Get the Flash Player to see this player.
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα » Υγειονομικά Θέματα

19.09.2013

Υγειονομικοί έλεγχοι στα σχολεία ημερήσια και νυχτερινά όλων των βαθμίδων

Σε συνέχεια του παραπάνω (δ) σχετικού εγγράφου μας, και με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου κρίνουμε σκόπιμο να σας υπενθυμίσουμε την ανάγκη για τη διενέργεια υγειονομικών ελέγχων στα σχολεία, ημερήσια και νυχτερινά, όλων των βαθμιδών και όλων των κατηγοριών, ιδιωτικών και δημόσιων και στους βρεφονηπιακούς – παιδικούς σταθμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς, που βρίσκονται στην περιοχή αρμοδιότητάς σας, σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά.

Η εφαρμογή των ανωτέρω Υγειονομικών Διατάξεων ανήκει στην αρμοδιότητα των υγειονομικών υπαλλήλων των κατά τόπους Υγειονομικών Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων καθώς και των επιθεωρητών του Ε.Φ.Ε.Τ. σε συνεργασία με λοιπές συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς όταν αυτό απαιτείται........

διαβάστε περισσότερα

13.09.2013

Εφαρμογή Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (151/2013) για τα σημεία πώλησης των καπνικών προϊόντων

Σε εφαρμογή της Σύμβασης Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (για τον έλεγχο του καπνού), την οποία η χώρα μας κύρωσε με τον Νόμο 3420, (Φ.Ε.Κ. 298/τ.α.76-12/2005)(σχετ. 1) και συγκεκριμένα του άρθρου 8 και του άρθρου 16 αυτής(σχετ. 1), εκδόθηκε ο Νόμος 3730/23.12.2008, για την προστασία των ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά (σχετ. 2).

Σύμφωνα με τον παραπάνω Νόμο, απαγορεύεται η διαφήμιση και πώληση προϊόντων καπνού σε χώρους υπηρεσιών υγείας, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όλων των βαθμιδών Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου, στα κυλικεία των ιδρυμάτων και των Υπηρεσιών τους και σε χώρους παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και παιχνιδιών τεχνητής νοημοσύνης........

διαβάστε περισσότερα

13.09.2013

Κοινοποίηση της αριθμ. 151/2013 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.: Περιορισμοί στη λιανική πώληση προϊόντων καπνού

Περιορισμοί στη λιανική πώληση προϊόντων καπνού, από τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.1 περ.δ’ και ε’ και παρ.3 του Ν. 3730/2008 – Κατάργηση ή μη των διατάξεων αυτών από τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 3919/2011 και ιδιαίτερα από τη διάταξη του άρθρου 2 παρ.2 περ.στ’ του νόμου αυτού.

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Δ'ΤΜΗΜΑ
Συνεδρίαση της 26ης Μαρτίου 2013

Σύνθεση:

Προεδρεύων: Ανδρέας Φυτράκης , Νομικός Σύμβουλος του Κράτους, κωλυομένου του Προέδρου του Τμήματος
Μέλη: Χρυσαφούλα Αυγερινού , Στέφανος Δέτσης, Ιωάννης Χαλκιάς, Μαριόλη Νίκη, Δήμητρα Κεφάλα και Δημήτριος Αναστασόπουλος, Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους.
Εισηγητής: Αθανάσιος Τσιοκάνης, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ........

διαβάστε περισσότερα

02.09.2013

Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ 81025. 29 Αυγούστου 2013. Κανόνες υγιεινής σχολικών κυλικείων, καντινών (σταθερών), χώρων εστίασης εντός των σχολείων

Σκοπός της παρούσας είναι ο καθορισμός των κανό−
νων υγιεινής που διέπουν τη λειτουργία των σχολικών
κυλικείων, των καντινών (σταθερών), των χώρων εστία−
σης εντός των σχολείων καθώς και του καταλόγου των
προϊόντων που επιτρέπεται να διατίθενται από αυτά,
ώστε να διασφαλίζεται η υγεία του σχολικού πληθυσμού.......

διαβάστε περισσότερα

30.08.2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6. Επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους.

Α.Καντίνες αυτοκινούμενες ή μη
Β.Σκηνές, πάγκοι, περίπτερα, τροχήλατα οχήματα, σε εκθέσεις, αγορές, πανηγύρια,
Πλατείες, κ.λ.π. - Πλανόδιοι – στάσιμοι μικροπωλητές.......

διαβάστε περισσότερα

30.08.2013

Υ.Α. 2013 Ακαταλληλότητα για κολύμβηση των ακτών της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΓ2/οικ.69525

Απαγορεύουμε τη χρήση των θαλάσσιων νερών για κολύμβηση στις περιοχές της
Περιφέρειας Αττικής, στις οποίες δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας
για την ποιότητα των νερών κολύμβησης, όπως αυτές αναφέρονται ειδικότερα κατωτέρω:......

διαβάστε περισσότερα

30.08.2013

2013. Διευκρινήσεις για προσθήκη καθισμάτων σε εξωτερικό χώρο καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος με παλιά και νέα άδεια.

Μετά από ερωτήματα υγειονομικών υπηρεσιών και Δημοτικής Αστυνομίας αναφορικά με:
1.προσθήκη καθισμάτων σε εξωτερικό χώρο,
2.επανέλεγχο της επιχείρησης λόγω αμφισβήτησης των αιτιών της αρνητικής
γνωμοδότησης για την αδειοδότηση της επιχείρησής
ΑΔΑ: ΒΛΩΝΘ-ΗΧΕ
3. τασσόμενη προθεσμία συμμόρφωσης των επιχειρήσεων από την υγειονομική
υπηρεσία επί παραβάσεων-διορθώσεων που απαιτούνται
4.εισήγηση της υγειονομικής υπηρεσίας για προσωρινή και σε περίπτωση
υποτροπής οριστική ανάκληση της άδειας.
Σας γνωρίζουμε ότι:

διαβάστε περισσότερα

30.08.2013

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ « Έ λ ε γ χ ο ι ε μ φ ι α λ ω τ η ρ ί ω ν κ α ι ε μ φ ι α λ ω μ έ ν ω ν ν ε ρ ώ ν »

Με αφορμή πρόσφατο δημοσίευμα στον ηλεκτρονικό τύπο, για τις συνθήκες
αποθήκευσης και μεταφοράς εμφιαλωμένου νερού, υπενθυμίζονται τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (-α- σχετ.) «Οι συνθήκες αποθηκεύσεως των
εμφιαλωμένων νερών θα είναι κατάλληλες, ώστε να εξασφαλίζεται αποτελεσματική
προστασία από τις δυσμενείς εξωτερικές συνθήκες. Ειδικότερα οι χώροι
αποθηκεύσεως των γεμάτων φιαλών θα πληρούν τους όρους διατηρήσεως σε
δροσερό και σκιερό μέρος »........

διαβάστε περισσότερα

11.03.2013

Τι αλλαγές φέρνει η νέα υγειονομική διάταξη επιγραμματικά

Η νέα υγειονομική διάταξη φέρνει στην καθημερινότητα, τόσο των επιθεωρητών όσο και των επιχειρηματιών και χειριστών τροφίμων αυτό που χρόνια τώρα η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία προβλέπει : τον αυτοέλεγχο των επιχειρήσεων και την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας - υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων......

διαβάστε περισσότερα

03.03.2013

«Οδηγίες για την εφαρμογή της 96967/2012 Υγειονομικής Διάταξης κατά το στάδιο της αδειοδότησης των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών»

Κρίσιμα σημεία για την σωστή αποστολή φακέλου για γνωμοδότηση από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες σύμφωνα και με την τελευταίες εγκυκλίους :
Πέραν των δικαιολογητικών ,όπως περιγράφονται στις 10551/26-2-2007 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/1-11 -2011 Κ.Υ.Α, στην κάτοψη/τομή που θα κατατίθεται στην Υπηρεσία μας, θα πρέπει να αποτυπώνονται αναλυτικά όλοι οι χώροι της επιχείρησης με αναλυτική εμβαδομέτρηση και η χρήση τους,
......

διαβάστε περισσότερα
Εγγραφείτε στο newsletter
Copyright © ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.
Επικοινωνία με τον ΠΑ.Σ.Κ.Ε.Δ.Ι.:    Τηλ.: 2310 932.420    Fax: 2310 932.431    email: paskedi@paskedi.gr