Αλλαγές στην παραχώρηση παραλίας

21 Ιανουαρίου, 2018
Αλλαγές στην παραχώρηση παραλίας
Αλλαγές στην παραχώρηση παραλίας και αιγιαλού σε ξενοδοχεία και επισιτιστικά καταστήματα

Ψηφίστηκε σχετική τροπολογία, που είχε κατατεθεί στο νομοσχέδιο «Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» και τροποποιεί το άρθρο 13 του Ν. 2971/2001. Προβλέπει και τη διαδικασία της δημοπρασίας.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 15 του νομοσχεδίου, του οποίου αναμένεται η δημοσίευση σε ΦΕΚ, τροποποιείται το σχετικό άρθρο του νόμου του σχετικού με την παραχώρηση αιγιαλού και προβλέπεται και η διαδικασία της παραχώρησης μέσω δημοπρασίας.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 2971/2001, όπως αντικαταστάθηκε προβλέπεται ότι η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, έναντι ανταλλάγματος, κατόπιν δημοπρασίας, η οποία μπορεί να διεξάγεται και ηλεκτρονικά. Η διαδικασία δημοπρασίας, οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την παραχώρηση ρυθµίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.

Η διάρκεια της με δηµοπρασία παραχώρησης της απλής χρήσης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 3 χρόνια.

Με κοινή απόφαση των αρμόδιων Υπουργών καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα τεχνικά θέµατα, οι όροι και οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την παραχώρηση καθώς και τυχόν ειδικότεροι όροι σε σε περιοχές που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας.

Με υπουργική απόφαση, επίσης, είναι δυνατή η παραχώρηση απευθείας, µε ή χωρίς αντάλλαγµα, σε Ν.Π.Δ.Δ. και φορείς διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών, µε σκοπό την έρευνα και µελέτη του οικοσυστήµατος.

Είναι δυνατή, επίσης, η παραχώρηση της απλής χρήσης αι γιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόµενους ή την αναψυχή του κοινού, ιδίως για εκµίσθωση θαλάσσιων µέσων αναψυχής, τραπεζοκαθισµάτων, οµπρελών, λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου, µε τη διαδικασία που προβλέπεται.

Εξάλλου, στις όµορες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εν γένει, κάµπινγκ, κέντρα αναψυχής ή ναυταθλητικά σωµατεία εποπτευόµενα από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού µπορεί να παραχωρείται µε αντάλλαγµα η απλή χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης χωρίς δηµοπρασία, για χρονικό διάστηµα µέχρι 3 χρόνια.

Επιτρέπεται, τέλος, η απευθείας παραχώρηση µε ή χωρίς αντάλλαγµα σε δήµους . Για την παραχώρηση εκδίδεται υπουργική απόφαση, στην οποία συµπεριλαµβάνονται οι όροι και οι προϋποθέσεις. Η περαιτέρω εκµίσθωση χώρων σε τρίτους, επιτρέπεται µε τη διαδικασία που προβλέπεται.

Εξάλλου, σε ό,τι αφορά αιγιαλό και παραλία που περιβάλλει ή εντός του οποίου βρίσκονται αρχαιολογικοί χώροι, µνηµεία και ιστορικοί τόποι, απαραίτητη προϋπόθεση για την παραχώρηση της απλής χρήσης του αποτελεί η σύµφωνη γνώµη του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού.

Επισυνάπτεται το νομοσχέδιο.

ΠΗΓΗ


ΠΑΣΚΚΕΔΙ

Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Εξειδικευμένο portal ενημέρωσης για τον κλάδο της Εστίασης και τους καταναλωτές – Αποκλειστικές υπηρεσίες για καταστήματα ΚΥΑ – Πιστοποιημένος φορέας αδειών δημόσιας εκτέλεσης μουσικής με αναγνώριση από τον ΟΠΙ.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ


Ενισχύστε την προσπάθειά μας!

ΔΩΡΕΑΝ Εγγραφή μέλους