Get the Flash Player to see this player.
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα » Νομικό Βήμα » Δεδικασμένα

11.10.2012

Απόφαση ΣτΕ 2164/2012 που αναφέρεται στην συνταγματικότητα αυτεπάγγελτου συμψηφισμού οφειλών δημοσίου με μη ληξιπρόθεσμες δόσεις ρυθμισμένων οφειλών

Συνταγματικότητα αυτεπάγγελτου συμψηφισμού οφειλών δημοσίου με μη ληξιπρόθεσμες δόσεις ρυθμισμένων οφειλών
Η δυνατότητα αυτεπάγγελτου συμψηφισμού και επί μη ληξιπρόθεσμων οφειλών ή μη ληξιπρόθεσμων δόσεων ρυθμισμένων οφειλών, στοιχούσα και προς γενική αρχή για την απόσβεση των ενοχών, δεν ανατρέπει την εμπιστοσύνη που επέδειξαν οι οφειλέτες του Δημοσίου στη χαριστική προθεσμία που τους χορηγήθηκε για την εξόφληση των οφειλών τους μέσω της τμηματικής καταβολής, διότι, όπως προαναφέρθηκε, ο αυτεπάγγελτος συμψηφισμός δεν απαιτεί την καταβολή χρέους, αλλά μόνο το συνυπολογισμό βέβαιων και εκκαθαρισμένων απαιτήσεων.
Επομένως, το άρθρο 83 του ΚΕΔΕ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του ν. 3943/2011, δεν αντίκειται στο Σύνταγμα.........

διαβάστε περισσότερα

02.07.2012

Μείωση του πρωτοκόλλου αποζημίωσης της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου που εξεδόθη σε βάρος ιδιοκτήτη κατ/τος υγ/κού ενδιαφέροντος για αυθαίρετη χρήση αιγιαλού

Δεδομένου ότι η αποζημίωση υπολογίζεται βάσει του ποσού, το οποίο ο ανακόπτων θα κατέβαλλε στα πλαίσια αμφοτεροβαρούς συμβάσεως και το οποίο εξοικονόμησε κάνοντας χρήση του δημοσίου κτήματος χωρίς αντάλλαγμα, ενώ εξάλλου πιθανολογείται ότι η αυθαίρετη κατάληψη είχε λάβει χώρα την 9.7.2007, η αποζημίωση πρέπει να καθορισθεί στο ποσό των [(€5.600 : 12 μήνες : 30 ημέρες=) €15,55 Χ 20 ημέρες + (€15,55 Χ 30 ημέρες Χ 5μήνες) €311 + €2.332,50=] €2.643,50. Εν όψει των ανωτέρω, πρέπει η υπό κρίση ανακοπή να γίνει εν μέρει δεκτή, να μεταρρυθμιστεί το προσβαλλόμενο πρωτόκολλο, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό της παρούσας και να συμψηφιστούν τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 22 §2 Ν. 3693/1957 (…)

διαβάστε περισσότερα

25.06.2012

Δημοσίευση προσωπικών δεδομένων σε ιστοσελίδα του διαδικτύου. Του Νίκου Κακουλίδη Δικηγόρου Καβάλας

Επειδή, το άρθρο 2 στοιχ. α΄ του ν.2472/1997 ορίζει ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων. Περαιτέρω, το άρθρο 2 στοιχείο β΄ ορίζει ότι για τους σκοπούς του νόμου αυτού νοούνται ως «ευαίσθητα δεδομένα», τα δεδομένα που αφορούν, μεταξύ άλλων, στη φυλετική ή εθνική προέλευση και την υγεία. Τα γενετικά δεδομένα εμπίπτουν και αυτά στα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που αφορούν στην υγεία ή τη φυλετική ή την εθνική προέλευση ενός ατόμου (βλ. παρ. 2 της Γνωμοδότησης 15/2001, σκ. 2.1 της Γνωμοδότησης 2/2009 και απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της 4ης-12-2008, Case of S. and Marper v. the United Kingdom, προσφυγές υπ’ αριθμ. 30562/04 και 30566/04, αιτιολογικές σκέψεις 74-77).
2. Επειδή, η διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 2472/1997, εναρμονιζόμενη, ιδίως, με τις διατάξεις των άρθρων 9Α, 25 παρ. 1 και 28 του Συν/τος, 8 και 7 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 6 της Οδηγίας 95/46/ΕΕ, ορίζει ότι: «Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να τύχουν νόμιμης επεξεργασίας πρέπει: α) Να συλλέγονται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και να υφίστανται θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία ενόψει των σκοπών αυτών. β) Να είναι συναφή, πρόσφορα, και όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτείται εν όψει των σκοπών της επεξεργασίας. (…)». Με τις διατάξεις αυτές καθιερώνονται ως θεμελιώδεις προϋποθέσεις για τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για τη νομιμότητα της σύστασης και λειτουργίας κάθε αρχείου, οι αρχές του σκοπού της επεξεργασίας και της αναλογικότητας των δεδομένων σε σχέση πάντα με το σκοπό επεξεργασίας. Συνεπώς, κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, που γίνεται πέραν του επιδιωκόμενου σκοπού και που δεν είναι πρόσφορη και αναγκαία για την επίτευξή του, δεν είναι νόμιμη..........

διαβάστε περισσότερα

28.05.2012

ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ. Η δανειολήπτρια διατηρούσε επιχείρηση καφενείο ψητοπωλείο, και είχε διακόψει τη δραστηριότητα 1 χρόνο νωρίτερα

Η δανειολήπτρια διατηρούσε επιχείρηση καφενείο ψητοπωλείο, και είχε διακόψει τη δραστηριότητα 1 χρόνο νωρίτερα, την 13.02.2009, είχε δε ήδη λάβει και καταναλωτικό και επαγγελματικό δάνειο.
Αφού ολοκλήρωσε το στάδιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού.
Μετά την άρνηση συμβιβασμού της EUROBANK τράπεζας, η δανειολήπτρια απευθύνθηκε σε δικηγορικό γραφείο.
Στις 2............ η αιτούσα παραστάθηκε στη συζήτηση στο Ειρηνοδικείο Ν............
Ο Ειρηνοδίκης Ν..........., ερμηνεύοντας σωστά τον νόμο
με την υπ' αρ. ............... απόφαση, έκανε δεκτή την αίτηση και:........

διαβάστε περισσότερα

22.05.2012

Απόφαση ''σταθμός'' για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

Πρόκειται για δικαστική απόφαση-σταθμό, που βάζει ως όριο τη διατήρηση των συνθηκών διαβίωσης που επιτρέπουν στον οφειλέτη να ζει με αξιοπρέπεια, δέχεται ότι αν δεν "παγώσει" άμεσα το χρέος και τις δόσεις τουλάχιστον για 1 έτος, τότε θα στερηθεί ο οφειλέτης τη δυνατότητα αξιοπρεπούς διαβίωσης και το δικαστήριο "θα έχει προκρίνει την ικανοποίηση περιουσιακών δικαιωμάτων έναντι της αξίας του ανθρώπου, σε αντίθεση με τη θεμελιώδη συνταγματική διάταξη (για σεβασμό στην ανθρώπινη αξία) που πρέπει να διαπνέει το δίκαιο και την ερμηνεία του"........

διαβάστε περισσότερα

21.05.2012

Μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας μισθωτού. Δικαιώματα του μισθωτού σε μια τέτοια περίπτωση. Δυνατότητα αξίωσης χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Β2` Πολιτικό Τμήμα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Σπυρίδωνα Κολυβά, Αντιπρόεδρο, Ηλία
Γιαννακάκη, Χρήστο Αλεξόπουλο, Σπυρίδωνα Ζιάκα, Βαρβάρα Κριτσωτάκη
(κωλυομένου του Αρεοπαγίτη Ζήση Βασιλόπουλου), Αρεοπαγίτες.
 
ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 15 Ιανουαρίου 2008, με
την παρουσία και του Γραμματέα Αντωνίου Στυλιανουδάκη, για να δικάσει
μεταξύ:

Του αναιρεσείοντος: Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (ΝΠΙΔ), που εδρεύει
ενταύθα και εκπροσωπείται νόμιμα, το οποίο εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο
δικηγόρο του Δημήτριο Ροδόπουλο.  Της αναιρεσίβλητης: Ψ1, η οποία
παραστάθηκε
με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της

διαβάστε περισσότερα

21.05.2012

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. Βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας από τον εργοδότη. Δικαιώματα του εργαζομένου λόγω αυτής. Προσβολή προσωπικ/τος

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. Βλαπτική μεταβολή των όρων
εργασίας από τον εργοδότη. Δικαιώματα του εργαζομένου λόγω αυτής. Προσβολή
της προσωπικότητας του εργαζομένου. Αξίωση αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης.
Περιεχόμενο της προσβολής. Μεταβολή του προσώπου του εργοδότη. Δικαιώματα του
εργαζομένου στην περίπτωση αυτή. Μεταβίβαση επιχείρησης. Εννοια και συνέπειες
αυτής. Απόλυση προσωπικού. Υποχρεώσεις του νέου εργοδότη. Προσδιορισμός της
αποζημίωσης λόγω της απόλυσης. Ο νέος εργοδότης είναι διάδοχος του
προγενέστερου..........

διαβάστε περισσότερα

21.05.2012

Κέντρα διασκεδάσεως. Αφαίρεση της άδειας λειτουργίας και ίδρυσης για παραβίαση του νομίμου ωραρίου λειτ/γίας και διατ/ξη της κοινής ησυχίας. 15..../19..... ΣΤΕ.

Κέντρα διασκεδάσεως. Αφαίρεση της άδειας λειτουργίας και ίδρυσης για

παραβίαση του νομίμου ωραρίου λειτουργίας και διατάραξη της κοινής

ησυχίας. Η αναφερόμενη στο άρθρο 11 του ν. 2307/1995 δεκαπενθήμερη

προθεσμία για την έκδοση της πράξης αφαίρεσης έχει ενδεικτικό

χαρακτήρα. Απορρίπτεται η αίτηση ακύρωσης της σχετικής απόφασης του

Δημάρχου.......

διαβάστε περισσότερα

21.05.2012

Κέντρα διασκεδάσεως. Αφαίρεση αδείας λόγω παραβάσεων σχετικό με τη λειτουργία του καταστήματος (ηχορύπανση, παράβαση ωραρίου, κλπ.). 4...... ΣτΕ

  Γ ι α  να δικάσει την από 29 Μαϊου 19....... αίτηση :
 
  τ η ς Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία "............. - ....
..............." που εδρεύει στο Π............Αττικής, οδός ...........
αριθμός ... - ............, με τον διακριτικό τίτλο Καφεζαχαροπλαστείο
"....",  η οποία παρέστη με τον δικηγόρο Γεώργιο ........... (Α.Μ. 3.......),
που τον  διόρισε στο ακροατήριο ο νόμιμος εκπρόσωπός της Γ.
Κ...........,
 
  κ α τ ά του Δήμου Π...................., ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο
Κωνσταντίνο Σι......... (Α.Μ. 6.......), που τον διόρισε με πληρεξούσιο.

διαβάστε περισσότερα

21.05.2012

Νίκη Ξενοδοχειακής επιχ/σης στην διεκδίκηση αμοιβής κατά Συγγενικών Δικαιωμάτων. Δημόσιος χώρος τα δωμάτια

Πνευματική ιδιοκτησία. Συγγενικά δικαιώματα. Αγωγή συλλόγου συλλογικής
διαχείρισης συγγενικών δικαιωμάτων κατά Ξενοδοχειακής επιχείρησης για
επιδίκαση εύλογης αμοιβής επειδή στα δωμάτια του Ξενοδοχείου είναι
εγκατεστημένες συσκευές τηλεοράσεως και ραδιοφώνου που μεταδίδουν έργα των
μελών του Συλλόγου. Απορρίπτει την αγωγή ως νόμω αβάσιμη. Το δωμάτιο του
ξενοδοχείου δεν είναι δημόσιος χώρος. Αποτελεί την προσωρινή κατοικία του
εκάστοτε ενοίκου που επιλέγει ή όχι να παρακολουθήσει εκπομπές. Το κοινό του
ξενοδοχείου δεν είναι νέο κοινό αλλά το κοινό που είχε δυνατότητα να
παρακολουθεί εκπομπές από τον τόπο της κύριας κατοικίας του.

διαβάστε περισσότερα
Εγγραφείτε στο newsletter
Copyright © ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.
Επικοινωνία με τον ΠΑ.Σ.Κ.Ε.Δ.Ι.:    Τηλ.: 2310 932.420    Fax: 2310 932.431    email: paskedi@paskedi.gr