9.884 επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί στο ειδικό πρόγραμμα για την εστίαση

3 Αυγούστου, 2021
DOC-20210802-14353422

Έχουν απορριφθεί 2.745 αιτήσεις συνολικής επιχορήγησης 25,14 εκατ. ευρώ

Με αργούς ρυθμούς γίνεται η έγκριση των αιτήσεων των επιχειρήσεων εστίασης στο ειδικό πρόγραμμα για την προμήθεια πρώτων υλών, με συνέπεια ενώ η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έληξε το Σάββατο 31 Ιουλίου να έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα αυτό μέχρι στιγμής μόλις 9.884 επιχειρήσεις. Πρόκειται για αριθμό που αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 1/3 των επιχειρήσεων που αναμένεται να επωφεληθούν από το ειδικό πρόγραμμα και που υπολογίζονται σε περίπου 35.000. Υπενθυμίζεται ότι παράταση στο εν λόγω πρόγραμμα έχει δοθεί μόνο για τις επιχειρήσεις εκείνες των οποίων οι αιτήσεις απορρίφθηκαν και έχουν πλέον τη δυνατότητα –εφόσον έχει εκδοθεί απορριπτική απόφαση– να υποβάλουν νέα αίτηση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις αποφάσεις ένταξης επιχειρήσεων που είχαν εκδοθεί μέχρι και τις 30 Ιουλίου, ο αριθμός των επιχειρήσεων στο ειδικό πρόγραμμα για την εστίαση των οποίων οι αιτήσεις έχουν εγκριθεί και έτσι σταδιακά θα μπορούν να εκταμιεύσουν και την επιδότηση, είναι 9.884 για ενισχύσεις συνολικού ύψους 98,83 εκατ. ευρώ.

Ανά περιφέρεια η ένταξη των επιχειρήσεων έχει μέχρι στιγμής ως εξής:

— Αττική: 1.685 επιχειρήσεις λαμβάνουν ενίσχυση συνολικού ύψους 25,72 εκατ. ευρώ.
— Στερεά Ελλάδα: 291 επιχειρήσεις λαμβάνουν ενίσχυση συνολικού ύψους 2,085 εκατ. ευρώ.
— Νότιο Αιγαίο: 1.367 επιχειρήσεις λαμβάνουν ενίσχυση συνολικού ύψους 17,19 εκατ. ευρώ.
— Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ηπειρος, Θεσσαλία): 3.469 επιχειρήσεις λαμβάνουν ενίσχυση συνολικού ύψους 28,28 εκατ. ευρώ.
— Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη: 3.072 επιχειρήσεις λαμβάνουν ενίσχυση συνολικού ύψους 25,6 εκατ. ευρώ.

Συνολικά έως τώρα έχουν απορριφθεί 2.745 αιτήσεις συνολικής επιχορήγησης 25,14 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι οι επιχειρήσεις των οποίων οι αιτήσεις έχουν απορριφθεί έχουν δικαίωμα επανυποβολής αίτησης μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 3 μ.μ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει εκδοθεί απορριπτική απόφαση. Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων εστίασης αφορά μη επιστρεπτέα επιδότηση για την αγορά πρώτων υλών με τον συνολικό προϋπολογισμό της δράσης να ανέρχεται σε 330 εκατ. ευρώ.

Η επιχορήγηση που δίνεται, φτάνει μέχρι το 7% του τζίρου που είχε η επιχείρηση το 2019 και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ. Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης για την προμήθεια πρώτων υλών θα πρέπει να έχει αναλωθεί από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr με την ένδειξη «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για την προμήθεια πρώτων υλών».


ΠΑΣΚΚΕΔΙ

Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης. Εξειδικευμένο portal ενημέρωσης για τον κλάδο της Εστίασης και τους καταναλωτές – Αποκλειστικές υπηρεσίες για καταστήματα ΚΥΑ – Πιστοποιημένος φορέας αδειών δημόσιας εκτέλεσης μουσικής με αναγνώριση από τον ΟΠΙ.


ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣΣΗΜΑΝΤΙΚΑ


Εγγραφή στο newsletter

Ενισχύστε την προσπάθειά μας!

ΔΩΡΕΑΝ Εγγραφή μέλους