Απειλητικές επιστολές της ΑΕΠΙ κατά επαγγελματιών

22 Ιανουαρίου, 2018
Απειλητικές επιστολές της ΑΕΠΙ κατά επαγγελματιών
<h5>Απειλητικές επιστολές της ΑΕΠΙ κατά επαγγελματιών</h5><p><br></p>

Μετά από σειρά απειλητικών επιστολών των εκπροσώπων της ΑΕΠΙ προς επαγγελματίες σε ολόκληρη τη χώρα, ώστε να αυξήσουν τις ετήσιες εισπράξεις και να μειώσουν τις αντιδράσεις των καλλιτεχνών που έχουν αρκετά χρόνια να λάβουν αμοιβές, σειρά έχει η απειλητική επιστολή της Προσωρινής Επιτρόπου της ΑΕΠΙ Μαρίας Βλάχου.

Λόγω του πρωτοφανούς σκανδάλου στους κόλπους της ΑΕΠΙ, που οδήγησε στην έφοδο του ΣΔΟΕ και την κατάσχεση σκληρών δίσκων και φορολογικών στοιχείων, ώστε μετά από αρκετά έτη, να ολοκληρωθούν οι ισολογισμοί της Ανώνυμης αυτής Εταιρείας από την Ernst and Young, το Υπουργείο Πολιτισμού με βάση την προηγούμενη νομοθεσία (ν. 2121/1993) και το νέο νόμο 4481/2017 που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 20 Ιουλίου 2017, προχώρησε στον ορισμό της Προσωρινής Επιτρόπου.

Ο ορισμός της κυρίας Μαρίας Βλάχου κρίθηκε σκόπιμος, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ίδιας της Προσωρινής Επιτρόπου, “εφόσον συντρέχει σοβαρή πιθανολόγηση ότι ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και ιδίως να εισπράξει και να διασφαλίσει την απόδοση στους δικαιούχους των ποσών που εισπράττει για λογαριασμό τους, λόγω ενδεικτικά αρνητικών ιδίων κεφαλαίων“.

Για να διορθώσει λοιπόν τα κακά χάλια της ΑΕΠΙ, η κυρία Βλάχου προχώρησε στην έκδοση Επείγουσας Ειδοποίησης με την οποία απειλεί τους επαγγελματίες ότι αν δεν εξοφλήσουν τις οφειλές τους προς την ΑΕΠΙ, θα οδηγηθούν στις δικαστικές αίθουσες και θα αντιμετωπίσουν καταδίκες και πρόστιμα.

Το κακό είναι ότι ανάμεσα σε αυτούς στους οποίους απευθύνθηκε η απειλητική αυτή επιστολή ήταν και επαγγελματίες που δεν αναπαράγουν το ρεπερτόριο που εκπροσωπεί και συνεπώς δεν δικαιούται η ΑΕΠΙ να τους χρεώσει το παραμικρό!

Μάλιστα, σύμφωνα με καταγγελίες, οι αντιπρόσωποι της ΑΕΠΙ προσπαθούν να εισπράξουν με κάθε τρόπο, με διαρκή τηλεφωνήματα και επαναλαμβανόμενες απειλητικές επιστολές, στις οποίες δηλώνουν ότι δεν αποδέχονται τις εγκυκλίους του Υπουργείου Πολιτισμού, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Υπουργείου Εσωτερικών, γιατί δήθεν αυτές αφορούν το δημόσιο και όχι την ΑΕΠΙ, η οποία είναι ιδιωτική ανώνυμη εταιρεία!

Στο σημείο αυτό, παραθέτουμε την επιστολή διαμαρτυρίας του ΠΑΣΚΕΔΙ και του StereoCloud προς την ΑΕΠΙ, η οποία κοινοποιήθηκε και προς τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και την προαναφερόμενη επιστολή της Προσωρινής Επιτρόπου της ΑΕΠΙ κυρίας Μαρίας Βλάχου.

 

Αγαπητοί εκπρόσωποι της Α.Ε.Π.Ι. Α.Ε.,

δεχόμενοι έντονες καταγγελίες και παράπονα από συνδρομητές μέλη μας τα οποία εκπροσωπούμε, δεν θα μπορούσαμε παρά να ζητήσουμε διευκρινήσεις αναφορικά με τις τελευταίες επιστολές σας.

Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε εγγράφως, για ποιόν λόγο απειλείτε με νομικές κινήσεις και καλείτε επιχειρήσεις να πληρώσουν κάποιες αόριστες «οφειλές», αν και αυτές δεν αναπαράγουν το ρεπερτόριό σας;

Στην τελευταία αλληλογραφία σας προς πρώην πελάτες σας, τους ζητάτε να εφοδιαστούν με τη έγγραφη άδεια της εταιρείας σας για τη δημόσια εκτέλεση μουσικής, αλλά και να προχωρήσουν στην καταβολή δικαιωμάτων για τη δήθεν χρήση μουσικής σας στην επιχείρηση τους, αν και ρητά σας δηλώνουν ότι δεν αναπαράγουν μουσικά έργα που να εκπροσωπούνται από την ανώνυμη εταιρεία σας. Στα πλαίσια αυτά στέλνετε σε μέλη μας, που δεν χρησιμοποιούν το ρεπερτόριό σας, άκρως απειλητική επιστολή της Προσωρινής Επιτρόπου της ΑΕΠΙ κυρίας Μαρίας Βλάχου:

«Με την ανωτέρω ιδιότητά μου και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου, σας καλώ να καταβάλλετε άμεσα, όπως εκ του Νόμου υποχρεούσθε, την οφειλή σας, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη επιστολή, προς την εταιρεία ΑΕΠΙ Α.Ε., η οποία διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών – μελών της και να εφοδιαστείτε με την κατά Νόμο απαιτούμενη άδεια, διαφορετικά είμαι υποχρεωμένη εκ του Νόμου να προβώ σε δικαστικές ενέργειες εις βάρος σας για την προάσπιση των συμφερόντων των δημιουργών».

 

Η επιστολή αυτή, αποτελεί τη συνέχεια άλλων επιστολών, σύμφωνα με τις οποίες οι εκπρόσωποί σας δεν αποδέχονται τις εγκυκλίους του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Εσωτερικών και της Ελληνικής Αστυνομίας, γιατί δήθεν αφορούν το δημόσιο και δεν σας αφορούν.

 

Επειδή το Σωματείο μας καταγράφει σε πραγματικό χρόνο το ρεπερτόριο που αναπαράγει κάθε ξεχωριστός συνδρομητής μας.

Επειδή οι συνδρομητές – μέλη μας υποβάλουν υπεύθυνες δηλώσεις προς κάθε Δημόσια Αρχή, σύμφωνα με την από 10.05.2011 και με Α.Π.16643/2011 γνωμοδότηση του Ο.Π.Ι. του Υπουργείου Πολιτισμού, με τις οποίες δηλώνουν πως αναπαράγουν μόνο το ρεπερτόριο μας, το οποίο δεν εκπροσωπείται από την ΑΕΠΙ.

Επειδή υπάρχουν καλλιτέχνες που δεν επιθυμούν να εκπροσωπούνται από εσάς και επιχειρηματίες που θέλουν να ακούγεται μουσική από τέτοιους καλλιτέχνες.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας:

 

α) Σας καλούμε να διακόψετε κάθε παρενόχληση, με οποιονδήποτε τρόπο, των συνδρομητών – μελών μας που αναπαράγουν μουσική που δεν εκπροσωπείται από την εταιρεία σας, διαφορετικά θα προβούμε σε δικαστικές ενέργειες εις βάρος σας για την προάσπιση των συμφερόντων των δημιουργών που εκπροσωπούμε, αλλά και των επιχειρηματιών που παρενοχλείτε συστηματικά.

β) Καταγγέλλουμε αυτή την πρακτική σας στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι) του Υπουργείου Πολιτισμού, προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα επιστολή.

γ) Σας ενημερώνουμε ότι σε συνέχιση της καταχρηστικής συμπεριφοράς σας, τόσο εμείς, όσο και οι επιχειρήσεις τις οποίες απειλείτε, θα κινηθούμε νομικά εναντίον σας.

 

Για οποιαδήποτε ερώτησή σας, αντίκλητο και Νομικό μας παραστάτη ορίζουμε τον Νικόλαο Αρβανιτάκη και Συνεργατών, Δικηγόρους Θεσσαλονίκης, οδός Μητροπόλεως, αριθμός 34, τηλ.: 2310279585, φαξ : 2310279713, κινητό : 6977435190, email : ngarvanitakis@hotmail.com

 

Είναι δεδομένο ότι με τέτοιες απειλές και ειδικά προς επιχειρήσεις που δεν αναπαράγουν το ρεπερτόριο της ΑΕΠΙ και συνεπώς δεν οφείλουν αμοιβές στους δικαιούχους της ΑΕΠΙ, η ανώνυμη αυτή εταιρεία όχι μόνο δεν θα αυξήσει τα έσοδα της, αλλά πλέον αντιμετωπίζει έντονους νομικούς κινδύνους. Το πρόβλημα δεν είναι αν θα απειλήσει αρκετά τους επαγγελματίες, αλλά το γεγονός ότι οι απαιτήσεις της είναι παράλογες σε σχέση με αντίστοιχες εταιρείες του εξωτερικού, ιδιαίτερα σε καθεστώς βαριάς κρίσης.

Για αυτό επιστολές όπως αυτή της κυρίας Βλάχου, χωρίς παραλήπτη στο επιστολόχαρτο, από τη μία γενικές και αόριστες, με παραλήπτες τους πάντες, και από την άλλη ζητώντας την πληρωμή της “οφειλής σας” άσχετα αν χρωστάτε ή όχι, μόνο ως απειλητικές και ανεδαφικές μπορούν να αντιμετωπιστούν, ειδικά όταν ο επαγγελματίας έχει εμπιστευτεί για τη μουσική στο background της επιχείρησής του τη σίγουρη και νόμιμη λύση του StereoCloud του ΠΑΣΚΕΔΙ.


ΠΑΣΚΚΕΔΙ

Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Εξειδικευμένο portal ενημέρωσης για τον κλάδο της Εστίασης και τους καταναλωτές – Αποκλειστικές υπηρεσίες για καταστήματα ΚΥΑ – Πιστοποιημένος φορέας αδειών δημόσιας εκτέλεσης μουσικής με αναγνώριση από τον ΟΠΙ.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ


Ενισχύστε την προσπάθειά μας!

ΔΩΡΕΑΝ Εγγραφή μέλους