο από τις τέσσερις θεμελιώδεις Αρχές του Ενωσιακού Δικαίου (ελευθερίες κίνησης κεφαλαίων και υπηρεσιών) καθώς και το Κοινοτικό Δίκαιο περί Ανταγωνισμού, για την παράβαση με τη διάταξη αυτή του Συντάγματος αλλά και της ίδιας της Οδηγίας 2014/26/ΕΕ, που ορίζει στο Προοίμιο (Σκέψη 15) ότι «οι δικαιούχοι θα πρέπει να μπορούν να αναθέτουν τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους σε Ανεξάρτητες Οντότητες Διαχείρισης», για το γεγονός ότι τα Δικαστήρια δεν εφαρμόζουν αντισυνταγματικές και αντικοινοτικές διατάξεις, για το παράδοξο η GEA να ισχυρίζεται ότι είναι η «μόνη αρμόδια» να εισπράττει αμοιβές για λογαριασμό ανθρώπων που όχι μόνο δεν την έχουν εξουσιοδοτήσει αλλά την αποκλείουν ρητά στις συμβάσεις τους με τη Soundreef, για το γεγονός ότι η Grammo έχει αρνηθεί γραπτά να αποδώσει στη Soundreef οποιεσδήποτε αμοιβές για δικαιούχους της τελευταίας ακόμη κι αν τις εισπράξει, για τις επερχόμενες καταγγελίες της Soundreef κατά της Ελλάδας στα αρμόδια όργανα της ΕΕ εξαιτίας της αδιανόητης αυτής κατάστασης που έχει δημιουργήσει ο Έλληνας νομοθέτης, για την αδυναμία του ΟΠΙ να απαντήσει στο εξώδικο που του στείλαμε το Μάιο του 2019 και στο οποίο αναφέρουμε όλα τα παραπάνω, αλλά δε χρειάζεται.

Διότι, όπως είπαμε, η GEA στην επιστολή της λέει λιγότερη από τη μισή αλήθεια.

Και μεταξύ αυτών που παραλείπει να πει είναι και ότι οι Οργανισμοί του Ομίλου RadioPro, οι οποίοι εισπράττουν και αποδίδουν στους δικαιούχους την εύλογη αμοιβή για το σύνολο του ρεπερτορίου που διανέμεται προς δημόσια εκτέλεση από το Safemusic, δεν είναι ΑΟΔ αλλά ΟΣΔ, δηλαδή εισπρακτικοί φορείς με ακριβώς τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με την GEA ακόμη και υπό το σημερινό, σκανδαλώδες νομικό πλαίσιο που αναφέραμε παραπάνω.

Η ισοτιμία των ΟΣΔ RadioPro Ltd (UK) και RadioPro RM Ltd (Ireland) με την GEA

Ειδικότερα, ο ΟΣΔ RadioPro Ltd με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο (για συντομία θα τον αναφέρουμε παρακάτω ως «RadioPro UK») διαχειριζόταν συγγενικά δικαιώματα και προσέφερε άδειες σε χρήστες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και την Κύπρου, έως το τέλος του 2020 και την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Brexit).

Για τη νόμιμη αυτή δραστηριότητά του είχε εξ αρχής ενημερώσει τον ελληνικό Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ), ως όφειλε, και στη συνέχεια υπήρξαν ρητές διαβεβαιώσεις του Γραφείου Πνευματικής Ιδιοκτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου προς τον ΟΠΙ οι οποίες κατέστησαν σαφές, χωρίς να καταλείπεται περιθώριο οποιασδήποτε αμφιβολίας, ότι ο RadioPro UK είναι ΟΣΔ εγκατεστημένος νόμιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο και απολύτως ισότιμος με την GEA.

Οι απαντήσεις αυτές προωθήθηκαν από τον ΟΠΙ και στην GEA, ενώ για την ολιγωρία του ΟΠΙ να αναγγείλει, ως όφειλε, τη νόμιμη δραστηριότητα του RadioPro UK στην Ελλάδα ο RadioPro UK προσέφυγε στα ελληνικά Δικαστήρια (η εκδίκαση της υπόθεσης εκκρεμεί).

Επιπλέον, ο RadioPro UK έχει καταθέσει δύο καταγγελίες κατά των ΟΣΔ που συμμετέχουν στο εισπρακτικό σχήμα GEA για τα υψηλά ποσοστά διαχειριστικών εξόδων τους, αλλά και για την ιδιοποίηση αμοιβών του άρθρου 49 Ν. 2121/1993 εξ ονόματος δικαιούχων που δεν εκπροσωπούνται από τον ΟΣΔ GEA, αντιθέτως εκπροσωπούνταν αποκλειστικά από τον RadioPro UK. Με απλά λόγια, πρόκειται για αμοιβές τις οποίες η GEA κατάφερε να εισπράξει από τους χρήστες επικαλούμενη το άρθ. 7 παρ. 1 του Ν. 4481/2017, αλλά ποτέ δεν απέδωσε στον RadioPro UK. Tο Υπουργείο Πολιτισμού επί σχεδόν ένα έτος δεν έχει απαντήσει ούτε σε αυτές τις καταγγελίες.

Λόγω Brexit, από την 1η Ιανουαρίου 2021 και εξής τα συγγενικά δικαιώματα των ίδιων δικαιούχων εκπροσωπούνται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση από τον ιρλανδικό Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης RadioPro Rights Management Limited (για συντομία θα τον αναφέρουμε στο εξής ως «RRML»),  ο οποίος έχει αδειοδοτηθεί από την αρμόδιο Υπουργό της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας και έχει κοινοποιήσει από τον Ιούνιο του 2020 τα απαιτούμενα έγγραφα στον ελληνικό Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Και σε αυτήν την περίπτωση, ωστόσο, ο ΟΠΙ και ο Έλληνας Υπουργός Πολιτισμού δεν έχουν πράξει τα δέοντα, με αποτέλεσμα η GEA να διαδίδει, όπως κάνει και στην επίμαχη επιστολή της προς εσάς, ότι δήθεν είναι ο μόνος νόμιμος ΟΣΔ διαχείριση συγγενικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα.

Η αλήθεια, αντιθέτως, είναι πως ο RRML, που πλέον εκδίδει τις άδειες και τις βεβαιώσεις καταβολής εύλογης αμοιβής που χορηγούνται μέσω του Safemusic, είναι ΟΣΔ απολύτως ισότιμος, δηλαδή με τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες ανεξαιρέτως υποχρεώσεις που έχει και η GEA. Σε μια τελευταία προσπάθεια περιχαράκωσης των τοπικών μονοπωλίων έγιναν νέες αλλαγές στο Ν. 4481/2017, ήσσονος αυτή τη φορά σημασίας, οι οποίες όμως και πάλι παραβαίνουν το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Τόσο ο RadioPro UK, όσο και ο RRML, έχουν λάβει γνώση των νέων αυτών διατάξεων και έχουν ήδη καταθέσει αναφορά κατά της Ελλάδας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Commission).

Δικαστικό μέρος

Αντίθετα με τα όσα υπονοεί η GEA στην επιστολή της, μέχρι σήμερα κανένας πελάτης του Safemusic δεν έχει οδηγηθεί στα Δικαστήρια.

Τούτο έχει μεγάλη σημασία διότι το μοντέλο αδειοδότησης που εφαρμόζουμε στο Safemusic είναι μοναδικό στην Ελλάδα και έχει ιδιαίτερες νομικές συνέπειες σε ό,τι αφορά την τυχόν δικαστική διερεύνηση των πιθανών υποθέσεων. Αλλά και πέραν αυτού, οι ελάχιστες δίκες που έχουν διεξαχθεί μεταξύ GEA και χρηστών που έχουν αδειοδοτηθεί από τη Soundreef και τον RadioPro μέσω τρίτων συνεργατών (όχι του Safemusic) ήταν όλες σε επίπεδο προσωρινής επιδίκασης, η οποία εξετάζεται με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων.

Δεν υπάρχουν αποφάσεις δευτέρου βαθμού (Εφετειακές) που να δημιουργούν οποιοδήποτε προηγούμενο, στις δε ήσσονος σημασίας δίκες που έχουν μέχρι σήμερα διεξαχθεί τα αποτελέσματα ήταν μοιρασμένα (η GEA έχει χάσει τις μισές περίπου δίκες).

Τέλος, σημειώνουμε ότι, ακόμη κι αν ο χρήστης πληρώσει την εύλογη αμοιβή σε αναρμόδιο εισπρακτικό φορέα (ΑΟΔ/ΟΣΔ) που λειτουργεί νόμιμα στην ΕΕ, ο χρήστης δεν ενέχεται έναντι του αρμοδίου φορέα (ΑΟΔ/ΟΣΔ), αλλά γεννάται ζήτημα μεταξύ των δυο (αρμοδίου και αναρμοδίου) για το ποιος οφείλει σε ποιον το εισπραχθέν ποσό βάσει του εκπροσωπούμενου ρεπερτορίου.

Επίλογος

Η επιστολή της GEA, στην οποία μας δώσατε την ευκαιρία να απαντήσουμε, είναι μια από τις τελευταίες, απέλπιδες προσπάθειές της να πείσει πως δήθεν «διατηρεί» ακόμη το μονοπώλιο που επί μια δεκαετία διέθετε στον τομέα της υποχρεωτικής συλλογικής διαχείρισης.

Ένα μονοπώλιο το οποίο, όπως συμβαίνει με όλα τα μονοπώλια, συνοδεύτηκε από συμπεριφορές καταχρηστικές της δεσπόζουσας θέσης της (έχουμε δικαστικές αποφάσεις που το διαπιστώνουν), υψηλές τιμές, αυθαίρετες χρεώσεις (π.χ. αυθαίρετη ένταξη από την κατηγορία «χρήσιμης μουσικής» στην κατηγορία «απαραίτητης μουσικής»), παράνομες αμοιβές (π.χ. εφάπαξ χρεώσεις κατά ραδιοσταθμών ενώ ο Νόμος επιβάλλει την ποσοστιαία αμοιβή), αδικαιολόγητες διακρίσεις (π.χ. μεταξύ ραδιοσταθμών «επαρχίας» και «Αθήνας / Θεσσαλονίκης») κ.α..

Η εποχή αυτή έχει τελειώσει.

Η GEA, είτε οικειοθελώς, είτε αναγκαστικά, θα προσαρμοστεί στη νέα εποχή της ελεύθερης αγοράς, της άμιλλας, του ανταγωνισμού τιμών, υπηρεσιών και ποιότητας, του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου.

Απομένει στους χρήστες να αποφασίσουν αν θα υποκύψουν στον εκφοβισμό του πάλαι ποτέ μονοπωλίου, ή θα ενισχύσουν τις υγιείς προσπάθειες ανοίγματος της αγοράς, προς όφελος όχι μόνο των δικαιούχων, αλλά κα των ιδίων των χρηστών, και εν τέλει της αγοράς ως συνόλου”.

ΠΗΓΗ

 


ΠΑΣΚΚΕΔΙ

Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Εξειδικευμένο portal ενημέρωσης για τον κλάδο της Εστίασης και τους καταναλωτές – Αποκλειστικές υπηρεσίες για καταστήματα ΚΥΑ – Πιστοποιημένος φορέας αδειών δημόσιας εκτέλεσης μουσικής με αναγνώριση από τον ΟΠΙ.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣΣΗΜΑΝΤΙΚΑ


Εγγραφή στο newsletter

Ενισχύστε την προσπάθειά μας!

ΔΩΡΕΑΝ Εγγραφή μέλους