Ανάρτηση στα μαγαζιά σήματος πρόσβασης σκύλων βοηθείας

22 Ιανουαρίου, 2018
Ανάρτηση στα μαγαζιά σήματος πρόσβασης σκύλων βοηθείας
<h5>Ανάρτηση στα μαγαζιά σήματος πρόσβασης σκύλων βοηθείας</h5>

Σε απάντηση σχετικού εγγράφου ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας διευκρινίζει τα ακόλουθα.Προτυποποίηση σήματος για την διευκόλυνση της Πρόσβασης και της Παραμονής σκύλων βοηθείας, σκύλων οδηγών τυφλών και των εκπαιδευομένων κουταβιών…..Σε απάντηση σχετικού εγγράφου ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας διευκρινίζει τα ακόλουθα.Προτυποποίηση σήματος για την διευκόλυνση της Πρόσβασης και της Παραμονής σκύλων βοηθείας, σκύλων οδηγών τυφλών και των εκπαιδευομένων κουταβιών σε χώρους που εμπίπτουν στην Υγειονομική διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/ΦΕΚ 2718, τ.β., 8-10-2012, (άρθρο 5).ΣXET.: Το με αρ. πρωτ. 6186/27-7-2016 έγγραφό σας , προς την Υπηρεσία μας.Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού και σε συνέχεια σχετικών εγκυκλίων της Δ/νσής μας επί του θέματος, αναφορικά με το προτεινόμενο σήμα πρόσβασης και παραμονής σκύλων βοηθείας, σκύλων οδηγών τυφλών και των εκπαιδευομένων κουταβιών σε καταστήματα και επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, σας γνωρίζουμε ότι:1. Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας, αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα του εν λόγω σήματος και συναινεί στην αξιοποίησή του, με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των ιδιοκτητών και των πελατών τους.2. Επισημαίνεται, ότι το εν λόγω σήμα είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στην Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/8-10-2012, άρθρο 5. και απαιτείται η αναπροοσαρμογή αυτού ως προς το πεδίο, αυτό ανάλογα με την εκάστοτε Υγειονομική Διάταξη.Παρακαλούνται οι φορείς, αποδέκτες στους οποίους κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, να αναρτήσουν στους ιστότοπους τους, το εν λόγω σήμα προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.Oι ιδιοκτήτες καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος δύνανται να αναρτούν σε εμφανές σημείο των εισόδων των επιχειρήσεων τους το προτεινόμενο σήμα.09.2016Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ


ΠΑΣΚΚΕΔΙ

Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Εξειδικευμένο portal ενημέρωσης για τον κλάδο της Εστίασης και τους καταναλωτές – Αποκλειστικές υπηρεσίες για καταστήματα ΚΥΑ – Πιστοποιημένος φορέας αδειών δημόσιας εκτέλεσης μουσικής με αναγνώριση από τον ΟΠΙ.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣΣΗΜΑΝΤΙΚΑ


Εγγραφή στο newsletter

Ενισχύστε την προσπάθειά μας!

ΔΩΡΕΑΝ Εγγραφή μέλους