Get the Flash Player to see this player.
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα » ΕΟΤ

26.05.2015

Βασιλικό Διάταγμα 436/1961 «Περί χαρακτηρισμού επιχειρήσεων ως «Τουριστικών» » (ΦΕΚ Α' 111/25.6-6.7.1961)

Αι κάτωθι επιχειρήσεις και καταστήματα, δύνανται να χαρακτηρίζωνται ως τουριστικά
δικαιούμενα να χρησιμοποιώσι τον όρον « Τουριστικός» :
α) Εστιατόρια, ζυθεστιατόρια, κέντρα διασκεδάσεως, κέντρα αναψυχής ζαχαροπλαστεία,
καφενεία, μπαρ, κέντρα - περίπτερα αναψυχής εξοχικά ή μη.
β) Καταστήματα πωλήσεως ειδών λαϊκής τέχνης φωτογραφικών ειδών, αρχαιοπωλεία,
ανθοπωλεία, κουρεία και κομμωτήρια.
γ) Ξενώνες, οικήματα ενοικιάζονται δωμάτια εις εκδρομείς ή παραθεριστάς, ορεινά καταφύγια.
δ) Εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών ή ποσιθεραπείας..........

διαβάστε περισσότερα

25.06.2013

Καθορισμός των Στρατηγικών Στόχων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για το έτος 2013

Άρθρο 1 - Σκοπός

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των Στρατηγικών Στόχων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, ΕΟΤ για το έτος 2013, όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος με τον τίτλο «Στρατηγικοί Στόχοι του ΕΟΤ για το έτος 2013».

2. Κάθε Στρατηγικός Στόχος θα αναλυθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Οργανισμού σε επί μέρους Στόχους, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 3 του Ν. 3230/2004.

Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής

Το σύστημα «Διοίκηση μέσω στόχων» του ν. 3230/2004 εφαρμόζεται από τις κατωτέρω Υπηρεσίες του Οργανισμού που είναι οι εξής:

− Οι Γενικές Διευθύνσεις Ανάπτυξης και Προβολής........

διαβάστε περισσότερα

06.05.2012

ΥΑ ΥΠΠ//2012 (ΥΑ 1017/61 ΦΕΚ Β 1189 2012): -Εγκριση όρων και διαδικασιών για την προσωρινή παραχώρηση χρήσης μνημείων, αρχαιολογικών για διάφορες εκδηλώσεις

Την έγκριση των όρων και των διαδικασιών για την προσωρινή παραχώρηση χρήσης μνημείων,
αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων, σύμφωνα με συνημμένο κατάλογο, για πολιτιστικές ή
άλλες εκδηλώσεις, ως κάτωθι.

 Οσα μνημεία ή αρχαιολογικοί χώροι, ή ιστορικοί τόποι περιλαμβάνονται στον επισυναπτόμενο
κατάλογο μπορούν να παραχωρούνται για πολιτιστικές ή άλλες εκδηλώσεις συμβατές με το
χαρακτήρα τους ως μνημείων, όπως συναυλίες, παραστάσεις θεάτρου και χορού, καλλιτεχνικά
δρώμενα, εκθέσεις, λογοτεχνικές εκδηλώσεις, διαλέξεις, συνέδρια, τιμητικές ή επετειακές
εκδηλώσεις, εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα κλπ. Οι εκδηλώσεις αυτές πρέπει να διακρίνονται
για την ποιότητα, την αισθητική και την καλλιτεχνική τους αξία......

διαβάστε περισσότερα

06.05.2012

ΥΑ Γ.Γ//2012 (ΥΑ Γ.Γ.Π.Τ.Υ. 278 ΦΕΚ Β 615 2012): Καθορισμός ειδικών ενεργειακών προδιαγραφών σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων

 1. Καθορίζουμε τις ειδικές ενεργειακές προδιαγραφές των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων,
ως εξής:

 α) Για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και εγκαταστάσεων των σύνθετων τουριστικών
καταλυμάτων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ),
όπως εγκρίθηκε με την αριθμ. Δ6/Β/ΟΙΚ. 5825/2010 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β/407/9.4.2010), καθώς και οι Τεχνικές
Οδηγίες του TEE (ΤΟΤΕΕ), όπως εγκρίθηκαν με την αριθμ. οικ. 17178/2010 απόφαση της
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β/1387/2.9.2010), όπως κάθε
φορά ισχύουν.........

διαβάστε περισσότερα

06.05.2012

Υ. Α. 177/ΦΕΚ Β/319/14.2.2012 Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία σύνθετων τουρ/κών καταλ/των

. Εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής: Οι τουριστικές επιχειρήσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993, καθώς και οι επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν στην ως άνω κατηγορία σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 3270/2004 (ΦΕΚ Α' 187), οι οποίες κατά τις διατάξεις της περίπτωσης Γ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 4002/2011, αποτελούν συστατικό στοιχείο των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων.....

διαβάστε περισσότερα

02.05.2012

Ν. 2160/1993. Άρθρο 2 : Τουριστικές επιχειρήσεις

Τουριστικά καταλύματα είναι οι τουριστικές επιχειρήσεις που υποδέχονται τουρίστες και παρέχουν σε αυτούς διαμονή και άλλες συναφείς προς τη διαμονή υπηρεσίες, όπως εστίαση, ψυχαγωγία, αναψυχή, άθληση και διακρίνονται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση 530992/87 του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. με θέμα "τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών εγκαταστάσεων" (ΦΕΚ 557 Β') ως εξής:

Α.   "Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα":

α.   Ξενοδοχεία κλασικού τύπου.
β.   Ξενοδοχεία τύπου ΜΟΤΕΛ.
γ.   Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων.
δ.   Ξενοδοχεία κλασικού τύπου και επιπλωμένων διαμερισμάτων
[Αρχή Τροποποίησης]
ε. Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις με ή χωρίς οικίσκους (ΚΑΜΠΙΝΓΚ).....

διαβάστε περισσότερα

02.05.2012

Ν.2160/1993. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' : ΙΔΡΥΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΖΙΝΟ

1. Οι βασικές αρχές που διέπουν την ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και τον έλεγχο των καζίνων συνίστανται ιδίως:
α.   Στην εντιμότητα και ανταγωνιστικότητα των φορέων λειτουργίας των καζίνων.
β.   Στον αυστηρό έλεγχο όλων των προσώπων, χώρων, φορέων, δραστηριοτήτων και συνθηκών που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη λειτουργία των καζίνων ώστε η λειτουργία αυτή να είναι απαλλαγμένη από ύποπτα, επικίνδυνα ή εγκληματικά στοιχεία.
γ.   Στον αυστηρό έλεγχο των κατασκευαστών, προμηθευτών και διανομέων των διαφόρων μέσων και υλικών διεξαγωγής παιχνιδιού που προμηθεύονται τα καζίνα.
δ.   Στην ελευθερία πρόσβασης του κοινού στα καζίνα με τη δυνατότητα επιβολής απαγορεύσεων ή περιορισμών για λόγους δημόσιου ή κοινωνικού συμφέροντος.
2.   Κατά την έννοια του παρόντος νόμου:......

διαβάστε περισσότερα

02.05.2012

Ν.2160/1993. 'Αρθρο 3 : Ειδικό σήμα λειτουργίας

   Για την ανέγερση, μετατροπή ή επέκταση ξενοδοχείου, τουριστικού καταλύματος ή άλλης τουριστικής επιχείρησης εκ των αναφερόμενων στις παραγράφους 1,2 και 3 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, απαιτείται προ της υποβολής της μελέτης στην πολεοδομική υπηρεσία, προηγούμενη έγκριση από τον Ε.Ο.Τ. της αρχιτεκτονικής μελέτης του κτιρίου της τουριστικής εγκατάστασης μόνο ως προς το σύμφωνο αυτής με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές του Ε.Ο.Τ. Οι διαδικασίες ελέγχου, περατώνονται εντός τριών (3) μηνών από της υποβολής της αιτήσεως και του πλήρους φακέλους δικαιολογητικών, η δε τυχόν απορριπτική απόφαση πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη και οι παρατηρήσεις να τίθενται και επί των υποβαλλόμενων σχεδίων. Σε περίπτωση παρελεύσεως άπρακτου του χρόνου των τριών (3) μηνών, ο πλήρης φάκελος παραπέμπεται σε τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από το Γενικό Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., το Διευθυντή Εφαρμογής Προγραμμάτων και το Διευθυντή Εγκαταστάσεων του Ε.Ο.Τ.....

διαβάστε περισσότερα

02.05.2012

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

3. Κύριος σκοπός του Ε.Ο.Τ. είναι η οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισμού στην Ελλάδα με την αξιοποίηση όλων των υφιστάμενων δυνατοτήτων της χώρας.
Προς το σκοπό αυτόν, ο Ε.Ο.Τ.:
α)   Υποβάλλει προτάσεις στην Κυβέρνηση για τη χάραξη της τουριστικής πολιτικής.
β)   Υλοποιεί την τουριστική πολιτική που χαράσσει η Κυβέρνηση.
γ)  Συντονίζει τις ενέργειες των συναρμόδιων φορέων για την εξυπηρέτηση των τουριστικών σκοπών.
δ)  Μελετά, εκτελεί και εποπτεύει έργα τουριστικής υποδομής και ανάπτυξης και καταρτίζει σχετικά προγράμματα περιλαμβανόμενης της τουριστικής αξιοποίησης λουτροπόλεων και ιαματικών πηγών.
ε)  Καταρτίζει και εκτελεί το πρόγραμμα τουριστικής προβολής της χώρας στο εσωτερικό και εξωτερικό και μεριμνά για την ανάπτυξη της τουριστικής συνειδήσεως.
στ)  Κατασκευάζει και εκμεταλλεύεται κάθε κατηγορίας τουριστικές εγκαταστάσεις και άλλες εγκαταστάσεις τουριστικής υποδομής.
ζ)   'Εχει την ευθύνη της τουριστικής επιμόρφωσης.
η) Εποπτεύει και ελέγχει τις τουριστικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες οποιασδήποτε κατηγορίας.
θ)  Ενισχύει δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), φυσικά ή νομικά πρόσωπα των οποίων οι ενέργειες αποβλέπουν στην προώθηση των στόχων του Ε.Ο.Τ.........

διαβάστε περισσότερα

02.05.2012

Ν.2160/1993. 'Αρθρο 4 : Ελεγκτικές αρμοδιότητες - Κυρώσεις

Υπάλληλοι του Ε.Ο.Τ. εφοδιασμένοι με ειδικές υπηρεσιακές ταυτότητες επιθεωρητή τουρισμού καθίστανται αρμόδιοι να διενεργούν ελέγχους στις τουριστικές επιχειρήσεις του άρθρου 2 και σε επιχειρήσεις οι οποίες εξυπηρετούν τουρίστες, οπουδήποτε της χώρας, ακόμα και αν αυτά στεγάζονται σε εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, όπως σε αεροδρόμια, σιδηροδρομικούς σταθμούς, σταθμούς αυτοκινήτων, μεθοριακούς σταθμούς, προκειμένου να διαπιστώσουν τη συμμόρφωσή τους με τις υποχρεώσεις της τουριστικής νομοθεσίας, της υγιεινής, της καθαριότητας, καθώς και με τις διατάξεις που αφορούν στην ηχορύπανση, και γενικά κάθε διάταξης που αποβλέπει στην αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών ή στην προστασία των τουριστών.....

διαβάστε περισσότερα
Εγγραφείτε στο newsletter
Copyright © ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.
Επικοινωνία με τον ΠΑ.Σ.Κ.Ε.Δ.Ι.:    Τηλ.: 2310 932.420    Fax: 2310 932.431    email: paskedi@paskedi.gr