Ακύρωση προστίμων αντικαπνιστικού: σε ποιες περιπτώσεις ισχύει – ποια είναι η διαδικασία

14 Μαρτίου, 2020
Ακύρωση προστίμων αντικαπνιστικού: σε ποιες περιπτώσεις ισχύει – ποια είναι η διαδικασία
Ακύρωση προστίμων αντικαπνιστικού: σε ποιες περιπτώσεις ισχύει – ποια είναι η διαδικασία - Tο ΝΟΜΙΚΟ τμήμα του ΠΑΣΚΕΔΙ αναλαμβάνει και παρέχει εγγυημένα τις διαδικασίες.

Για όσους επαγγελματίες εστίασης & διασκέδασης δέχθηκαν πρόστιμο για παράβαση στην εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου, μετά από ελέγχους «μικτού – πολυμελούς κλιμακίου», το ΝΟΜΙΚΟ τμήμα του ΠΑΣΚΕΔΙ αναλαμβάνει και παρέχει εγγυημένα τις διαδικασίες για την ακύρωση των προστίμων.

Να σημειωθεί ότι έχουν προχωρήσει υποθέσεις ακύρωσης προστίμων αντικαπνιστικού σε αντίστοιχες περιπτώσεις όπου μη νόμιμα πρόσωπα μετείχαν στα αντίστοιχα μικτά κλιμάκια ελέγχου και όργανα της ‘Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ).

Για την έγκυρη ενημέρωσή σας, στείλτε μας φωτοαντίγραφα :

1. του συμπληρωμένου εντύπου ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (ανεξαρτήτως ημερομηνίας έκδοσης της Πράξης αυτής)

2. της σελίδας του «Βιβλίου αναφοράς Ν. 4633/2019» (όπου έχουν αναγραφεί από το ‘μικτό κλιμάκιο’, που σας έλεγξε, οι όποιες λεπτομέρειες του διενεργηθέντος ελέγχου).

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Υπάρχει συγκεκριμένη προθεσμία για όλες τις περιπτώσεις εγκρινόμενων διεκδικήσεων ακύρωσης των άνω προστίμων, μετά το πέρας της οποίας ΔΕΝ θα είναι δυνατή η διαδικασία ακύρωσης του προστίμου.

 

 

……………………………………………..

(στοιχεία επικοινωνίας)


ΠΑΣΚΚΕΔΙ

Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Εξειδικευμένο portal ενημέρωσης για τον κλάδο της Εστίασης και τους καταναλωτές – Αποκλειστικές υπηρεσίες για καταστήματα ΚΥΑ – Πιστοποιημένος φορέας αδειών δημόσιας εκτέλεσης μουσικής με αναγνώριση από τον ΟΠΙ.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣΣΗΜΑΝΤΙΚΑ


Εγγραφή στο newsletter

Ενισχύστε την προσπάθειά μας!

ΔΩΡΕΑΝ Εγγραφή μέλους