Από χθες σε ισχύ!!! Κανόνες προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

26 Μαΐου, 2018
Από χθες σε ισχύ!!! Κανόνες προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι θεμελιώδες δικαίωμα.

Από χθες σε ισχύ!!! Κανόνες προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Οι αρχές και οι κανόνες για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους θα πρέπει, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια ή τον τόπο διαμονής τους, να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες τους, ιδίως το δικαίωμά τους στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο παρών κανονισμός σκοπεύει να συμβάλλει στην επίτευξη ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και μιας οικονομικής ένωσης, στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο, στην ενίσχυση και σύγκλιση των οικονομιών εντός της εσωτερικής αγοράς και στην ευημερία των φυσικών προσώπων.

Οδηγία 679/2016 – Κανόνες προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Οδηγία 680/2016 – Κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων σε ποινικά αδικήματα

Έκθεση 2016 – Απόφαση/2017 – Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Σύσταση (ΕΕ) 334/01.03.2018 – Σύσταση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο

Πρόστιμα για διαδικτυακή προσβολή πνευματικών δικαιωμάτων

Διορθωτικό L 127/2/23.05.2018

 


ΠΑΣΚΚΕΔΙ

Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Εξειδικευμένο portal ενημέρωσης για τον κλάδο της Εστίασης και τους καταναλωτές – Αποκλειστικές υπηρεσίες για καταστήματα ΚΥΑ – Πιστοποιημένος φορέας αδειών δημόσιας εκτέλεσης μουσικής με αναγνώριση από τον ΟΠΙ.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣΣΗΜΑΝΤΙΚΑ


Εγγραφή στο newsletter

Ενισχύστε την προσπάθειά μας!

ΔΩΡΕΑΝ Εγγραφή μέλους