Αποδείξεις στη χύμα πώληση κρασιού – τσίπουρου – τσικουδιάς

12 Ιουνίου, 2018
Αποδείξεις στη χύμα πώληση κρασιού - τσίπουρου - τσικουδιάς
Η υποχρέωση της παραγράφου αυτής είναι καθολική και καταλαμβάνει τις πωλήσεις των υπόψη αγαθών που πραγματοποιούνται από καταστήματα λιανικής πώλησης, καταστήματα εστίασης

Αποδείξεις στη χύμα πώληση κρασιού – τσίπουρου – τσικουδιάς

Σύμφωνα με την απόφαση, που εκδόθηκε από την ΑΑΔΕ, επιβάλλεται η έκδοση αποδείξεων λιανικής στις οποίες, εκτός από τις ενδείξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), θα αναγράφονται υποχρεωτικά η ποσότητα και το είδος των παραδιδόμενων αγαθών.

Στην απόφαση αυτή κατέληξαν οι αρμόδιες αρχές εξαιτίας της ανάγκης διενέργειας διασταυρωτικών ελέγχων στις αγορασθείσες και πωληθείσες ποσότητες οίνου και αποσταγμάτων (τσίπουρου, τσικουδιάς) σε χύμα μορφή.

Η υποχρέωση της παραγράφου αυτής είναι καθολική και καταλαμβάνει τις πωλήσεις των υπόψη αγαθών που πραγματοποιούνται από καταστήματα λιανικής πώλησης, όπως ενδεικτικά κάβες, καταστήματα εστίασης και λοιπά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων που πραγματοποιούνται λιανικώς από τους αγρότες του κανονικού ή του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α..

Δεν ισχύουν, επίσης, οι απαλλαγές από τη χρήση Φ.Η.Μ. που προβλέπονται με τις διατάξεις της Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1002/2014.

ΟΙ αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α μπορούν να εκδίδουν τα σχετικά στοιχεία λιανικής πώλησης χωρίς τη χρήση Φ.Η.Μ..

Λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε στην ΠΟΛ


ΠΑΣΚΚΕΔΙ

Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Εξειδικευμένο portal ενημέρωσης για τον κλάδο της Εστίασης και τους καταναλωτές – Αποκλειστικές υπηρεσίες για καταστήματα ΚΥΑ – Πιστοποιημένος φορέας αδειών δημόσιας εκτέλεσης μουσικής με αναγνώριση από τον ΟΠΙ.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ


Ενισχύστε την προσπάθειά μας!

ΔΩΡΕΑΝ Εγγραφή μέλους